Nyheter

Foreldre til syke barn slo alarm. Nå har helikopterplattformen fått grønt lys

Plan- og bygningsetaten ga onsdag Oslo Universitetssykehus rammetillatelse til å etablere helikopterplattform ved Rikshospitalet for de nye redningshelikoptrene AW101. Vedtaket skaper støy.

– Dette er en skandale! Det går rett og slett ikke an å legge en helikopterplattform inne i et gårdsrom som er omgitt av barn- og nyfødtavdeling på tre sider. Her tas premature barn vare på. De trenger absolutt ro og stillhet for å kunne overleve, utvikle seg og vokse opp. Rødt prøvde å få denne saken behandlet i Byutviklingsutvalget tidligere i høst, men fikk ikke flertall for det, skriver Rødts Maren Rismyhr i en e-post til Dagsavisen.

Oslos nye sykehus skal i løpet av de neste årene realiseres gjennom flere byggeetapper. Etter planen skal en midlertidig helikopterlandingsplass legges tett opp til intensivavdelingen for premature barn og barneavdelingen på Rikshospitalet.

Dagsavisen intervjuet tidligere i høst partiet Rødt og Løvemammaene om saken. De fryktet da at den midlertidige plassen vil betjene helikoptre som skal til Rikshospitalet i lang tid, da utbyggingen er estimert å ta 12 år. Nå har altså OUS fått grønt lys fra Plan- og bygningsetaten til etablering av den midlertidige plattformen.

Sar Queen

I 2020 meldte NRK at de nye redningshelikoptrene «Sar Queen» kun kan lande på seks av femti akuttsykehus her til lands. Årsaken er at lufttrykket fra helikoptrene ved landing og avgang er for høyt og skaper problemer for folk og omgivelsene.

– Vi la fram bekymringen om grunnlaget for helikoptertrafikken og støy fra denne i e-post til ansvarlig søker 6. oktober, og ba om en klargjøring på om disse forholdene er endret i etterkant av søknaden vi har mottatt, skriver avdelingsdirektør i PBE, Hanne Høybach i en e-post til Dagsavisen.

Plan- og bygningsetaten har nå sendt ut rammetillatelse for oppføring av tidsbegrenset helikopterplattform for AW101 helikopteret.

—  Avdelingsdirektør i PBE, Hanne Høybach

– Ansvarlig søker bekreftet for Plan- og bygningsetaten 11. oktober 2022 at det ikke er besluttet endring som påvirker helikopterlandingsprosjektet på Rikshospitalet. Vi har derfor lagt til grunn at tallgrunnlaget som oppgitt i søknaden stemmer. Søker har også bekreftet at AW101-helikopteret skal lande både på Ullevål sykehus og Rikshospitalet, og videre at det er en forutsetning at AW101-helikopteret kan lande på begge sykehus, sier hun videre.

Saken fortsetter under videoen

PBE skriver at de har tatt hensyn til miljøpåvirkningen plasseringen av helikopteret har på omgivelsene.

– Vi har i vår vurdering av saken kommet til at miljøpåvirkningen plasseringen av helikopteret har på omgivelsene, ikke vil være av en slik grad at ny reguleringsplan er nødvendig før den statlige planprosessen er ferdig. Vår vurdering av dispensasjon fra plankravet, og hvorvidt det kreves ny reguleringsplan for den tidsbegrensede helikopterplattformen, er gjort på bakgrunn av de tall som er presentert fra ansvarlig foretak i byggesaken, skriver Hanne Høybach.

Skandale

Rødts bystyremedlem Maren Rismyhr sa til Dagsavisen i september at istedenfor å legge best mulig til rette for barn som må tilbringe mye tid på sykehus, vil dette gjøre livet vanskeligere for både barn og foreldre her på Rikshospitalet.

– De gamle helikoptrene pleier lande på gresset på den andre siden her, men det kan altså ikke disse nye som er mye kraftigere. De må ha en plattform veldig høyt opp for å kunne lande, hvis ikke alt på bakken skal blåse bort på grunn av den sterke rotorvinden. Det tenkte man ikke på da man kjøpte dem, så det er et problem på alle sykehus, sa Rismyhr i september.

Maren Rismyhr (Rødt).

Og håpet at de ikke fikk tillatelse til å bygge plattformen.

Nå raser hun mot vedtaket som er kommet.


Dette er en skandale! Det går rett og slett ikke an å legge en helikopterplattform inne i et gårdsrom som er omgitt av barn- og nyfødtavdeling på tre sider

—  Maren Rismyhr (Rødt)

– Det skulle aldri vært bygd helipad på her. Det sier mye om planlegginga av de nye sykehusene når en må ty til en slik dårlig og skadelig løsning.

Rismyhr mener dessuten at det er realistisk at det vil bli langt flere helikopterlandinger enn sykehuset har søkt om.

– I tillegg kommer landing av de vanlige, gule ambulansehelikoptrene som også må landes her. Med landing og take off kan det bety godt over tusen flybevegelser i året, vegg i vegg med nyfødtintensiven, sier Maren Rismyhr.

Stortingsvedtak

Dagens helikopterlandingsplass ved Rikshospitalet er på bakkeplan, like ved akuttmottaket, og vil ikke bli godkjent for AW101. Derfor må det etableres en ny plattform.

Dagsavisen kontaktet Helse Sør-Øst og Nye Oslo universitetssykehus for kommentarer til saken, da vi omtalte den i september.

Stian Ilebrekke, prosjektleder for ny helikopterplattform ved Rikshospitalet, skriver i en e-post at bakgrunnen for etableringen av den midlertidige plattformen er stortingsvedtaket fra 2010/2011 om anskaffelse av den nye typen redningshelikoptre av typen SAR Queen (AW101).

– – Vi er kjent med utfordringer knyttet til etablering av midlertidig landingsplass for AW101. For å minimere effekten av disse utfordringene arbeider vi med flere ulike tiltak, som for eksempel fysisk sikring av tak, gangveier, solavskjerming, trær, med mer. Planlegging av dette prosjektet skjer i tett dialog med de respektive brukergrupper ved sykehuset.

Ilebrekke minner om at landingsplassen er midlertidig og vil gjelde fra årsskiftet 2024/2025 til nytt tilbygg til sykehuset står ferdig i 2031

– Ved Rikshospitalet er det estimert om lag 30 landinger med AW101 per år, påpekte han.


Leonardo AW101

  • Leonardo AW101 er et britisk-italiensk helikopter for både sivil og militær bruk. I Norge er AW101 brukt som redningshelikopter og har fått navnet SAR Queen, og skal erstatte Sea King.
  • I Norge ble AW101 i november 2013 valgt som nytt redningshelikopter for Luftforsvaret.
  • I alt er 16 helikoptre bestilt, med opsjon på ytterligere seks. De første ble levert i slutten av 2017, men Luftforsvaret hadde store problemer under innfasingen av helikoptertypen.
  • De første AW101 ble tatt i bruk 1. september 2020, og har i Luftforsvaret fått navnet SAR Queen. Man har planlagt at de vil helt ha erstattet Sea King i løpet av 2023.

Kilde: Store Norske leksikon

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen