Truet med millionbøter: Nå banker byrådet gjennom nytt vannanlegg for Oslo til store protester

Husebyskogen og badeplassen på Sollerudstranda må vike når Oslo skal få nytt reservevannsanlegg. – Desverre den eneste løsningen, sier samferdselbyråd Lan Marie Berg.

I forrige uke fikk byrådspartiene grønt lys fra Rødt – Holsfjorden i Buskerud blir Oslos nye reservedrikkevannskilde. Etter flere tiår med dragkamp bankes planen gjennom i bystyret onsdag, til tross for høylytte protester og årevis med bråk.

At vannet skal hentes derfra er ikke den store konfliktsaken. Men vannet som fraktes til Oslo skal renses til drikkevann på et enormt anlegg på Huseby som skal sprenges ut under fjellet. Problemet er at anlegget kommer til å stjele en bit av Husebyskogen, som er et populært fritidsområde for beboerne i Vestre Aker. 

Det skal også hentes ut enorme mengder jord og stein fra utsprengningene fra flere uttak langs den nye vannledningen. Dette vil skape mye trafikk og bråk i boligområder og langs veier, frykter naboene. 

Oslo bruker i dag vann fra Maridalsvannet, men har ingen reserve. Hvis det skjer noe med vannleveransen fra nordøst skal Oslo i framtida få vann fra Holsfjorden.
Foto: Kikkut

Høyres gruppeleder på rådhuset og leder i byutviklingsutvalget, Øystein Sundelin, er oppgitt.

Grøntareal og bøter

– Vi vil ha på plass et vannforsyningsanlegg, og vi er villige til å bruke 12,5 milliarder på det. Vi er enige i at linja skal gå der den går, at det blir et svært anlegg under Huseby med uttak der det er planlagt. Men vi mener vi ikke trenger å beslaglegge grøntareal på Husebyjordet, sier han.

Høyres gruppeleder på rådhuset, Øystein Sundelin, er oppgitt.
Foto: SIRI ERIKSEN

Også byrådet peker på det som et problem i sine dokumenter. Men bakteppet er som følger: Mattilsynet har sett seg lei av at Oslo har somlet med å få nytt vanninntak til byen. De har truet med dagsbøter på en million dersom kommunen ikke vedtar planene innen 20. november.

– Mattilsynet har varslet dagbøter på én million hvis Oslo ikke bestemmer seg snart. Kan dere gå inn for en ny runde da?

– Mattilsynet har krevd at vi vedtar et prosjekt og finansiering. Det er vi med på. Så kan vi krangle om det kreves at hvert eneste komma er på plass. I så fall har ikke bystyret noe valg, og man hadde ikke trengt å fremme saken for bystyret i det hele tatt, da må det vedtas i sin nåværende form. Det er slik byrådspartiene argumenterer, selv om de samme partiene argumenterer motsatt lokalt, sier Sundelin. 

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ingen andre løsninger

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, sier ingen ønsker å bygge ned grøntområder, men dessverre har det ikke vært mulig å finne en løsning som unngår inngrep på Husebyjordet. 

– Vann- og avløpsetaten jobber allerede med mange kompenserende tiltak, og dette vil vi følge opp tett også fra rådhuset, sier Berg til Dagsavisen.

En annen bekymring ved planene er at den populære badeplassen Sollerudstranda på Lysaker skal gjøres om til byggeplass i årevis for å frakte stein og jord ut av tuneller og over på lektere som skal frakte massen vekk. Også her mister lokalbefolkningen et viktig friområde i årevis.

Oslos byråd for miljø og samfersel, Lan Marie Berg, sier dette desverre er den eneste løsningen for ny drikkevannskilde for Oslo.
Foto: Lene Sørøy Neverdal

– Av tekniske grunner er det nye renseanlegget er avhengig av å ha en tunnel for å kunne tømme anlegget raskt for vann som ikke kan drikkes. Her jobber også kommunen med å planlegge byggingen og uttransportering av stein som tar mest mulig hensyn til de som bor i området. Det går ikke an å bygge et så stort anlegg som en helt ny vannforsyning i en tettbefolket by som Oslo, uten at vi som bor i byen merker det. Vi må ha rent vann, men vår jobb som kommune er å velge de løsningene som totalt sett begrenser ulempene i byggefasen så mye som mulig, sier Berg, og legger til:

– Jeg kan forsikre om at Sollerudstranda vil bli satt tilbake i like god stand når anleggsfasen er avsluttet.

Mange forslag

Har det i det hele tatt ikke vært andre muligheter enn til å gjøre det akkurat som dere har bestemt? Naboene har foreslått andre løsninger?

– Utredningene av dette prosjektet startet i 2010 og det er vurdert mange forslag. Det er allerede gjort mange endringer i prosjektet basert på innspill fra innbyggere og andre aktører. Blant annet har vi skrotet forslaget om et driftsbygg midt i Husebyskogen, og det er gjort tilpasninger på Sagene og andre steder hvor nye vannrør skal bygges, sier Berg.

Hun kaller det nye resvervevannsanlegget for en av de største investeringene i kommune-Norge noen sinne.

– Vi skal bygge en ca. 15 kilometer lang tunnel for å hente vann fra Holsfjorden. Under Husebyskogen skal vi bygge renseanlegg i en fjellhall som tilsvarer omtrent 10 ganger Oslo rådhus. Det er svære greier vi snakker om, men så er også det å sikre rent vann til innbyggerne noe av det viktigste vi må gjøre som kommune, sier Berg.

For og imot

Sundelin i Høyre sier de kommer til å stemme både for og imot prosjektet i bystyret onsdag.

– Vi kommer til å stemme for prosjektet som sådan, for finansieringen, men også for å finne en måte å gjøre dette på der vi verner friområdene. For 14 år sida, da den amerikanske ambassaden ble lagt til Husebyskogen, sa man til naboene at dette er siste gang, nå skal vi frede resten av skogen. Nå velger man minste motstands vei og vil ta litt til av skogen. Hvem vet, om noen år når vi trenger et nytt anlegg av noe slag, vil man ta enda litt til, fordi man må? Er det virkelig ikke mulig å anlegge dette noe annet sted? Slik framstår i hvert fall byrådspartienes argumentasjon, sier han.

– Blir siste ord i denne saken sagt på onsdag?

– Ja, det virker sånn. Dette toget går. Ære være de mange naboene som har satt seg grundig inn i saken og kommet med alternativer og innspill. De nådde ikke fram til Arbeiderpartiet og MDG denne gangen.