Flådde bønder

LEDER: Bollestads «drittsak» stinker enda verre hvis statsråden ikke bidrar til å unngå at pelsdyrbøndene havner i skifteretten.

Som ventet vedtok Stortinget å legge ned pelsdyrnæringen, men ikke uten en omfattende debatt for full sal. Mot Aps og Sps 68 stemmer legges pelsdyroppdrett ned - med store og fremdeles uante konsekvenser for bøndene som så sent som i 2017 fikk signaler om at næringen deres var liv laga.

Det er gode dyrevernsargumenter for å forby pelsdyrfarmene, og etter hvert har mange innen næringen selv innsett at kampen for videre drift er tapt. Forbudet har i tillegg vært den ene slaget i regjering Venstre ikke kan tape, og hensynet til Venstres videre liv førte også til at Frp-ere på Stortinget motvillig stemte for noe de er imot. Det viktigste for både bønder og pelsdyrbønder er neppe å kreve omkamp for en tapt sak, men å kreve et anstendig oppgjør. Flådde bønder som sendes ut i et livslangt gjeldshelvete er vel ikke det flertallet på Stortinget ser for seg?

Avviklingsvedtaket natt til fredag inneholdt ingen erstatningssummer. Lovtekstens ord er at Landbruksdepartementet kan gi forskrift til «økonomisk kompensasjon og tilskudd til omstilling». Selv om næringen er vedtatt død og nedlagt, er det med andre ord opp til landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) å gi pelsdyrbøndene et anstendig oppgjør. Spriket mellom krav og tilbud er stort med næringens anslag på 2,3 milliarder kroner og regjeringens ramme på 505 millioner. For Bollestad blir det økonomiske oppgjøret selve syretesten på det å være landbruksminister fra Rogaland - landets største pelsdyrfylke. Olaug Bollestad har vært under sterkt press fra Geir Pollestad i pelsdyrsaken de siste ukene, og Sp-representanten har rett i at landbruksministeren har et ansvar for pelsdyrbøndene.

LES OGSÅ: Pelsdyrnæringen vedtatt avviklet

«En drittsak» kalte Bollestad pelsdyrnedleggelsen da hun var på KrF-landsmøtet på Sola. Bollestads «drittsak» stinker enda verre hvis statsråden ikke bidrar til å unngå at pelsdyrbøndene havner i skifteretten.