Politikk

SV om høye strømpriser: – Det haster å få på plass gode løsninger

Regjeringen vil øke bostøtten for å hjelpe dem som har minst med strømregningen. SV vil ha tiltak på plass før neste regning, men det kan også være behov for varige ordninger.

– Det er viktig å ha tiltak som sikrer de som har dårlig råd hjelp for å betale strømregningen framover. Veldig mange er bekymret nå, og prisen har galoppert. Vi har levert et forslag om at regjeringen må komme med en ordning innen utgangen av oktober, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø til Dagsavisen.

Strømprisene har nådd rekordhøye nivåer for innbyggerne i Sør-Norge den siste tida, og opposisjonen har krevd at regjeringen tar grep. Flere partier har blant annet gått inn for å øke bostøtten, som rundt 90.000 nordmenn får utbetalt av Husbanken. Blant dem er SV, og Bergstø fremmet onsdag to hasteforslag i Stortinget for å ta tak i strømsituasjonen.

Samme dag varslet regjeringen at nettopp høyere bostøtte er blant tiltakene for å hjelpe dem som har minst fra før. Målet er at støtten kan økes før jul, skriver TV 2.

– Senterpartiet og Ap har vært veldig bekymret for de veldig høye strømprisene den siste tiden og over tid. Vi er opptatt av å avhjelpe folk. Vi vil derfor komme med forslag i Stortinget om et par ukers tid for å hjelpe de som rammer hardest, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum til VG.

SV: – Haster

Torsdag skal Stortinget stemme over en rekke strømpristiltak. I tillegg til at SV ba regjeringen om å øke bostøtten innen utgangen av oktober, vil Bergstø ha flertallet med på å be regjeringen foreslå at det opprettes en ordning der personer med lav inntekt og høye utgifter kan søke om dekning av oppvarmingskostnader.

– Det haster å få på plass gode løsninger, også for dem som ikke mottar bostøtte, sier Bergstø.

Ordningene må være knyttet til inntekt, fortsetter hun. SV-nestlederen mener det er fullt mulig å ha hjelpeordningene klare allerede før neste strømregning sendes ut.

– Vi har en periode bak oss som har vist at der det er vilje og store behov å dekke, klarer man å snu seg kjapt rundt og finne løsninger. Dette oppleves som en alvorlig situasjon for folk. Mange sliter ennå med virkninger av koronakrisa, og forskjellene har økt noe voldsomt. Da må vi ha på plass ordninger som møter de behovene folk har, veldig raskt, fortsetter hun.

Det er nok behov for en varig ordning for folk som sliter med strømregningene, sier Bergstø. Det er også andre langsiktige grep som kan tas for å unngå at prisene skyter til værs på samme måte som nå. SV vil blant annet se på et toprissystem, der man betaler en pris for normalt forbruk, og så at det heller legges på mer for luksusforbruk.

– Da snakker vi om dem som har oppvarmet innkjørsel på hytta hele året. Men det er også nødvendig å ta større politisk kontroll over hele energifeltet. Det er overlatt til markedet i dag, sier Bergstø.

Budsjettsamarbeid

Vedum er ifølge TV 2 lunken til SVs forslag om å ha en permanent ordning med ekstra støtte for strømregninger til de som har bostøtte.

– Vi ønsker å gjøre noe raskt, som får effekt i år. Så får vi heller diskutere om en skal lage noen nye mekanismer, men det å lage et stort, nytt system. Da blir det vanskelig for folk, sa han.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i Stortinget onsdag.

Den nye Ap og Sp-regjeringen skal om kort tid presentere sine endringer til Solberg-regjeringens siste statsbudsjett. Statsminister Jonas Gahr Støre har allerede varslet at de vil legge fram en rekke tiltak for å redusere høye strømkostnader. De foreslår lavere elavgift, økt bostøtte, geografisk prisutjevning av nettleie, styrkede forbrukerrettigheter og økt produksjon av norsk fornybar kraft.

Regjeringen må ha støtte fra SV for å få gjennom sitt nye budsjett. På spørsmål om hvor mye kraft SV vil sette bak strømforslagene i møte med Ap og Sp, svarer Bergstø at det er ingen tvil om at regjeringen også har erkjent at noe må gjøres raskt.

Lite vind og vann

Strømprisene i Norge påvirkes av prisen i resten av Europa, samtidig som at det er store forskjeller innad i Norge.

Det er flere grunner til at strømprisene i deler av landet har nådd nye toppunkter den siste tida, deriblant lite nedbør og vind. Europas strømpriser påvirker prisene her hjemme, fordi Norge er koblet på det europeiske kraftnettet gjennom de såkalte utenlandskablene.

Grafikk om Strømprisene.

Norge eksporterer også strøm til Europa og har strømkabler til flere land.

Onsdag falt imidlertid strømprisen kraftig i Norge, og det er ventet at prisene vil bli redusert enda mer i dagene framover, skriver E24. Prisfallet kan forklares med vær og vind i flere land. Likevel kan økte priser vente igjen allerede i starten av neste uke.

– Velkommen etter

Høyre, Venstre, KrF, MDG og Rødt er blant partiene som vil øke bostøtten. Rødt-leder Bjørnar Moxnes ønsket blant annet regjeringen og Høyre «velkommen etter på noen punkter» da han onsdag holdt sitt hovedinnlegg i Stortingsdebatten om ny regjeringsplattform.

Partiet vil ha strakstiltak med det samme, og foreslo det da Stortinget holdt sitt første møte. De tiltakene kan ikke begrenses til bostøtten, mener stortingsrepresentant Sofie Marhaug, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

«For denne er allerede innskrenket og treffer på langt nær alle som trenger det. Derfor trengs det andre, minst mulig byråkratiske løsninger for å hjelpe folk å betale regningene. Vi har derfor stilt forslag om en midlertidig ordning hvor også de som ikke mottar bostøtte, kan søke om dekning av høye oppvarmingskostnader dersom de har lav inntekt og høye boutgifter», skriver Marhaug i en e-post til Dagsavisen.

Av langsiktige løsninger mener Rødt at Norge først og fremst må bremse krafteksporten. Rødt ønsker også å innføre et toprissystem for strøm.

Høyre vil på sin side ha en hasteøkning av bostøtten. Arbeids- og sosialpolitisk talsperson Henrik Asheim sa onsdag til NRK at Solberg-regjeringens siste statsbudsjett i tillegg gikk inn for å senke elavgiften med 1,5 øre. Frp-leder Sylvi Listhaug mener at feilslått klimapolitikk, med eksport av norsk strøm til utlandet, og nye strømkabler til oljeplattformene ligger bak de høye strømprisene. Partiet vil blant annet at både elavgiften og momsen på strømmen må fjernes ut året i første omgang.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen