Nyheter

Deler ut ved gratis: – Det er litt annerledes i år

De voldsomme strømprisene har ført til at flere tyr til vedfyring. Operasjon Ved-Oslo har delt ut gratis ved til økonomisk vanskeligstilte i 50 år, og merker den økte etterspørselen.

De økte strømprisene har gått hardt utover dem med dårligst råd. Særlig de som i tillegg bor i dårlig isolerte hus og leiligheter.

– Det vi vet er at det er veldig mange sårbare og vanskeligstilte husholdninger som leier bolig. De er ekstremt vare for disse voldsomme økningene, og at det fort kan gi utslag i form av at strømselskapene strenger ned strømmen, sier daglig leder av Leieboerforeningen Lars Aasen.

Kontoret til foreningen ligger like ved Fattighuset på Grønland, og Aasen ser de lange køene daglig.

– Dette er en forferdelig situasjon. De har ikke utgifter de kan stamme inn på, eller penger til overs.

Lars Aasen er daglig leder i Leieboerforeningen.

Større pågang

I utkanten av samme bydel holder Operasjon Ved – Oslo til på Etterstad. Organisasjonen er drevet av pensjonister og andre frivillige, og samarbeider også med organisasjonen Lions og Oslo kommune. De har frakta gratis ved til byens økonomisk vanskeligstilte i 50 år.

«Det er dessverre et faktum at det som ble starta på Jordal i 1970 som et midlertidig tiltak, fremdeles er en høyt etterspurt tjeneste her i byen, i særlig grad aktualisert denne høsten på grunn av strømprisene!» skriver styreledelsen i en søknad om støtte til driftsmidler for neste år. Organisasjonen lever på gaver og donasjoner.

– Det er litt annerledes i år. Pågangen er større. Det er mange av dem som ringer inn i år som ikke er kunde her fra før, og det kan ha sammenheng med at andre leverandørene begynner å gå tom for ved. Men, vi leverer bare til en spesifikk gruppe mennesker. Vi gir bort til de som er trengende, minstepensjonister, uføre eller lignende. Vi ønsker å nå de som er økonomisk vanskeligstilte. De som ringer oss nå er kanskje først og fremst de som bor i kalde trekkfulle leiligheter, sier Tore Einarsen.

Einarsen styrer distribusjonen av vedutleveringen i organisasjonen.

– Opplever dere at dere får gitt ved til alle som ringer inn?

– Hittil i år har vi stort sett det. Men fra nå av og fram til jul så tror jeg ikke vi greier å oppfylle alles ønsker. Det er ikke moro å måtte si nei, og vi vil prøve å hjelpe alle som ringer hit. Det lar seg ikke alltids gjøre dessverre, sier han.

Organisasjonen har en makskapasitet på ca. 8000 sekker med ved i året. Hvor mange sekker de leverer avhenger av tilgangen på frivillige, og hvor mye av utgiftene deres til strøm, redskaper og drivstoff de får dekket.

Pensjonist og frivillig vedhogger Hans Martin Olsen i Operasjon Ved i Oslo er en av mange eldre som gjennom hele vinteren sørger for å levere tørr ved til minstepensjonister og andre vanskeligstilte.

Økt vedsalg

I takt med at de strømprisene når nye ekstreme høyder, har flere begynt å fyre med ved. Hittil i år ligger vedsalget på et tre ganger så høyt nivå som vanlig, ifølge NTB. Trykket begynte allerede i september og oktober.

Øyvind Stranna Larsen, fagansvarlig i Norsk ved – Forum for vedprodusenter sier til nyhetsbyrået at han på de 14 årene han har jobbet med ved, aldri har opplevd et så stort salg som nå.

Norsk Ved Forum for vedprodusenter utfører hvert år en markedsundersøkelse blant sine 2500 medlemmer om prisene hvert år. I årets undersøkelse svarte 58 prosent at de ville holde samme priser som i fjor, mens 42 prosent svarte at de ville øke prisene med mellom 8-12 prosent.

Undersøkelsen ble utført i juni måned, og strømprisene har økt kraftig siden den gang. Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved understreker at de ikke har oversikt over alle norske vedprodusenter. Først til neste år kan de med sikkerhet få oversikt over medlemmenes priser i forbindelse med markedsundersøkelsen for 2022.

– Vi har i alle år frarådet våre medlemmer å skru opp prisene vesentlig i slike vanskelige energisituasjoner, fordi vi ønsker et jevnt, høyt og stabilt vedforbruk, og faste kunder man bør ta godt vare på.

Ikke alle har råd

Torjus Lunder Bredvold har forsket på de som rammes av energifattigdom i Norge.

– I min studie så jeg at husholdninger med vedovn i mindre grad ble rammet av høye strømpriser fordi de hadde alternativer til elektrisk fyring. De som kun hadde elektrisk fyring levde i stor grad på strømprisens nåde og måtte bruke minimalt med strøm for å få råd til strømregningen gjennom vintermånedene.

Lunder Bredvold påpeker at det likevel er utgifter knytta til vedfyring.

– Flere har ofte ikke råd til å investere i et vinterlager av ved og var avhengig av familie, venner og organisasjoner som kjøpte og transporterte ved for dem. Det var flere av dem som hadde det verst som ikke fikk utnytta vedovnen fordi de ikke hadde nok penger, et sterkt nettverk eller tilgang bil, sier Lunder Bredvold og legger til:

– Samtidig ser vi at vedprisen øker i takt med strømprisen, og da blir det enda vanskeligere for de med vedovn, som ikke har råd til å investere i et vinterlager med ved.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen