Nyheter

Foreldre til sårbare barn og Oslo-politikere steilet over sykehusets helikopterplaner. Nå blir det høring i Rådhuset

Bystyrepartiene Folkets Parti (FP), Sp og Rødt innkaller til høring i november om ny helikopterplattform ved Rikshospitalet. Rødt ber også om at rammetillatelsen til ny plattform, som ble gitt i forrige uke, trekkes når bystyret samles onsdag.

Plan- og bygningsetaten (PBE) ga 12. oktober tillatelse til å bygge en midlertidig helikopterplattform ved Rikshospitalet. Dette har vært en omstridt sak, hvor det er uttrykt stor bekymring for plasseringen av plattformen og helsekonsekvensene det vil ha på svært sårbare pasientgrupper.

Planlegger høring

– Helse- og sosialutvalget planlegger derfor en høring i begynnelsen av november først og fremst for å belyse disse helsekonsekvensene, men også for å belyse om byggetillatelsen er gitt basert på riktige fakta, sier Rødts Maren Rismyhr til Dagsavisen.

Hun har tatt initiativet til høringen, med støtte fra leder av helse- og sosialutvalget i bystyret, Cecilie Lyngby (FP), og nestleder Morten Edvardsen (Sp).

Helse- og sosialutvalget planlegger derfor en høring i begynnelsen av november først og fremst for å belyse disse helsekonsekvensene, men også for å belyse om byggetillatelsen er gitt basert på riktige fakta,

—  Maren Rismyhr (Rødt)

Hun var rasende da PBE ga Oslo Universitetssykehus (OUS) rammetillatelse til å bygge ny plattform for de nye redningshelikoptrene Sar Queen AW101.

– Dette er en skandale. Det går rett og slett ikke an å legge en helikopterplattform inne i et gårdsrom som er omgitt av barne- og nyfødtavdeling på tre sider. Her tas premature barn vare på. De trenger absolutt ro og stillhet for å kunne overleve, utvikle seg og vokse opp. Rødt prøvde å få denne saken behandlet i byutviklingsutvalget tidligere i høst, men fikk ikke flertall for det, skrev Rødts Maren Rismyhr i en e-post til Dagsavisen da vedtaket ble kjent.

Innenfor reglene

PBE mener at rammetillatelsen er gitt innenfor regelverket.

– Vi har i vår vurdering av saken kommet til at miljøpåvirkningen plasseringen av helikopteret har på omgivelsene, ikke vil være av en slik grad at ny reguleringsplan er nødvendig før den statlige planprosessen er ferdig. Vår vurdering av dispensasjon fra plankravet, og hvorvidt det kreves ny reguleringsplan for den tidsbegrensede helikopterplattformen, er gjort på bakgrunn av de tall som er presentert fra ansvarlig foretak i byggesaken, skrev avdelingsdirektør i PBE, Hanne Høybach i en e-post til Dagsavisen da tillatelsen ble gitt.

Maren Rismyhr (Rødt)

Nå vil Rødt trekke tillatelsen i påvente av høring.

– I påvente av helse- og sosialutvalgets høring mener jeg bystyret bør trekke tilbake PBEs tillatelse. Siden dette er en sak som haster, ber jeg om at den tas opp ved møtets slutt nå på onsdag, skriver Maren Rismyhr, som har utformet forslaget.

Også Løvemammaene, som representerer barn som er på sykehus, er fortørnet over vedtaket om å bygge ny helikopterplattform nær nyfødtavdelingen på Rikshospitalet. I forrige uke ba de helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) om å stoppe planene.

– Løvemammaene er svært bekymret for konsekvensene av en etablering av helikopterplattform utenfor barneavdelingen på Rikshospitalet. Dette er ikke forenelig med de behovene barna har ved opphold på sykehus, sa styreleder i Løvemammaene, Bettina Lindgren, til Dagsavisen sist torsdag.

De vil være en av partene Rødt, FP og Sp ønsker å innkalle til høringen.

– Feil grunnlag

– Nå gjelder det å få stoppet dette prosjektet som vi mener kan være ytterst helseskadelig for sårbare pasienter, ikke minst for de premature og syke nyfødte barna som trenger absolutt ro. Faren er stor for at Oslo Universitetssykehus setter i gang med bygging nå, når Plan- og bygningsetaten har gitt tillatelse, etter vår mening på feil grunnlag, sier Maren Rismyhr.

«Det er behov for høring av to årsaker, for det første om tillatelse er gitt basert på riktig fakta og for det andre for å belyse helsekonsekvensene. Dette er det behov for å belyse i en høring i Helse- og sosialutvalget», skriver de i høringsgrunnlaget.

Aps medlem av helse- og sosialutvalget, Jon Reidar Øyan, er kjent med forslaget om høring, men har ennå ikke satt seg inn i selve forslaget.

– Så dette vil jeg ikke mene noe om nå. Men det er utvalgsledelsens suverene rett til å innkalle til de høringene de mener er nødvendige, sier Øyan.

Ordfører Marianne Borgen (SV) sitter i Helse og sosialutvalget, og skriver i en e-post til Dagsavisen at hun ønsker en høring velkommen.

Oslos ordfører Marianne Borgen sier folk som er berørte av skytingen, kan oppsøke bydelen sin eller legevakten. 
Foto: Geir Olsen / NTB

– Jeg kjenner saken foreløpig for dårlig, men har merket meg at ledelsen i Helse og sosialutvalget har besluttet å ha en høring om saken. Programmet er ikke klart, men de håper å kunne holde høringen i utvalget rundt 8 november. Siden jeg selv sitter i dette utvalget, så ser jeg fram til høringen for å få mer informasjon og fakta på bordet i saken. sier Borgen.

Hun er i japanske Hiroshima, hvor hun deltar på en konferanse, «Mayors for peace», om forbud mot kjernefysisk våpen.

Vil ikke forhaste seg

Høyre synes det er viktig med kunnskapsinnhenting, men vil ikke stresse med dette.

Høyres Hassan Nawaz.

– Vi er positive til all kunnskapsinnhenting, men det er viktig hvis vi skal ta en ekstra runde at vi får tilstrekkelig og god informasjon – så vi må ikke forhaste oss. Helikoptrene er anskaffet av staten for å dekke landets viktigste akutt- og beredskapsfunksjon og landets viktigste medisinske senter for flere pasientgrupper. Da må bystyret fatte gode vedtak som bygger oppunder et funksjonelt og godt pasientrettet tilbud. Det handler om et godt tilbud for alle som trenger helsehjelp, både de som er på sykehuset og de som skal inn. Vi må stole på informasjonen vi får fra sentrale og relevante aktører, sier Oslo Høyres Helse- og sosialpolitisk talsperson, Hassan Nawaz til Dagsavisen.

Aktører som det er ønskelig å invitere på høringen

  • Plan- og bygningsetaten
  • Tillitsvalgte for leger, sykepleiere og andre faggrupper på de berørte avdelingene
  • Helse Sør-Øst/Oslo universitetssykehus
  • Bydelsoverlege
  • Løvemammaene og eventuelt andre organisasjoner for pasienter og pårørende til langtidssyke

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen