Ibtisam Hammani, Omar Hejazi, Ikram Hammani og Leonardo Pierangeli er bydelsverter.

Ungdom patruljerer Mortensrud

De patruljerer gatene for å hjelpe nærmiljøet. Bydelsvertene veileder og er synlige.

 

Bydelsvertene i bydel Søndre Nordstrand er unge voksne som har vokst opp i bydelen. De kjenner dermed lokalmiljøet godt og vil med sitt virke bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og unge. De skal være brubyggere mellom generasjoner, folkegrupper og borgere med ulik religiøs tilhørighet.

– Målet vårt er å skape trygghet. Trygghet for voksne, barn og eldre, alle aldersgrupper. Vi er til stede og snakker med alle, sier bydelsvert Omar Hejazi (20).

– Vi snakker med alt og alle. Både barn og eldre skal kunne føle den friheten at de kan snakke med oss. Vi skal ikke nødvendigvis løse konflikter, men løsne opp i dem, legger Ibtisam Hammani (18) til.

Sammen med Leonardo Pierangeli (19) og Ikram Hammani (20) er de bydelsverter. De er del av to team, på totalt ni verter, som dekker Mortensrud og Holmlia. Oppgavene er mange, men hovedsakelig er det å være synlig i nærmiljøet, snakke med folk og bistå om det skulle være noe.

– Vi kjenner området, vi er vokst opp her. Det handler om å spille fotball med de unge, prate og vise seg. At alle har det bra, sier Leonardo Pierangeli (19).

«Felting»

Dagsavisen er med på en runde, eller «felting», på Mortensrud. De fire vertene har grå vester der de går rundt ved senteret. Folk ser ut til å kjenne dem og hilser på.

– Folk tar kontakt og de vet at det er noen som bryr seg, sier Ibtisam Hammani.

Bydelsvertene har finansiering ut året. Neste år er mer usikkert. Vertene er ansatt av bydelen og får lønn. De jobber 20 timer i måneden.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Samhold

– En typisk dag er at vi går rundt og ser at alle har det bra. Vi skaper godt samhold mellom alle i bydelen. Hovedoppgaven er egentlig bare å være til stede for de små, for de eldre og alle som tar kontakt, sier Leonardo Pierangeli.

Vertene kjenner nærmiljøet, de er blitt kjent blant folk i gatene, ved fritidsklubben og på senteret.

Rosengård

Bydelsvertene er etter modell fra Rosengård, en bydel i Malmö med lignende utfordringer. Det var Odd Einar Dørum (V) som først foreslo dette i Oslo, tilbake i 2011.

Bydelsvertene er en forlengelse av miljøarbeiderne i bydel Søndre Nordstrand. I bydelene har de god erfaring med ung-til-ungformidling som metode, der særlig det at unge voksne veileder unge, har båret frukter.

– Vi er ikke politi, vi er ikke vektere, vi er folk fra bydelen som bare vil hjelpe til, men må vurdere når det er hensiktsmessig, sier Omar Hejazi.

– Om det er gjenger og store karer, er ikke det for oss, sier Ibtisam Hammani.

– Vi bidro under en bilulykke nylig for eksempel, legger hun til.

– Vi drar også til skoler. Vi vil at folk skal vite om oss, forklarer Leonardo Pierangeli.

Miljøterapeut Ola Teigen, som jobber tett med bydelsvertene, forklarer at de samarbeider med ulike instanser i bydelen og politiet, og får informasjon om eventuelle steder der det er ønskelig med litt mer voksentetthet.

– Vi søker å treffe de områdene der det kan oppstå noe, eller der det er uroligheter. Selvfølgelig skulle vi ønske vi var flere enn ni, men det handler om midler, sier Teigen.

Populære

Hos politiet er de glade for bidraget.

– Dette er et utrolig spennende prosjekt og vi er veldig positive. Grunntanken er at de er i nærmiljøet der de knytter kontakt med gamle så vel som unge, samt mot oss, og kan skape en dialog inn i nærmiljøet, sier stasjonssjef Janne Stømner på Manglerud politistasjon.

Dagsavisen så med selvsyn hvor populære de er hos barna. Særlig på fotballbanen får de mye oppmerksomhet. Der hjelper de med å knyte skolisser og tar en kjapp kamp mot barna.

– Vi tar noen minutter, så sørger vi for at kampen fortsetter og alle får være med, sier Omar Hejazi.

For at alle får være med og inkluderes er viktig for bydelsvertene.

– Folk kommer bort til oss og spør. Vi forklarer og er mye sammen med barn og unge, det er de som er ute og henger. Men aller mest er vi brubyggere, sier Ikram Hammani (20).