Kultur for heltid i Oslo? Det er ikke virkeligheten for Fagforbundet

Heltidskulturen merkes ikke nedover i rekkene i Oslo kommune, mener fagforeningsleder.

Av Aslak Bodahl, FriFagbevegelse

Stine Westrum er leder for Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd i Oslo. Hun kjenner seg ikke igjen i den virkeligheten som Tone Tellevik Dahl (Ap) beskriver. Tellevik Dahl er byråd for helse og eldre i hovedstaden. Ifølge Ap-byråden har Oslo gått fra å ha et deltidsproblem til en heltidskultur.

Les også: 2.100 flere jobber fulltid etter fire år – men én ting irriterer byråden

Bekymret for medlemmene

I løpet av en periode på fire år – fra 2015 til og med 2018 – er 2.100 flere ansatte kommet inn i nye fulltidsstillinger. For hele Oslo kommune har heltidsandelen økt med 2,2 prosentpoeng – fra 65,8 prosent til 68 prosent. Ifølge Tellevik Dahl skyldes det tydelig politisk styring. De strenge anbudsreglene i Oslo-modellen er også en medvirkende årsak. Det samme er ledernes ansvar for å slå sammen stillingsbrøker og se etter åpninger som kan gi ansatte en høyere stillingsprosent.

– Deltid er utbredt i Oslo, og jeg er særlig bekymret for medlemmene våre. I vår avdeling av Fagforbundet er problemet størst i helse- og velferdsetaten i Oslo kommune. Der blir ansatte stadig vekk vurdert som ikke kvalifisert til å utføre det de jobber med. Det er fint at byråden teller på kreativt vis og har styringssignaler, men det merker ikke vi noe særlig til, sier fagforeningsleder Stine Westrum til FriFagbevegelse.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Krever tydeligere grep

Heltid som norm i landets kommuner har lenge vært et uttalt mål både for regjeringen, partene i arbeidslivet og mange kommuner. Men de fleste forsøk på å utvikle en heltidskultur mislykkes. Westrum er på kollisjonskurs med byråden. Hun synes ikke Oslo kommune er et av unntakene.

– Et riktigere bilde av Oslo kommune er at det ikke er hele og faste stillinger overalt. Byråden må ta tydeligere grep for å få en heltidskultur enn å bare si det og ville det politisk. Det provoserer meg at denne kulturen uttales i budsjetter, plattformer for byrådssamarbeid og med vakre ord. Det er imidlertid ikke realiteten for arbeidsfolk i kommunen, mener fagforeningslederen.

Tellevik Dahl presiserer at de nye heltidstallene gjelder for hele Oslo kommune. Hun legger imidlertid ikke skjul på utfordringene med helse- og sosialsektoren. Det er der Oslo har lengst vei å gå for å øke heltidsandelen, erkjenner hun.

– Det er derfor vi har hatt tydelige forventninger om at de 610 nye årsverkene skal brukes for å øke antallet hele og faste stillinger. Da vi kom inn, startet vi med å stille tøffere krav. Det har gitt resultater, men vi har en lang vei å gå før vi kan si oss fornøyd, sier hun til FriFagbevegelse.

– Vi har gitt en entydig marsjordre i årets tildelingsbrev. Det er et lederansvar å følge opp. Jeg håper tillitsvalgte bidrar til at dette følges opp i partssamarbeidet lokalt. Hele og faste stillinger skal være hovedregelen. Heltidskultur er ikke bare noe vi kan vedta. Det må jobbes med hver dag, sier Ap-byråden

Les også: Sykepleier Berit (48) ble hørt av arbeidsgiveren sin. Nå strekker pengene til

Ansettelser på tvers

For medlemmene til Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd i Oslo, rundt 3.000 i tallet, er deltid mest utbredt i den kommunale delen av rusomsorgen, i boliger for utviklingshemmede og blant hjelpepleiere og renholdsarbeidere. Stine Westrum mener det må langt sterkere virkemidler til for å få bukt med deltidsproblemet enn i dag.

– Oslo er én kommune og må styre deretter. Det må komme instruksjoner om at ansettelser kan skje på tvers av bydeler og etater framfor utlysninger i så små brøker at ingen kan leve av eller med arbeidet, mener Westrum, som også vil at private aktører skal holdes utenfor. Det mener hun er en forutsetning for å få kontroll over arbeidsstokken i kommunen. Westrum berømmer tidligere eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen for å være mer tydelig på dette området.

– Vi må ta i bruk et kompetanseløft. Dersom det blir vurdert at noen ikke innehar den riktige kompetansen, nytter det ikke bare å skyve de samme ut for å rekruttere nye, sier hun.

Klager på tempoet

For å opprettholde en høy sysselsetting og ikke slite ut yrkesgrupper i pleie- og omsorgssektoren, åpner også Westrum for gjøre noe med arbeidstiden. Hun synes vi må se på muligheten for å arbeide seks timer om dagen.

– Vi må få folk til å stå lenger i jobb og gi flere tilgang til arbeidsmarkedet. Med det saktegående tempoet som Oslo kommune har i dag, er det et spørsmål om vi noensinne vil få oppleve heltid som norm, sier hun.

– Det er ikke slik at problemet er ute av verden for medarbeidere ved slå av en prat med arbeidsgiver om deltid. Vår erfaring er at arbeidsfolk må ha bistand fra foreninga for å krangle til seg helt rettmessige utvidelser stadig vekk. Deltidsproblemet løses ikke på den enkelte arbeidsplass. Det må andre grep til, mener Stine Westrum.

Inviterer til dialog

Byråden for helse og eldre understreker at hun er like utålmodig som Westrum i Fagforbundet.

– Vi trenger alle erfaringer og forslag til grep vi kan få for å etablere flere hele og faste stillinger, sier Tellevik Dahl.

Hun vil gjerne invitere fagforeningslederen til en samtale om erfaringer og forslag til hvordan Oslo kommune kan få mer heltid.

– Dette må vi få høyere fart på, men det er viktig også å glede seg over at det går riktig vei, selv om vi selvsagt ønsker et enda høyere tempo, sier Tellevik Dahl. (FriFagbevegelse)

Les også: Byggebransjen i Oslo: Torpedoer, ulovlige kontrakter og trafficking