Å selge inn en usannhet

Av: Frode Myrhol, gruppeleder FNB Stavanger

Før jeg ble folkevalgt jobbet jeg i mange år som bedriftsrådgiver i et forsikringsselskap. Det viktigste verktøyet en har når en skal selge et produkt som forsikringer i bedriftsmarkedet, utenom et godt produkt, er å ha god kunnskap om produktet en selger. Uten kunnskap og troverdighet, intet salg.

Det å ha god kunnskap og troverdighet i sakene vi behandler politisk er like viktig, om en ikke har satt seg skikkelig inn i sakene og prosessene, da er det lett å snuble. Jeg har en grunnregel som folkevalgt, jeg skal sette meg skikkelig inn i alle sakene vi behandler, slik at jeg ikke snubler.

Med dette i tankene skrev jeg et faktabasert innlegg for to uker siden for å prøve å få debatten om Paradis inn på rett spor og å hjelpe å få frem fakta som ikke er like lett tilgjengelig for alle. 

Mimir Kristjansson svarte på innlegget 3.april. Han påstår at jeg forkludrer mer enn jeg forklarer og at jeg i tillegg er tendensiøs.

Det eneste mitt innlegg forkludrer, det er nok vrangforestillingen som noen prøver å selge inn som en sannhet rundt prosessen om Paradis og reguleringsarbeidet som har blitt gjort der. Populisme på sitt verste, med klare tegn på at en ikke har satt seg veldig godt inn i hverken reguleringsarbeidet eller prosessen rundt.

Om jeg skulle kjøpt forsikringer, ville jeg altså ikke kjøpt de av Kristjansson. Kristjansson følger opp med at jeg meget godt vet at flere partier er imot høyhus over 8 etasjer i Paradis. Hvordan kan jeg vite det? Ikke et eneste parti hadde endringsforslag om dette når vi behandlet sentrumsplanen i Stavanger bystyre eller i kommunalstyret for byutvikling. Om noen var uenige i punktet om høyhus, så burde de selvsagt foreslått endringer, men dette gjorde altså hverken, Rødt, Venstre eller noen andre.

Kristjansson påstår videre at først nå har en fått et folkelig engasjement rundt Paradis saken, dette er også helt beviselig feil. Allerede i oktober 2014, ble Facebook siden Nei til høyblokker i Paradis etablert, de har vært aktive og debatten har pågått siden, kontakt med utbyggere og politikere har blitt etablert, høringsinnspill har blitt gitt etc, etc.   

LES OGSÅ: (+) Fullt hus på folkemøte om Paradis-utbygging

Jeg forstår at alt dette kanskje ikke har vært like enkelt å få med seg fra Oslo, hvor Kristjansson har bodd de siste årene, men det er altså dette som er realitetene i Stavanger, ikke den alternative sannheten enkelte nå prøver å selge inn.
Jeg registrerer for øvrig med glede at Rødt nå begynner å aktivt delta i byutviklingsdebatten. Kanskje ender vi opp med en helhetlig byutviklingspolitikk fra Rødt i stedet for at de stemmer for byspredningsprosjekter som sykehus på

Ullandhaug, for Bymiljøpakke Nord-Jæren, men imot høy utnyttelse langs kollektivaksene som blir en del av bypakken, samtidig som de stemmer for mål om reduksjon av klimagasser med 80%.
De sterkeste stemmene mot utbyggingen i Paradis er stort sett naboer til prosjektet og nå dessverre også populister som ønsker seg deres stemmer ved valget i september. For å sette ting litt i perspektiv, det er en grunn til at bydelsutvalgene ikke har vedtaksrett i reguleringssaker. Et bydelsutvalg står i stor fare for å ikke se kommunen i et helhetlig perspektiv, det samme kan en gjerne tenke om naboer. 

Jeg og FNB støtter ikke høy utnyttelse ved stasjonsområdet i Paradis basert på hvem som står bak prosjektet, vi støtter høy utnyttelse ved Paradis stasjon pga at det er det beste for byen og byens innbyggere både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. 

Med tanke på Bymiljøpakke Nord-Jæren, vil det i tillegg være et hån mot byens innbyggere, om en ikke legger til rette for at flest mulig skal bo eller jobbe langs bussveien og ved togstasjonene. Når vi først skal bruke nærmere 20 milliarder av innbyggernes penger på kollektivprosjekter, så må vi i det minste legge til rette for at fleste mulig får et best mulig kollektivtilbud i sin umiddelbare nærhet. Da vil flere faktisk kanskje sette fra seg bilen, nullvekstmålet kan oppnås og vi kommer nærmere målet om 80% reduksjon av klimautslippene.