På jobb for Rogaland

DEBATT: På Stortinget og i finanskomiteen har vi siden virusutbruddet jobbet på høygir, dag og natt, ukedag og helg.

Av: Aleksander Stokkebø. Stortingsrepresentant for Rogaland, finanskomiteen.

Aldri før har så mange tiltak vært gjennomført på så kort tid – og fremdeles er vi ikke i mål. Liv og helse skal berges og jobber trygges! 

På Stortinget og i finanskomiteen har vi siden virusutbruddet jobbet på høygir, dag og natt, ukedag og helg. Et stort antall digitale bedriftsbesøk er gjennomført. Utallige redningspakker er forhandlet frem. 

Arbeidstakere, frilansere og selvstendige næringsdrivende har fått sikret inntektsgrunnlaget. En rekke skatter og avgifter er nedsatt og utsatt. Lånegarantiordninger er innført, og kompensasjonsordningen for bedriftene ble levert på rekordtid. Oppstarts- og vekstselskapene hatt får en hjelpende hånd, slik at innovasjonen kan fortsette. 

Nylig kunne vi også presentere den første hjelpepakken til kommunene i Rogaland. 405 millioner skal gi dem bedre mulighet til å levere gode helsetjenester og holde hjulene i gang. 

Er vi nå selvtilfredse og mette? Nei! Mer er også på vei! Regjeringen har startet arbeidet med mer klassiske tiltakspakker som skal stimulere økonomien, få opp etterspørselen og ta oss ut av krisen. 

I Norge skal vi være utrolig glade for den enorme velstanden og velferden vår største næring har gitt oss. Der andre land tar opp enorme kriselån, har vi oljefondet. 

Høyre skal fortsatt stå opp for forutsigbare rammevilkår for norsk- olje og gass, og vi jobber nå også med løsninger for denne næringen. Vi skal ta vare på arbeidsplassene, ikke minst i leverandørindustrien vår. Vi trenger inntektene derfra også i årene fremover, også for å fylle opp AS Norges sparekasse igjen.

På Rogalandsbenken gjør nå alt vi kan for å bistå næringslivet i fylket vårt. Det samme gjør våre lokale folkevalgte, som vi jevnlig har kontakten med. Alle innspill blir lyttet til - og mange av dem får gjennomslag. Vi får mange gode tilbakemeldinger på tiltakene som er satt inn, samtidig som vi er klar over at det fortsatt gjenstår store utfordringer. Den vanskelige balansegangen er hele tiden mellom å få tiltakene raskt ut og samtidig være grundige nok til at tiltakene treffer godt. Bedrifter, lag og organisasjoner som har innspill eller ønsker å invitere oss ut på digitale bedriftsbesøk i sin kommune, er velkomne til å ta kontakt. 

Bent og regjeringen har nå begynt den gradvise gjenåpningen av samfunnet. For å lykkes, må vi gjøre det kontrollert og følge helsemyndighetenes råd. Husk at det også fortsatt er like viktig å vaske hendene, holde avstand og ta vare på hverandre. Klarer vi alle å gjøre vår del av dugnaden, skal dette skal gå bra. Sommeren er på vei og vi skal komme oss gjennom dette - sammen.