Sannheter om Paradis

DEBATT: Kommunepolitikerne har, som Myrhol sier, diskutert sentrumsplan og planer for Paradis i mange år. Dessverre har disse diskusjonene i liten grad vekket engasjement utenfor Rådhuset, skriver Mimir Kristjánsson.

I RA 26. mars forsøker Frode Myrhol i FNB å tilføre noen fakta til debatten om utbyggingsplanene i Paradis. Dessverre er hans tolkning av de kommunale vedtakene som er gjort i saken så tendensiøse at han forkludrer mer enn han forklarer.

Det er riktig som Myrhol sier at et enstemmig kommunstestyre har vedtatt en sentrumsplan som åpner for å «kunne vurdere høyhusbygg med mer enn 8 etasjer» i Paradis dersom en smørbrødliste med krav er oppfylt, blant dem siktlinjer mellom Våland og Storhaug. 

Men dette betyr overhodet ikke at et samlet politisk miljø har gått inn for høyhus over åtte etasjer i Paradis. Nøkkelordene her er «kunne vurdere», to av de minst forpliktende ordene du kan finne i den politiske ordboken. Med

Myrhols logikk skulle kommunestyret nå i praksis ha gitt grønt lys til verdens høyeste skyskraper i Paradis, om vi bare fant noen som ville bygge den. Det er selvfølgelig ikke tilfelle. 

Frode Myrhol vet godt at flere partier motsetter seg høyhus over åtte etasjer i Paradis, blant annet Rødt. Sannheten er det ikke er vedtatt noen endelige utbyggingsplaner for Paradis, og at kommunestyret står fritt til å stoppe de megalomane planene til Røkke og co. om vi ønsker det. 

Myrhol påstår at det er kommunen, og ikke Aker og Røkke, som nå legger premissene for utbyggingen. Dersom en stor del av området skal øremerkes kontorer til Aker BP er det klart at disse legger premissene for utbyggingen.

Kommunepolitikerne har, som Myrhol sier, diskutert sentrumsplan og planer for Paradis i mange år. Dessverre har disse diskusjonene i liten grad vekket engasjement utenfor Rådhuset. Det er først nå vi får et folkelig engasjement rundt utviklingen av det som kan bli en helt ny bydel i Stavanger sentrum. Da må vi også kunne diskutere området på andre premisser enn de som er lagt på forhånd av Røkke, Base Property og Bane Nor.  

I stedet for å hilse det folkelige engasjementet velkommen, satser Høyre-styret i Stavanger på å opptre «rettedølsk» og kjøre Røkkes planer gjennom så fort som råd. Det er synd at en folkelig politiker som Frode Myrhol ser ut til å støtte opp om dette, framfor å la byens innbyggere legge premissene. 

LES OGSÅ: Sannheten om utbyggingen ved Paradis stasjon