Nyheter

Lokal stiftelse vil snu faglært-mangel i hele landet

Ellen & Axel Lunds Stiftelse åpner for søknader som har opplæring og kompetanseutvikling som en sentral del av prosjekt det søkes om midler til. Dette gjør stiftelsen som følge av flere års mangel på faglærte i restaurant- og reiselivsbransjen.

Mer fra Dagsavisen