Byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland (H) mener venstreside-partiene i Oslo spriker i alle retninger. Han advarer mot sosialistisk kaos om venstresiden vinner valget. FOTO: MIMSY MØLLER

Spår kaos på venstrefløyen

Stian Berger Røsland (H) mener Raymond Johansen (Ap) skylder velgerne å svare på hva slags eiendomsskatt og hvilken skole osloborgerne får, dersom de røde vinner valget.

 

Av Marie Melgård og Sofie Prestegård

Forrige uke kom SVs førstekandidat i Oslo, Marianne Borgen, med en utfordring til Arbeiderpartiets byrådslederkandidat, Raymond Johansen: Borgen ønsket Johansens signatur på en kontrakt om fire punkter for forandring i osloskolen.

Kontrakten skulle tydeliggjøre hvilken skole man får i Oslo dersom det blir et maktskifte. Johansen signerte ikke.

Nå hiver byrådsleder Røsland seg inn i debatten:

– Dette synliggjør uenigheten på venstresiden. De fire partiene må nå ta ansvar og avklare hva slags politikk de egentlig går til valg på. Hva slags eiendomsskatt og hva slags skolepolitikk får vi med venstresiden i Oslo? spør Røsland.

LES OGSÅ: Forsvarer eiendomsskatt

Skattekaos

Byrådslederen peker på at Aps eiendomsskatt skiller seg fra de andre venstresidepartiene. Ap vil ha et bunnfradrag på 4 millioner kroner og en skattesats på 3 promille fra 2017. Pengene skal gå til barnehage og eldreomsorg. SV og MDG på sin side vil ha et bunnfradrag på 3 millioner kroner og SV vil ha en skattesats på 7 promille fra 2017. SV vil prioritere pengene til skolen, mens MDG vil gi mer penger til bydelene. Rødt vil ifølge Røsland ha «mer penger til alt».

– Skal du få gjennomført alle disse løftene blir det svært kostbart. Det er en politikk som ikke er gjennomførbar med mindre man vil øke inntektene fra eiendomsskatten betydelig, sier Røsland.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Kostbar tirsdag

– Ved stortingsvalget i 2013 avklarte ikke de borgerlige partiene hva slags politikk Norge ville få om de fikk flertall før etter valget. Det gikk tilsynelatende greit?

– Venstresidepartiene går til valg på å innføre en ny skatt som de ikke er enige om hvordan skal se ut. Det bli en svært kostbar tirsdagsmorgen etter valget om de får flertall – og først da skal de begynne å kompromisse. For de kommer ikke til klare å lande et kompromiss. Det vil bli mer av alt og innbyggerne må ta regningen når skatteprosenten stiger og bunnfradraget faller, sier Røsland.

LES OGSÅ: På vakt mot Arbeiderpartiet

SV-skole

På Borgens forandringsliste for osloskolen ber hun Ap kvittere ut gratis aktivitetsskole for alle, økt lærertetthet, tillitsreform med færre prøver og gratis skolemat.

Prioriteringer i gal retning, sier Røsland.

Høyre vil prioritere skole høyere enn skolefritid. De mener det er bedre å bruke penger på etterutdanning av lærere enn på mat i skolen, og at det er viktigere å ha bedre lærere enn flere lærere. I tillegg vil SVs tillitsreform øke de sosiale forskjellene i Oslo, mener Røsland.

– «Tillitsreform» er bare et nytt ord for å fjerne kartlegging og oppfølging, og i stedet bare håpe på det beste for elevene. Elevene som får størst utbytte av kartlegging av ferdigheter, er faktisk de som ikke får hjelp hjemme, sier han.

Selv om Ap-Johansen var kritisk og ikke ville avklare skolepolitikken med SV, er det grunn til å ta SVs punkter for god fisk, mener Røsland.

– I skolepolitikken bekjenner Ap seg til fjellvettregelen om å «grave seg ned i tide». Derfor er det nærliggende å tro at dersom venstresiden vinner, så «outsourcer» Ap skolepolitikken til SV, sier Røsland.

LES OGSÅ: På vakt mot Arbeiderpartiet

– Mye forener oss

Johansen svarer med rungende latter.

– Røsland kan ta det helt med ro. Han er sjef for et borgerlig flertall som leverer budsjetter en halvtime før de skal vedtas. Det vil aldri skje med et nytt styre.

– Men har ikke Oslos borgere rett til å vite hvilken eiendomsskatt og skolepolitikk det vil bli med et nytt byråd?

– Selvfølgelig er det min oppgave å snakke om hva Ap vil prioritere, og hvordan vi vil bruke det vi får fra eiendomsskatten. Det har jeg også vært veldig tydelig på.

– Mener du det er uproblematisk at dere ikke går til valg på et klart byrådsalternativ?

– Vi som utgjør opposisjonen i Oslo bystyre i dag vil sette oss ned etter valget for å stake ut en ny retning for byen sammen. Det ser jeg på med stor ro. Det er mye som forener oss, både knyttet til barnehage, skole og at vi ønsker å få fart på kollektiv- og boligutbyggingen.

LES OGSÅ: Krever taxikutt

 

– Fullt i stand til å samarbeide

SVs Marianne Borgen fnyser av Røslands kaos-spådommer.

Av Marie Melgård

– Målet med vår utfordring var å tydeliggjøre hva velgerne kan forvente om det blir et maktskifte. Ap kan være uklare på hvor langt de vil gå. Det er ikke noe uvanlig, slik er det på høyresiden også: Venstre sier mye Høyre er uenig i, men det er utgangspunktet for dialog og forhandlinger etter valget. Hvis velgerne vil ha flere lærere, gratis aktivitetsskole, frukt og grønt, så må de stemme på SV. Jo sterkere vi blir, jo mer makt vil vi ha i et nytt styre, forklarer Marianne Borgen (SV).

Ikke testregime

– Så du er enig med Røsland om at det trengs en avklaring for hvilken politikk man får med venstresiden?

– Velgerne vet hva de får hvis Røsland fortsetter: testregime, detaljstyring, færre lærere per elever, ikke frukt og grønt. Det er ingen tvil om at venstresiden vil ha en annen skolepolitikk. Det snakker også Ap om. Vi har utfordret dem til å bli enda tydeligere.

Eiendomsskatt

Borgen fnyser av påstanden om at venstresiden ikke vil kunne lande et kompromiss om formuesskatten:

– Røsland vet meget hvordan det er for store partier å samarbeidet. For å ha styringsdyktighet må man samarbeide og finne kompromisser. Vi er fullt i stand til å gjøre det. Det er et klart flertall for at vi skal innføre eiendomsskatt, den vil tilføre kommunen økt handlingsrom og gi rom for reformer. SVs modell vil gi mer til byen enn Aps, der ligger uenigheten, men vi er enige om å benytte oss av inntektspotensialet eiendomsskatten gir.