Nyheter

Løvemammaene: Ber helseministeren stoppe helikopterplaner

Løvemammaene, som representere barn som er på sykehus, er fortørnet over vedtaket om å bygge ny helikopterplattform nær nyfødtavdelingen på Rikshospitalet. Nå ber de helse og omsorgminister Ingvild Kjerkol (Ap) om å stoppe planene.

– Løvemammaene er svært bekymret for konsekvensene av en etablering av helikopterplattform utenfor barneavdelingen på Rikshospitalet. Dette er ikke forenelig med de behovene barna har ved opphold på sykehus, sier styreleder i Løvemammaene, Bettina Lindgren til Dagsavisen.

– Ikke forenelig

Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. De nærmer oss 5000 medlemmer og mange av barna de representerer tilbringer store deler av barndommen på sykehus.

– Dette er ikke forenelig med de behovene barna har ved opphold på sykehus. Løvemammaene har nyfødte med øsofagusatresi og babyer på transplantasjonsliste, småtroll med respirator, stomier, intravenøs ernæring, epilepsi og ultrasjeldne, komplekse medisinske diagnoser. Barn med hjertesvikt, kreft og alskens andre sykdommer som uunngåelig vil ende med døden, sier hun

– Barn og ungdom med sansetap, utviklingshemming, autisme og psykiske lidelser. Hva i huleste har de tenkt med når de bestemmer seg for å plassere en bråkete helikopterplattform utenfor avdelingene som huser disse barna? Og hva skjer med lekeplassen mellom byggene som gir barna et sårt trengt pusterom i sykehushverdagen? Vi har en forskrift om barn på sykehus som rettighetsfester aktivitet og lek. Betyr ikke denne noe?, spør hun.

Urolig

De mener at vedtaket bærer preg av hastverk, og at helseminister Ingvild Kjerkol må på banen.

Dagsavisen har vært i kontakt med Helse og omsorgsdepartementet (HOD) som opplyser om at sykehusutbyggingen er Helse Sør-Østs ansvar. De svarer ikke på spørsmål om statsråden vil gripe inn eller ikke.

– Vedtaket bærer preg av hastverk, manglende analyser og konsekvensutredning. Hvor mange barn vil rammes av dette? Hvor mye ekstra vil det koste i senskader i form av konsentrasjonsvansker, uro, angst, søvnproblemer og lignende, og hvor mye vil det koste sykehuset i form av økt medisinering?, sier hun.

– Spesielt urolige er vi for barna på nyfødtintensivavdeling. Undersøkelser fra tidligere i år viser at støynivåene på intensivavdelinger for nyfødte allerede er høyt over anbefalte nivåer. Dette fører til økt medisinering av de syke spedbarna ifølge overlege. Mange av medlemmene i Løvemammaene har barn som har startet livet på nyfødtintensiv. Der er er barna ofte så syke at den minste lyd, berøring eller forflytning kan trigge oksygenfall, økt hjertefrekvens og unødvendig stress og belastning på de bitte små pasientene. Vi som lever med konsekvensene av å ha fått for tidlig fødte og svært syke barn, er mildt sagt sjokkerte over vedtaket som ble fattet i dag. Det er tankeløst og ikke til barns beste, sier Bettina Lindgren, og vil ha helseministeren til å stanse planene.

– Hun må stoppe dette katastrofale prosjektet, avslutter hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen