Politikk

Får gi hormonbehandling til de over 18

Oslo kommunes hormontilbud til transpersoner ble stoppet, men har åpnet igjen. Nå vil oppvekstbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) gjøre Helsestasjon for kjønn og seksualitet til et nasjonalt kompetansesenter.

– Tilbudet gjenopprettes. Jeg håper det kan gi trygghet til dem det gjelder og at de nå kan komme og få hjelp.

Det sier oppvekstbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll til Dagsavisen. Tirsdag var det et møte mellom Oslo kommune, Helsedirektoratet og Statsforvalteren. Resultatet av møtet var at Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) kan drive videre. Men bare nesten som før.

Ble stoppet, nå åpner de igjen

Du skjønner, de to siste ukene har det vært kaos og forvirring rundt framtida til den lille helsestasjonen på Sinsen. HKS drives av Oslo kommune, er kjent som arbeidsplassen til den kjente sexologiprofessor Esben Esther Pirelli Benestad, og gir blant annet tilbud om hormonbehandling til unge transpersoner.

Men torsdag 21 april varslet helsestasjonen at de har fått beskjed om å stoppe å gi hormonbehandling, etter et brev fra Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen).

Statsforvalteren på sin side uttalte til NRK at de ikke hadde gitt et sånt pålegg. Og dermed kom tirsdagens møte i stand, for å finne ut av hvem som egentlig hadde stoppa hva.

– Møtet var veldig bra. Jeg er veldig glad for at det kom en avklaring på hvordan retningslinjene skal tolkes, sier byråd Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Hva ble egentlig avklart?

– At Helsestasjonen for kjønn og seksualitet gjenoppretter tilbudet med hormonbehandling for personer over 18 år med kjønnsinkongruens. For dem under 18 er det spesialisthelsetjenesten som skal gi et tilbud dersom det skal gis hormonbehandling. Men Bydel Grünerløkka, som driver helsestasjonen, har sagt at HKS kan gjøre grundige vurderinger i hvert enkelt tilfelle for om retningslinjene kan fravikes og de kan få hormonbehandling.

---

Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS)

  • Et tilbud for unge som vil snakke om tema knyttet til LHBTIQ+. Har spesialkompetanse på trans, kjønnsidentitet og seksualitet.
  • Gir kjønnsbekreftende støtte og behandling og kan henvise videre i hjelpeapparatet.

(Kilde: Oslo kommune)

---

Bekymret for tilbudet til de under 18

Retningslinjene sier, forteller Holmås Eidsvoll, at det er spesialisthelsetjenesten som skal gi hormonbehandling til folk under 18. Altså Rikshospitalet.

– Men helsestasjonen vår har en høy spesialfaglig kompetanse på dette området og er en trygg havn for de med kjønnsinkongruens. Likevel er retningslinjene tydelige her, sier hun.

– Er du fornøyd med denne avklaringa?

– Jeg er veldig fornøyd med at HKS kan fortsette behandlingen. Men jeg vet mange under 18 er bekymret for om de vil få et godt nok tilbud av spesialisthelsetjenesten. Det er en bekymring for meg også.

Helsestasjonen skal altså fortsatt kunne gi behandling til dem under 18, men bare hvis retningslinjene kan fravikes «etter grundig individuell behandling».

– Men hvis det skal fravikes må det være veldig godt begrunnet. Det kan ikke være en etablert praksis å fravike retningslinja, sier Holmås Eidsvoll.

Vil gjøre HKS til nasjonalt kompetansesenter

Holmås Eidsvoll vil styrke helsestasjonen i framtida, og forteller at byrådet jobber med å søke staten om å gjøre det til et nasjonalt kompetansesenter.

– Mennesker med kjønnsinkongruens har fått altfor dårlig behandling i helsevesenet til nå. Jeg er veldig opptatt av deres utfordringer og rett til helsehjelp. Så er spørsmålet hva som er riktig behandling i hvert enkelt tilfelle. Det er medisinskfaglige vurderinger bydelen må gjøre, sier hun.

– Jeg er veldig stolt av helsestasjonen vår i Oslo og kompetansen der. Men det er altså en helsestasjon, ikke en del av spesialisthelsetjenesten. Det vi ønsker er at det skal bli et nasjonalt kompetansesenter, sier hun.

– Er det realistisk?

– Det er det jeg jobber for. Men jeg er jo lokalpolitiker i Oslo, og må jobbe opp mot staten her.

– Hva skjer videre nå?

– Akkurat denne konkrete saken med pålegg fra Statsforvalteren, den er ferdig. Men vi skal jobbe videre. Her vil det skje mer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: