Blidensol sykehjem. Foto: Lasse Hansen

Leder: Hijab-synsing på sykehjem

Eventuell dokumentasjon må på bordet før driftsstyret beveger seg enda lenger ut i høyre grøftekant, skriver Bjørn G. Sæbø om hijabforbudet på Blidensol sykehjem.

Med unntak av frisør Merete Hodne på Bryne, Pegidas og Sians patetiske opptredener og de bruneste rennesteinene på Facebook, er det relativt sjeldent at islamofobi uttrykkes så direkte som i protokollene til driftsstyret på sykehjemmet Blidensol. Det privateide spesialsykehjemmet på Åsen i Stavanger har forbudt sine ansatte å bruke hijab og andre religiøse hodeplagg med begrunnelser som like gjerne kan brukes på plakatene i neste Pegida-demonstrasjonstog.

Forsøkene på begrunnelser er hentet fra beboernes helsetilstand og velvære. Demente beboere kan reagere på ukjente klesplagg som hijab, turban eller palestinaskjerf, heter det i styreprotokollen fra 2. september. «Fra før av, og nå i økende grad, er det ansatte med fremmed, utenlandsk utseende og med til dels dårlig norsk språk.» Verken Blidensol-ledelsen eller sykehjemmets styre oppgir forskning eller råd fra fagfolk, men støtter seg til anekdoter og egen synsing. På RAs spørsmål om hvorvidt noen av beboerne har reagert på ansattes bruk av hijab, svarer nestlederen i driftsstyret slik: «Som sagt, så har de fleste beboerne svært avgrenset kommunikasjonsevne, så det kan man vanskelig vite eller langt mindre få fastslått. Det er naturligvis umulig å vite hvorfor demente blir urolige, aggressive, deprimerte eller tilbaketrukne.»

Nestlederen i driftsstyret slår også fast at «hijab er et ideologisk hodeplagg,» åpenbart uten å tenke over hvilke debatter hun trekker inn i Blidensols styrerom.
Beboeres ve og vel betyr mye, men da må reguleringer av ansattes plagg begrunnes med annet enn driftsstyrets synsing om hodeplagg, språk og fremmedartethet. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) etterlyser også dokumentasjon for hvorfor det er nødvendig å forby hijab, enten det er av hensyn til hygiene eller sikkerhet. Eventuell dokumentasjon må på bordet før Blidensol-driftsstyret beveger seg enda lenger ut i høyre grøftekant.