Nyheter

Vil lande helikopter utenfor prematuravdelingen: – Kan i verste fall gå riktig galt

Nå frykter både pårørende og Oslo-politikere at det kan få dramatiske konsekvenser.

– Her er det babyer helt ned til ett år som har gjennomgått hjertetransplantasjoner, og premature barn som er så sårbare at kun lyden av en dør som blir åpnet og lukket er nok til at de skvetter til. Tenkt deg da bare hva lyden fra et helikopter som lander vil være for disse barna? Det kan i verste fall gå riktig galt, sier Waqar Dar.

Han er «løvepappa» tilknyttet organisasjonen Løvemammaene, som er blant flere som er svært bekymra for Nye Oslo Universitetssykehus’ planer for midlertidig helikopterlandingsplass. Dar har selv en sønn på åtte som har vært mye på Rikshospitalet, senest nylig med en tøff levertransplantasjon. Han frykter at støy rett utenfor vinduene til de mest sårbare barna vil kunne få dramatiske konsekvenser. At også viktig uteområde blir rammet, er svært negativt for pasientene, mener han.

Dar og kona har i perioder bodd på Rikshospitalet i ukevis, og nærområdet med et lite skogholt har vært redningen for dem.

– I tillegg til lekeplassen som nå forsvinner, så står dette grøntområdet nå også i fare for å bli bygget ut, og det vil være et stort tap for barna, sier Waqar Dar.

Midlertidig landingsplass

Oslos nye sykehus skal i løpet av de neste årene realiseres gjennom flere byggeetapper. Etter planen skal altså en midlertidig helikopterlandingsplass legges tett opp til intensivavdelingen for premature barn og barneavdelingen på Rikshospitalet. Nå frykter partiet Rødt og Løvemammaene at den midlertidige plassen vil betjene helikoptre som skal til Rikshospitalet i lang tid, da utbyggingen er estimert å ta 12 år.

– Forslaget ligger ikke inne i det nye prosjektet som heter Oslo universitetssykehus, det er tatt ut som en egen byggesak der det kun er sendt ut nabovarsler til noen rundt her. Det har ikke vært noen folkevalgt behandling av det, så det er nærmest tilfeldig at vi har oppdaget det, sier Maren Rismyhr fra Helse- og sosialkomiteen for Rødt i Oslo bystyre.

Rødt har sammen med flere partier tatt til orde for at denne bekymringen løftes inn i høringsuttalelsen fra Oslo kommune til den statlige reguleringsplanen for sykehusene.

Onsdag kveld behandles høringsuttalelsen i bystyret. Rødt har også lagt inn et forslag om at bystyret ber byrådet sikre at det innføres midlertidig forbud mot tiltak for Rikshospitalet fram til antikvariske myndigheter har vurdert vernebehovene og en eventuell sak om dette er behandlet av bystyret.

– Her har man gått inn for å bygge et nytt sykehus, et prestisjeprosjekt, uten å tenke hva som er best for pasientene, sier Seher Aydar, som sitter i helse- og omsorgskomiteen for Rødt på Stortinget.

– At saken om helikopterbase også blir behandlet som en vanlig byggesak, ikke som en sak der det handler om å vise hensyn til pasienter, er under enhver kritikk, legger hun til.

At saken om helikopterbase også blir behandlet som en vanlig byggesak, ikke som en sak der det handler om å vise hensyn til pasienter, er under enhver kritikk.

—  Seher Aydar, Rødt

Hun får støtte av Maren Rismyhr.

– Istedenfor å legge best mulig til rette for barn som må tilbringe mye tid på sykehus, vil dette gjøre livet vanskeligere for både barn og foreldre her på Rikshospitalet, sier Maren Rismyhr.


Fra v.: Maren Rismyhr, Seher Aydar og Waqar Dar er enige om at en helikopterplattform utenfor spedbarnsavdelingen på Rikshospitalet er et umulig forslag.

Sårbare barn

Blant pasientene på Rikshospitalet er barn som er spesielt sårbare, både premature og spedbarn som har fått utført transplantasjoner. Dagsavisen møter Rødt-politikerne og løvepappa Waqar Dar ved lekeplassen utenfor barneavdelingen, som er stedet der en nye heliporten skal bygges, øverst på toppen av et høyt tårn.

– De måtte jo ha en plattform. Men jeg har ikke ord for at det går an å legge det hit, de kunne ikke valgt et dårligere sted, sier Maren Rismyhr.

– De gamle helikoptrene pleier lande på gresset på den andre siden her, men det kan altså ikke disse nye som er mye kraftigere. De må ha en plattform veldig høyt opp for å kunne lande, hvis ikke alt på bakken skal blåse bort på grunn av den sterke rotorvinden. Det tenkte man ikke på da man kjøpte dem, så det er et problem på alle sykehus, sier Rismyhr.

Landingsbygget vil stjele mesteparten av barnas lekeplass og ta utsikten fra samtlige vinduer, i tillegg til å gi støy, advarer de.

– Om du ser opp er så godt som alle vinduene åpne på gløtt, fordi de ikke finnes aircondition der inne. Det er veldig dårlig luft. Så når du er her på en varm sommerdag så må vinduene være åpne, sier Waqar Dar.

Her er det babyer helt ned til ett år som har gjennomgått hjertetransplantasjoner, og premature barn som er så sårbare at kun lyden av en dør som blir åpnet og lukket er nok til at de skvetter til.

—  Waqar Dar, løvepappa

Waqar Dar fra Løvemammaene har tilbrakt mye tid på Rikshospitalet med parets åtte år gamle sønn. – Dårlig inneklima gjør at vinduene alltid må stå på gløtt. Tenk da hvordan det blir med støyen fra et helikopter, sier han.

Ny type helikoptre

Dagsavisen har kontaktet Helse Sør-Øst og Nye Oslo Universitetssykehus for kommentarer til saken. Stian Ilebrekke, prosjektleder for ny helikopterplattform ved Rikshospitalet, skriver i en e-post at bakgrunnen for etableringen av den midlertidige plattformen er stortingsvedtaket fra 2010/2011 om anskaffelse av den nye typen redningshelikoptre av typen SAR Queen (AW101).

– Som en konsekvens av dette må flere sykehus gjøre utbedringer for å kunne ta imot den nye helikoptertypen. Dagens helikopterlandingsplass ved Rikshospitalet er på bakkeplan, like ved akuttmottaket, og vil ikke bli godkjent for AW101, skriver Ilebrekke. Han understreker at pasienttransport med de nye redningshelikoptrene er del av livreddende og akutt behandling som sykehuset verken ønsker eller kan avstå fra.

– Vi er kjent med utfordringer knyttet til etablering av midlertidig landingsplass for AW101. For å minimere effekten av disse utfordringene arbeider vi med flere ulike tiltak, som for eksempel fysisk sikring av tak, gangveier, solavskjerming, trær, med mer. Planlegging av dette prosjektet skjer i tett dialog med de respektive brukergrupper ved sykehuset.

Ilebrekke minner om at landingsplassen er midlertidig og vil gjelde fra årsskiftet 2024/2025 til nytt tilbygg til sykehuset står ferdig i 2031

– Ved Rikshospitalet er det estimert om lag 30 landinger med AW101 per år, påpeker han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: