Pluss

Hvordan være en god steforelder?

Hvordan unngår man å bli den onde stemoren? I begynnelsen må man må tåle å være tredje hjul på vognen, mener ekspertene. Her er deres råd til nye familier.

Hvordan skal man trygge barnet når en ny voksenperson kommer inn i bildet?