Krisehåndtering og grønn omstilling

DEBATT: Venstre ser nå fram til at det i slutten av mai skal bli lagt frem en tiltakspakke for å forsterke den grønne omstillingen Norge skal gjennom.

Av: Kjartan Alexander Lunde, leder i Rogaland Venstre og Mia Bruvik, nestleder i Rogaland Venstre

I den blågrønne regjeringen sitt forslag til revidert statsbudsjett legges det opp til gode tiltak å holde næringslivet flytende samtidig som vi ivaretar smittevern og holder alle samfunnskritiske funksjoner i drift. Vi er nå i gang med å ta hverdagen tilbake i fellesskap, men det vil fortsatt ta lang tid før vi er tilbake i en normal situasjon. Derfor foreslår Venstre og regjeringen å videreføre den rause permitteringsordningen til ut oktober, og vi har satt av store midler for å kompensere for bortfall av inntekter som følge av krisen.

DEBATT: På jobb for Rogaland

I budsjettforslaget prioriterer vi sykehusene og tjenester til sårbare barn som trenger ekstra oppfølging. Både eldre og unge skal ha god hjelp i en krevende tid. Vi ser også at det er nødvendig med en omfattende pengebruk for å stimulere til aktivitet i hele landet. Det kommer tiltak for grønn omstilling og vekst i næringslivet, trygghet og støtte til de som trenger det og til å bygge kompetanse for fremtiden. 

Vi i Venstre ser nå fram til at det i slutten av mai skal bli lagt frem en tiltakspakke for å forsterke den grønne omstillingen Norge skal gjennom. Den pakken skal sørge for at vi tar bedre vare på naturen og sørge for vi får flere nye og miljøvennlige arbeidsplasser.

DEBATT: Norge trenger grønne tiltakspakker