Nyheter

Gladmat tar klimagrep: – Vi har en forpliktelse

Gladmatfestivalen har satt seg et mål om å bli Norges mest sirkulære matfestival.

Torsdag arrangeres Sirkulærfestivalen i Stavanger. En rekke foredragsholdere byr på kunnskap, forskning, grønne forretningskonsepter, sirkulære og regenerative løsninger innen blant annet bygg, bolig, anlegg og matproduksjon.

En av de som er invitert til å holde foredrag, er Maren Skjelde – som er daglig leder i Gladmat. Hun skal snakke om at Gladmat har satt seg et mål om å bli Norges mest sirkulære matfestival. Sirkulær festival betyr redusert ressursforbruk, økt resirkulering av avfall og mer gjenbruk. Målet er å drive festivalen på en måte som gir lavest mulig avtrykk og avfall – sammen med mest mulig glede, ifølge Skjelde.

---

Fakta om sirkulære løsninger

  • Miljødirektoratet definerer sirkulærøkonomi slik: «I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer inn i ny produksjon.»
  • Gladmat skriver at sirkulær festival betyr: «redusert ressursforbruk, økt resirkulering av avfall og mer gjenbruk. Målet er å drive festivalen på en måte som gir lavest mulig avtrykk og avfall – sammen med mest mulig glede.»

---

Givende arbeid

– Hvorfor har Gladmat satt seg et mål om å bli Norges mest sirkulære matfestival?

– Vi er en stor publikumsfestival, som har en posisjon nasjonalt. Selv om vi er en liten administrasjon, har vi en forpliktelse i å være med å bidra til å redusere avtrykk – vi som alle andre. Derfor har vi satt oss noen mål som vi jobber strategisk med, sier Skjelde til RA.

Hun forteller at arbeidet mot dette målet startet så smått høsten 2019.

– Men det var under pandemien vi gjorde det store, strategiske arbeidet som dannet grunnlaget for målsettinger og tiltak, sier hun.

Skjelde mener arbeidet er givende fordi det er riktig å ha oppmerksomhet på det, og fordi de møter så mye positivitet fra partnere, utstillere og publikum.

– Det er samtidig nokså krevende, og så koster det litt. Men det er vel verdt det. Det er viktig å forsøke å være konkret og gjøre tiltak som gir målbare resultat, sier Gladmat-sjefen.

Matsvinn

– Er det noen spesielle grep som er nye på årets festival?

– Vi fortsetter å kommunisere hovedpunktene våre: Handle lokalt, hjelp oss å sortere, spis opp maten. Vi har «matsvinn» på programmet under Gladmat, og vi skal i gang å jobbe med utvalgte utstillere nå i vår, slik at vi kan legge bedre til rette for at også utstillere blir flinkere å tenke sirkulære løsninger, sier Skjelde.

Hun håper publikum merker seg kommunikasjonen og at de sorterer avfall i miljøstasjonene som settes ut.

– Vi tror og håper det kan bidra til at de gjennom hele året for eksempel reduserer matsvinn.

Skjelde sier det ikke var vanskelig å si ja, da hun ble spurt om å holde et innlegg på Sirkulærfestivalen.

– Jeg synes det er viktig å formidle at Gladmat har en plan på å redusere vårt avtrykk, og at det smelter godt sammen med grunnen folk går på Gladmat – oppleve stemningen, være sosial, spise veldig god mat og oppleve den fantastiske matnæringen vår.

I rute

– Hvordan går arbeidet mot årets Gladmat?

– Jeg synes vi er godt i rute. Programmet i Kokepunktet er på plass, og det er god pågang fra utstillerne – men vi har plass til flere! Og folk virker i det hele tatt veldig klar for verdens kjekkeste Gladmat allerede.

Skjelde gjør det klart at hun ønsker seg masse folk i sentrum, og i Pedersgata.

– Er det noe du gleder deg spesielt til i år?

– Jeg gleder meg veldig til å kjenne på stemningen, treffe kjekke folk og snakke med fine utstillere. Jeg synes også det er utrolig kjekt at vi har fått med oss regionens beste kokker som Gladmatambassadører. De skal vise godt igjen i programmet, det er så stas, sier Skjelde.

Mer fra Dagsavisen