Venstres gruppeleder i Oslo, Guri Melby, mener sivil ulydighet er løsningen på problemene med helsefarlig luft i hovedstaden. FOTO: ARNE OVE BERGO

Venstre-topp oppfordrer til sivil ulydighet

Venstres Guri Melby mener Oslo bør ty til sivil ulydighet og bare få på plass permanente lavutslippssoner, uten å vente lenger på samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Helt siden i mars i fjor har Oslo og andre byer ventet utålmodig på at Solvik-Olsen skal effektuere et stortingsvedtak om å få på plass en lovhjemmel som gir byene anledning til å opprette lavutslippssoner, slik at de får et effektivt virkemiddel mot den livsfarlige luftforurensningen. Nå mener Melby, som var byråd for miljø og samferdsel fram til valget i fjor høst, at det ikke går an å vente lenger.

– Astmatikere og hjertesyke er de skadelidende i det spillet som nå foregår mellom statlig og lokalt nivå, og det kan vi ikke lenger akseptere. Jeg vil rett og slett oppfordre byrådet til litt mild «sivil ulydighet», hvis vi kan kalle det det, sier Melby til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Ber om lufthjelp

– Snegletempo

– Det jeg konkret tenker på, handler om gjennomføring av det tiltaket de fleste peker på som mest effektivt mot luftforurensning på sikt, nemlig permanente lavutslippssoner, fortsetter Melby.

Kort tid etter stortingsvedtaket i fjor, vedtok Oslo bystyre følgende etter forslag fra byrådet: «Innføre lavutslippssone når statlig hjemmel foreligger.»

– Jeg må innrømme at da jeg på vegne av byrådet fremmet denne saken i april i fjor, hadde jeg tro på at statlig hjemmel kunne foreligge mot slutten av 2015, og at vi dermed kunne få innført disse lavutslippsonene i alle fall fra høsten 2016, sier Melby.

– Nå virker det som Ketil Solvik-Olsen arbeider i snegletempo med å utarbeide den statlige hjemmelen, og dersom vi skal vente på ham, vil vi heller ikke ha lavutslippssoner neste vinter.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Ikke vent lenger

– Da jeg var byråd, ba jeg Bymiljøetaten om å sette i gang arbeidet med å utarbeide retningslinjer for lavutslippssoner i Oslo. Min oppfordring til byrådet er nå å la være å vente på statlig hjemmel, men sende et lokalt forslag på høring så raskt som overhodet mulig slik at vi kan ha dette virkemidlet klart til neste vinter. Dersom de mener det krever et nytt vedtak i bystyret uten forutsetningen «når statlig hjemmel foreligger», kan jeg på vegne av Venstre love dem flertall for at dette både kan behandles raskt, og at det vil bli vedtatt, forsikrer Melby.

LES OGSÅ: Solvik Olsen: – Jeg somler ikke

– Handlingslammelse

Den nye byråden for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), har i flere artikler, blant annet i Dagsavisen, vært kritisk til Solvik-Olsen og regjeringens manglende innsats for bedre luftkvalitet.

– Byråd Berg har helt rett i sin kritikk av regjeringa, men det er på tide at byrådet rister av seg handlingslammelsen og tar i bruk det handlingsrommet stortingsflertallet har gitt oss, på tross av at regjeringa ikke har levert, sier Melby.

– Jeg kan ikke se for meg at det skal få noen negative konsekvenser for Oslo dersom vi ligger i forkant på dette, selv om departementet ikke har utformet alle detaljene i hvordan det bør gjøres. Vi må forutsette at vi får stort lokalt handlingsrom til å utforme lavutslippssoner på den måten som passer for Oslo, og dermed gir oss muligheten til å sikre innbyggerne renere luft allerede neste vinter.

LES OGSÅ: Rød luft i Oslo