Vesentlig flere som selv jobber skift, eller som har vært i forhold med en skiftarbeider, har opplevd samlivsbrudd enn øvrige.

Flest brudd blant oljearbeidere

Skiftarbeidere har 25 prosent større risiko for samlivsbrudd enn andre arbeidere.

Størst risiko har de som jobber i oljebransjen, viser en undersøkelse.

Undersøkelsen er basert på intervjuer med 3.100 personer i oktober og november, og er gjennomført av Opinion for HELP Forsikring.

Vesentlig flere som selv jobber skift, eller som har vært i forhold med en skiftarbeider, har opplevd samlivsbrudd enn øvrige. Blant de spurte over 30 år svarer 43 prosent av skiftarbeiderne at de har opplevd samlivsbrudd. 34 prosent av de øvrige svarer det samme. Det betyr at mer enn fire av ti skiftarbeidere har opplevd samlivsbrudd i denne aldersgruppen, mot tre av ti i resten av befolkningen.

Klart høyest samlivsbruddprosent er det i olje-, gass- og energisektoren. I aldersgruppen over 30 år er det i denne bransjen 51 prosent som har opplevd samlivsbrudd.

Den viktigste årsaken til samlivsbrudd, både blant skiftarbeidere og de som ikke jobber skift, er utroskap. Utroskap utgjør 20 prosent av årsakene til brudd i begge gruppene.

Blant de spurte som ikke jobber skift er alkohol en mer utbredt årsak til samlivsbrudd enn blant skiftarbeidere. (ANB-NTB)