Nyheter

Opprørt etter hormonstopp: – Bare i dag har jeg måttet sende av gårde 41 meldinger om avslag

Unge som venter på hormonbehandling i Oslo hos Esben Esther Pirelli Benestad lever nå i uvisse om hva som skjer etter at beskjeden om inntaksstopp kom forrige uke.

– Enkelte kaller det å vurdere en stopp i tilbudet om hormonbehandling for en krigserklæring mot denne gruppen. Det er sterke ord, men jeg kan forstå det.

Det sier sexolog og lege, Esben Esther Pirelli Benestad til Dagsavisen.

Hormonbehandling er en behandling som etter grundig utredning gis til transpersoner som opplever en uoverensstemmelse mellomkjønnsidentitet og fødselskjønn, såkalt kjønnsinkongruens. Benestad har skrevet ut disse preparatene til sine pasienter, men fikk i forrige uke beskjed om at nye pasienter ikke kan få dette hos Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS).

HKS har fått beskjed om å stoppe denne behandlingen til unge og voksne med kjønnsinkongruens. Kommunen tok kontakt og ba dem stoppe etter de hadde fått et skriv fra Statsforvalteren. Til NRK uttalte bydelsoverlege Lars Erik Hansen i Grünerløkka bydel forrige uke at alle som har stått i lang kø, som endelig skulle få time i nærmeste framtid, nå har fått beskjed om at helsestasjonene ikke kan gjøre noe før de blir enige om hvem som skal forskrive behandlingen.

Vår tolkning av brevet er at det kun er spesialisthelsetjenesten som kan forskrive oppstart av hormonbehandling

—  Lars Erik Hansen, bydelsoverlege

Belastningen til de som står på vent er stor og mange frykter at de i verste fall ikke lenger vil kunne få dette behandlingstilbudet. Bydelsoverlege Lars Erik Hansen kan ikke gi noe konkret svar før de har hatt møte med helsemyndighetene.

– Vår tolkning av brevet er at det kun er spesialisthelsetjenesten som kan forskrive oppstart av hormonbehandling, og at HKS derfor må innrette seg etter denne tilbakemeldingen, sier Lars Erik Hansen til Dagsavisen.

Dramatisk tilbakeslag

Det er med andre ord uklart hva som skjer med hormonbehandlingstilbudet i tida framover, og for pasientgruppen som venter på behandling medfører det ekstra belastning å ikke vite når, eller om de eventuelt vil få tilbud om behandling. Esben Esther Pirelli Benestad sier uvissheten rundt tilbudet og en eventuell stopp er dramatisk og at ventelistene er lange.

– Jeg mener det vil være et dramatisk tilbakeslag for alle i denne gruppen, som har hatt tilbud om hormonbehandling i mange år, sier Benestad, og legger til at pasientgruppen er stor, og behov for kjønnsbekreftende hormonbehandling enorm.

Jeg mener det vil være et dramatisk tilbakeslag for alle i denne gruppen.

—  Esben Esther Pirelli Benestad, sexolog

Ifølge kommunen er det om lag 50 personer som står på venteliste i Oslo akkurat nå. 12 av dem er under 18 år. Benestad kan bekrefte at tallene er store, også blant de som melder seg til hens klinikk.

– Ja, bare i dag har jeg måttet sende av gårde 41 meldinger om avslag, siden vi har inntaksstopp. Og dette er alle personer som ikke har påbegynt hormonbehandling, sier den profilerte sexologen.

Gjør vondt verre

Esben Esther Pirelli Benestad karakteriserer rettighetskampen mennesker med kjønnsinkongruens står i for det største og viktigste opprøret siden ungdomsopprøret på sekstitallet.

– Det er mye raseri der ute. Enkelte kaller det å vurdere å stoppe tilbudet om hormonbehandling for en krigserklæring mot denne gruppen. Det er sterke ord, men jeg kan forstå det. Rent faglig regnes hormonbehandling som en helt nødvendig behandling, som man kjempet fram retten til å få, i likhet med andre kamper om likeverd og menneskerettigheter.

Tror du dette betyr at hormonbehandling fortsatt er kontroversielt innad i fagmiljøene?

– Det finnes muligens noe politisk-ideologisk motstand mot selve fenomenet. Men faglig regnes hormonbehandling som en helt nødvendig behandling. Det som finnes av skepsis bunner i redselen for å gjøre noe galt som er irreversibelt. Isteden velger man å ikke gjøre noe og dermed ender med bare å gjøre vondt verre, selv om det ikke var intensjonen, sier Pirelli Benestad.

Men faglig regnes hormonbehandling som en helt nødvendig behandling.

—  Esben Esther Pirelli Benestad

Få som angrer

Ifølge sexologen er det rundt 1 prosent som angrer på at de har tatt hormonbehandling, og som ombestemmer seg. Og denne prosenten må igjen deles i 3:

1. de som etter kort tid hevder de tok feil, altså de som føler ekte anger.

2. de som syns prisen ble for høy i den forstand at de ble ekskludert fra venner, familie og nettverket sitt.

3. de som over tid endrer syn på seg selv, ikke fordi de tok feil men fordi livsutviklingen har endret dem.

– Med andre ord er det små sjanser for at hormonbehandling blir feil når folk trenger denne behandlingen for å kunne leve et hundre prosent verdig liv, sier Esben Esther Pirelli Benestad.

Bydelsoverlege Lars Erik Hansen håper på å få en avklaring i nær framtid.

– Vi håper på en rask behandling av uklarhetene i retningslinjen, for nettopp å redusere de psykiske påkjenningene dette har for pasientene som nå venter på hormonbehandling, og skal i møte med både Helsedirektoratet og Statsforvalteren i løpet av kort tid, sier han til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen