Venstre kaller samarbeidspartiet Frp for «uansvarlige» og «dogmatiske» og sammenligner dem med Rødt

Nå ber Frp Venstre om å roe seg ned og vise respekt.

I et brev først omtalt av Aftenposten skriver Venstres gruppeleder og førstekandidat til valget til høsten, Hallstein Bjercke, at han inviterer MDG til å bytte side i politikken, og danne et sentrum-høyre byråd med Venstre, Krf og Høyre. 

Som begrunnelse skriver han blant annet følgende om Venstres samarbeidsparti Frp: 

«Venstre tror denne byen styres bedre dersom fløypartienes innflytelse reduseres. Rødt og Frp i Oslo er dogmatiske partier som representerer en uansvarlig politikk. De er imot Oslopakke 3, de er mot bompenger, og de bryr seg mer om hvem som driver tjenestene til byens befolkning enn kvaliteten på dem.» 

LES OGSÅ: Fagforbundet på kollisjonskurs med byrådet i Oslo

Frp reagerer

De åpner altså ikke bare for å vrake sitt tidligere samarbeidsparti Frp som partner, de omtaler dem også i svært lite flatterende ordelag, og putter Frp i samme bås som Rødt. 

Det får Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, Aina Stenersen, til å reagere. 

– Vi åpner for å samarbeide med de andre borgerlige partiene. Vi vil omtale de andre partiene med respekt, selv om vi er uenige i sak. Det tror jeg er en god linje å legge seg på for alle partier, også for Venstre. Dette er å vise respekt for innbyggerne og deres stemmer i Oslo, sier Stenersen til Dagsavisen. 

LES OGSÅ: Raymond Johansen ut mot Bompengepartiet: – Et totalt useriøst parti

– Vi har nylig laget et relativt omfattende revidert budsjett med blant annet Venstre og Høyre, som vi la fram sammen i forrige uke. Så vi har allerede lagt frem mye politikk sammen. Dette er nye toner fra Venstre. Vi åpner fortsatt for samarbeid, legger hun til. 

Avstand til Frp

At Venstre ønsker et blågrønt byråd og med det vrake samarbeidet med Fremskrittspartiet, kan derimot ikke komme som noen overraskelse, sier gruppeleder i Venstre Hallstein Bjercke til Dagsavisen. Han opplever at avstanden mellom Venstre og Frp i Oslo har blitt større de siste årene. 

–   Vi har ikke sittet i byråd med Frp før, men det er likevel mindre sannsynlig med et byrådssamarbeid nå enn før. Det handler om hele Oslopakke 3 og samferdselspolitikken i Oslo. Frp er et direkte uansvarlig parti i samferdselspolitikken. Det gjelder også flere saker, særlig innvandring og integrering, der jeg oppfatter at Frp beveger seg lengre og lengre ut på fløyen sin, sier Bjercke.

– Hva skjer dersom opposisjonen vinner valget, men dere er avhengige av bompengepartiet? Hva gjør Venstre da? 

– Da mener jeg vi må reorientere oss alle sammen, særlig vi som ligger nært sentrum og som kaller seg blokkuavhengige, som MDG. Vi har alle et ansvar for å hindre at fløypartiene får for stor innflytelse. Den europeiske trenden der fløypartiene vokser tror jeg MDG og Venstre kan være en motkraft mot, sier Bjercke.

Vil ikke jobbe med Ap 

Til tross for ønsket om å minske fløypartienes makt og innflytelse, vil ikke Bjercke åpne for at det er Venstre som skal bytte side i stedet for MDG, og samarbeide med Arbeiderpartiet i en sentrum-venstreløsning. 

–  I Oslo opplever jeg at Ap og SV beveger seg lengre til venstre enn moderpartiene gjør nasjonalt. Det handler særlig om synet på offentlig og privat velferd, der de har et syn om at alt skal drives av det offentlige uten å ta hensyn til valgfrihet og kvalitet på tjenestene. Raymond Johansen snakker nå om velferdsprofitører. Å høre Raymond Johansen i 2019 er som å høre Bjørnar Moxnes i 2015, sier Bjercke. 

I tillegg til den politiske avstanden peker han på at det er en vanskelig realpolitisk løsning.

– Et blågrønt byråd har størst sannsynlighet for å bli et flertallsbyråd. Ved den forrige målingen til NRK og Aftenposten hadde ingen av blokkene flertall, mens Senterpartiet satt på vippen. På den samme målingen hadde Venstre, Høyre, KrF og MDG flertall, sier han. 

Samtidig uttrykker han undring over at Venstre aldri har blitt bedt om å finne en budsjettløsning med MDG, SV og Ap. 

– Jeg er litt forundret over at Arbeiderpartiet ikke kontaktet oss da det var budsjettkaos i Oslo i forrige uke, og de ikke fikk med seg Rødt til å stemme for budsjettet. Vi kunne vært med å diskutere budsjettet og finne en løsning, men det kom aldri noen invitasjon, sier Bjercke.