Nyheter

Lavere tillit til politiet i Sør-Vest enn resten av landet

– Jeg forstår at disse sakene utfordrer tilliten og jeg tar dette på det største alvor, sier politimester i Sør-Vest politidistrikt Hans Vik.

Generelt har befolkningen i Norge høy tillit til politiet. En innbyggerundersøkelse viser at 72 prosent av befolkningen har høy tillit til politiet, men hovedvekten ligger på ganske høy tillit, 49 prosent.

Tilliten til politiet varierer noe fra politidistrikt.

I Sør-Vest politidistrikt sier 69 prosent av befolkningen at de har høy tillit til politiet. Det er lavere enn landssnittet på 72 prosent.

Tilliten til politiet er høyest i Trøndelag politidistrikt (76 prosent har høy tillit) og Oslo politidistrikt (75 prosent har høy tillit), og lavest i Finnmark politidistrikt (63 prosent har høy tillit til politiet).

Dette er årsakene

De aller fleste av de 2587 respondentene oppgir at tilliten er uendret. Innbyggere som opplevde lavere tillit til politiet i løpet av fjoråret, begrunner det blant annet med eldre drapssaker som har fått negativ omtale i media, skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag.

– Jeg forstår at disse sakene utfordrer tilliten og jeg tar dette på det største alvor. Derfor prioriterer vi de alvorligste sakene, blant annet drapet på Birgitte Tengs. Innbyggerne skal kunne stole på at politiets etterforskning gir svar og at rettssystemet fungerer. Vår jobb er å lære av erfaringer og etterforske sakene for å kunne gi påtalemyndigheten et best mulig beslutningsgrunnlag, sier politimester i Sør-Vest politidistrikt Hans Vik.

Det er en svært krevende balansegang.

—  Hans Vik, politimester Sør-Vest politidistrikt

Politiets kapasitet til håndtering av mindre alvorlige straffesaker er også forhold som trekkes fram som kritikkverdige blant de som har svart at de har lav tillit til politiet.

– Det er forståelig at de som tar kontakt med politiet i forbindelse med et straffbart forhold forventer at politiet forfølger saken. Politiet arbeider kontinuerlig med å utnytte ressursene på en best mulig måte. Det er en svært krevende balansegang. Tilbakemeldingene i innbyggerundersøkelsen er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget i dette arbeidet. Vi må prioritere, og da er det de mest alvorlige sakene som krever mest kapasitet, påpeker politimesteren.

Politimester Vik sier politiet jobber for å opprettholde og styrke tilliten i befolkningen hver eneste dag.

– Det er innbyggerne vi er her for. Vi er avhengige av folks tillit, og har kontinuerlig fokus på å levere gode tjenester til innbyggerne i politidistriktet. Politiets skal levere trygghet, og det er derfor gledelig at 88 prosent svarer at de føler seg trygge i sitt nærmiljø, sier politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik.

Endringer i undersøkelsen – kan ikke sammenlignes

Politiets innbyggerundersøkelse er en årlig kartlegging av innbyggernes oppfatning av politiet i Norge. I fjor ble datainnsamlingsmetoden byttet fra telefon til internett. Antall respondenter ble økt, og respondentutvalget er også endret. I tillegg er spørsmålene oppdaterte.

– Disse endringene i undersøkelsen gjør at svarene ikke kan sammenlignes direkte med foregående år. Undersøkelsen er bedre i år, blant annet fordi det er flere respondenter, og den utgjør like fullt ett av flere grunnlag for beslutninger om prioriteringer og ressursbruk slik at vi kan løse samfunnsoppdraget vårt på en best mulig måte, mener Vik.

Sør-Vest politidistrikt dekker 23 kommuner i Rogaland, fem kommuner i Vestland og en i Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi i Lund kommune i sør, til Stord, Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i øst. Politidistriktet har 16 politistasjoner. Sør-Vest politidistrikt har ansvar for politioppgavene på kontinentalsokkelen sør for 62º breddegrad.


Mer fra Dagsavisen