Nyheter

Vil gi T-banestasjon engelsk navn: – Fornærmer lovverket og de demokratiske beslutningene, mener Språkrådet

Storprosjektet Oslo Science City får hard kritikk fra Språkrådet, som mener foreslått navneendring er lovstridig.

Et urbant strøk med studentliv, spisesteder, boliger og aktiviteter, et sted for nye ideer, kunnskap, forskning, næring og oppstartsbedrifter.

«Oslo Science City» er navnet på denne mulige satsingen, som skal strekke seg fra Ullevål, Gaustad og Blindern, Marienlyst til og med Majorstuen som et sammenhengende kunnskaps- og innovasjonsdistrikt i Oslo. Målet er intet mindre enn et verdensledende innovasjonsdistrikt. «Oslo Science City» er en mulighetsstudie bestilt av Oslo kommune som ble lansert 30. november i år.

– Det er faktisk helt ubegripelig for meg at de velger et sånt navn. Universiteter som Sorbonne, Humboldt og andre fremragende forsknings- og utdanningsinstitusjoner rekrutterer mange dyktige forskere og studenter med akkurat de navnene de har, sier direktør i Språkrådet, Åse Wetås, til Dagsavisen.

Kritikken hennes går både mot Oslo Science City som navn på innovasjonsdistriktet, men også på at «Oslo Science City stasjon» er et foreslått stasjonsnavn på T-banestoppet Forskningsparken.

Forskningsparken T-banestasjon, Forskningsparken stasjon, Ruter, vinter, snø, kollektivtrafikk

En del av vår kulturarv

København har Copenhagen Science City, Stockholm har Stockholm Science City, London har Knowledge Quarter og Boston har Kendall Square.

Så hvorfor ikke i Oslo? Wetås i Språkrådet mener navnet Oslo Science City vil være i strid med reglene i stedsnavnsloven.

– Navnet er et problem. Både fordi det finnes navn i det området fra før, som er en del av vår felles kulturarv, og fordi det er et engelskspråklig navn. Stedsnavnsloven gir eksplisitt vern til de eksisterende stedsnavn. Den sier at de ikke kan byttes ut med andre, nye navn uten videre, påpeker Wetås.

Dette sier loven: Et stedsnavn kan bare byttes ut med et annet navn som er på samme språk, og som har tradisjon som navn på det samme navneobjektet. Unntak kan gjøres dersom særlige grunner taler for det.

– I motsetning til andre typer kulturminner, som kan settes på et museum og stilles ut, så bevarer vi språk og navn gjennom bruk, sier Wetås.

Språkrådet sendte brev til Oslo Science City om dette i februar, ifølge Vårt Oslo, men fikk først svar etter en purring i juli. Styreleder Svein Stølen svarte i et brev at de foreslår å legge til en norsk forklaring, og kalle prosjektet «Oslo Science City – Kunnskapsbyen i Oslo».

Styrelederen svarer

Den norske språkpolitikkens hovedmål er å styrke bruken av det norske språk på alle samfunnsområder, ifølge regjeringen. Norsk skal være det samfunnsbærende hovedspråket.

– For at det skal fungere, trengs to ting: Det ene er tilgjengelig språk. Det andre er trygge språkbrukere, som både ser og vet at norsk språk har status i samfunnet, sier Åse Wetås.

Svein Stølen, styreleder for innovasjonsprosjektet og rektor ved Universitetet i Oslo, er opptatt av å trekke fram hva som skapes gjennom Oslo Science City.

– Vi skal skape masse verdi for landet, i form av mange nye arbeidsplasser. Det er min viktigste motivasjon i dette prosjektet. Jeg tror det er ekstremt viktig, og med det tar vi også del i et større samfunnsansvar, sier Stølen til Dagsavisen.

Stølen forteller at man allerede er i dialog med flere store, utenlandske aktører og investorer som har vist interesse for innovasjonsdistriktet.

– Vi gjør en kraftsatsing for å bringe sammen ulike kunnskapsaktører, universiteter, sykehus og institutter, næringsliv og finans. Skal vi lykkes med å omstille oss til et fossilfritt samfunn, som innebærer utrolig tøff konkurranse, må vi jobbe tettere sammen og på en ny måte. Det er vi helt nødt til, sier Stølen.

– Norge er et lite land. Vi må holde følge med utenlandske selskaper og universiteter. Det er bakgrunnen for at vi har valgt et engelsk navn på innovasjonsdistriktet, legger han til.

Wetås fra Språkrådet mener dette er tynn argumentasjon.

Forestillingen om at kunnskapsmedarbeidere, forskere og næringsfolk med lang utdanning og mye kunnskap, ikke finner fram i Oslo fordi innovasjonsdistriktet ikke har et engelsk navn, synes jeg er å undervurdere dem og å skjemme seg selv ut i møte med omverdenen, sier hun.

– Fornærmer demokratiet

Det er ikke første gang denne tematikken er oppe i mediene, og heller ikke første gang Wetås reagerer på navnevalget. Det var Aftenpostens sak om at også T-banestasjoner kan få nye navn, som fikk Wetås til å reagere igjen denne uken. Den nåværende T-banestasjonen Forskningsparken kan altså få navnet «Oslo Science City stasjon». Det fikk Wetås til å ta til Twitter:

– Dette dreier seg verken om meg eller Språkrådet, det dreier seg om det norske lovverket og den språkpolitikken som Stortinget har vedtatt, understreker Wetås til Dagsavisen.

– Det er ikke meg de fornærmer, det er faktisk lovverket og de demokratiske beslutningene.

Svein Stølen understreker at han også er opptatt av det norske språket og språkbruk. Derfor har han blant annet vært tydelig på at livsvitenskapsbygget vil få beholde navnet sitt.

– Jeg forstår kritikken, men vi jobber i en internasjonal kontekst hvor det er viktig med synlighet. Derfor tror jeg dette er et godt navn for å få den internasjonale oppmerksomheten vi er helt avhengige av, sier Stølen.

På kritikken om eventuelle navnebytter på T-banestasjoner i innovasjonsdistriktet, svarer Stølen at mulighetsstudien for Oslo Science City, som er bestilt av Oslo kommune, er utviklet av en gruppe byplanleggere og arkitekter, som er uavhengige av styret han er leder for. Han understreker også at Oslo Science City er en medlemsforening med elleve parter.

– Personlig kunne jeg ønske meg en T-banestasjon med navnet «Universitetet». Her er ingenting avgjort, annet enn at medlemsforeningene heter Oslo Science City, sier han.

---

Fakta om Oslo Science City

  • Oslo Science City er Norges første innovasjonsdistrikt.
  • De elleve partene i medlemsforeningen er: Universitetet i Oslo, SINTEF, Oslo kommune, Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus, Norges Geotekniske Institutt, Oslo Cancer Cluster, Ferd, Forskningsparken, Studentsamskipnaden i Oslo og Oslo Pensjonsforsikring.
  • Målet er å utvikle området fra Majorstuen via Marienlyst og Blindern til Gaustad og Ullevål stadion, samt Radiumhospitalet, til et verdensledende innovasjonsdistrikt som bidrar til et bærekraftig og moderne Norge.
  • Mulighetsstudien ble lansert 30. november i Oslo rådhus.

---

Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her!


Mer fra Dagsavisen