Politikk

Tannhelsereformen: Hvor ble det av de eldre?

Regjeringspartiene og SV fikk på plass en tannhelsereform i statsbudsjettet. Men det er både overraskelse og skuffelse i Pensjonistforbundet over at det ikke står ett ord om de eldre der.

– Ut ifra det som ble sagt og lovt under valgkampen, er vi skuffet og overrasket over at landets en million alderspensjonister ikke er med i den nye tannhelsereformen. Dette skulle være en reform for alle, og så klarer man å lage en tannhelsereform kun for de yngre, sier Pensjonistforbundets forbundsleder Jan Davidsen til Dagsavisen.

Den tidligere LO-toppen har merket seg at det ikke står ett ord om de eldre under posten om tannhelsereform i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV. Flere unge skal få billigere tannlege og kapasiteten i tannhelsetjenesten skal økes. Men punktet i SVs alternative budsjett, der det het at alle eldre over 75 år skulle få gratis tannsjekk, er helt borte i det statsbudsjettet som blir vedtatt torsdag.

– SV fikk dessverre ikke gjennomslag for dette. Ap og Sp ville ikke gi seg på dette i forhandlingene, sier SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein til Dagsavisen.

– Går ut over livskvaliteten

Davidsen sier til Dagsavisen at han er helt på det rene med at dette bare er en start på en større tannhelsereform. Han er også glad for at 21- og 22-åringene skal få billigere tannlegetilbud. Men han syns likevel det er overraskende at det ikke kom et eneste signal i budsjettavtalen om at man skal legge en grunnstein for en tannhelsereform som også omfatter landets eldre. Han viser til at de vi kan kaller «amalgam-generasjonen», folk fra rundt 70 år og oppover, har ekstra dårlig tannhelse og dermed skyhøye regninger. De er vokst opp uten fluor, og har gjerne tennene fulle av amalgam som nå gir dem problemer.

– Det er fortsatt slik at det sitter folk rundt i den eldre generasjonen som har dårlige tenner. Dette går ut over livskvalitet og ernæring og det aller meste, sier Davidsen i Pensjonistforbundet.

– Dette handler om livskvaliteten for folks siste 20–30 leveår. Veldig mange i denne «amalgam-generasjonen» har dårlig tannhelse, og en del av dem har bak seg et langt arbeidsliv med dårlig lønn, slik at de ikke har kunnet prioritere tannhelse. Nå står de midt oppe i konsekvensene av dette, sier Davidsen, som ikke gir opp kampen.

– Vi har en jobb å gjøre. Nå har vi forventninger til revidert nasjonalbudsjett neste år, og til statsbudsjettet for 2023. Her bør regjeringen kunne gi et tilbud til den eldste aldersgruppen. De signaliserer sjøl at denne reformen er et tidevannsskille for tannhelsen, og da skal vi hjelpe til slik at de får med seg at det også skal gjelde de eldre.

Marian Hussein har jobbet på NAV Alna i 2 år. Nå skal hun inn på Stortinget for SV.

– Kom ikke langt nok

Det står i Hurdalsplattformen at Ap/Sp-regjeringen går inn for at det offentlige tannhelsetilbudet på sikt skal likestilles med andre helsetjenester. Men da Støre-regjeringen la fram sin tilleggsproposisjon tidligere i høst, var ikke tannhelsereformen prioritert blant sakene regjeringen vil gjennomføre i løpet av sine første 100 dager. Men tannhelsereformen ble tatt inn i forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV i Stortinget.

– Vi har fått på plass starten av en tannhelsereform, og det ville vi ikke fått til uten SV. Det sto jo ikke ett ord om tannhelsereform i tilleggsproposisjonen til Ap/Sp-regjeringen, sier SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein til Dagsavisen.

– Når det gjelder de eldre, kom vi ikke langt nok. Her fikk vi ikke gjennomslag i forhandlingene. Det må jeg være så ærlig å si. Men SV har vist hvordan vi kan gjennomføre en reform som dekker alle, også de eldre, etter noen år. Vi vet hvor pengene finnes, vi har løsningen klar, sier Hussein.

– Historisk, første signal

Hussein påpeker likevel at styrkingen av tannhelsetjenesten ute i fylkene vil hjelpe de eldre som i dag mottar hjemmetjenester eller bor på sykehjem. De får allerede gratis tannbehandling.

– Men i tannhelsetjenesten ute i kommunene har man ikke hatt kapasitet til å følge opp alle. Mange er heller ikke klar over rettighetene sine. Dette håper vi kan bedre seg nå, sier Hussein, som ellers er fornøyd med det de tross alt fikk til: De styrker den offentlige tannhelsetjenesten i fylkene, de styrker ordningen for personer med store behov, de styrker refusjonsordningene for barn og unge som trenger kjeveortopedi, og de vil gi 50 prosent rabatt på tannbehandling for 21- og 22-åringene. De fikk også på plass to viktige verbalforslag som viser veien videre: De vil utrede status for tilgangen for tannhelsetjenester rundt om i landet, og ikke minst: De vil sette ned et utvalg som skal komme med forslag som sikrer at tannhelsetjenesten blir likestilt med andre helsetjenester.

– Vi skulle gjerne hatt med dette med gratis tannsjekk for alle over 75 år, men dette var så langt vi kom i år. Vi har lagt en grunnmur, og neste år kan vi trappe videre opp til flere grupper. Dette gir oss gode muligheter til å bygge videre på det som skal komme i 2023-budsjettet, sier Hussein.

Har ikke glemt de eldre

Even Røed, som er tannhelsepolitisk talsperson for Ap i Stortinget, understreker overfor Dagsavisen at denne starten på tannhelsereformen som nå skal vedtas i statsbudsjettet, er helt i tråd med intensjonene i Hurdalsplattformen. Selv om tiltak for å styrke tannhelsetjenestene ikke ble nevnt i Ap/Sp-regjeringens tilleggsproposisjon, må ikke dette tolkes som et signal om at regjeringen ikke prioriterer dette, hevder Røed.

– Dette handler om at vi kun hadde få uker på å jobbe med dette i regjering. Vi fikk til noe der, og etter det har vi hatt noen uker i Stortinget der vi fikk til mer, også styrking av tannhelse. Det må ikke være tvil om at tannhelse er et viktig område også for oss. Styrkingen av tannhelsetjenesten er en klar oppfølging av Hurdalsplattformen, så det er ingen tvil om dette er et gjennomslag for Ap/Sp-regjeringen. Dette er selvfølgelig også SV-politikk, og vi er glad for at vi fikk til enighet her, sier Røed, som også avviser at Ap har glemt de eldre.

– De eldre er selvfølgelig også viktig. I denne runden prioriterte vi 21- og 22-åringene, fordi vi vet at det her er store sosiale forskjeller og viktig å forebygge, og den gruppa som har særskilte utfordringer, som tannlegeskrekk eller traumer, sier Røed, som mener regjeringen har sendt et signal til de eldre.

– Vi har formulert et klart mål om at tannhelsetjenesten skal likestilles med resten av helsetjenesten i Hurdalsplattformen og i budsjettenigheten bes det om å sette ned et utvalg som skal komme med forslag som kan sikre dette. På sikt gjelder dette alle grupper, også de eldre, sier Røed.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen