Nyheter

Lokalmiljøet slår ring om familiene som kastes ut på Tøyen

Reaksjonene er sterke etter at det ble kjent at studenter med barn blir tvunget til å flytte ut av familieleilighetene sine på Tøyen. Nå ber driftsstyret ved Tøyen skole om at prosessen settes på vent.

Abdi Sheik. Familier kastes ut av blokka til studentsamskipnaden i Oslo.

– Vi ble litt satt ut og visste ikke hva vi skulle gjøre av oss. Midt i eksamensperioden og i pandemien måtte vi snu livene våre opp ned, forteller Abdi Fatah Mohamed Sheik (34).

I april fikk han en epost fra Studentskipnaden i Oslo (SiO). Eposten forteller at studentblokka der han og familien bor skal rehabiliteres, og at de måtte flytte ut innen juli.

Enerhaugen studenthus ligger rett ved Tøyen, og rommer 100 familieleiligheter ment for studenter som har barn. Nå har SiO vedtatt at det skal bli en blokk med hybler for enslige. Alle beboere har fått et varsel om må finne seg et nytt sted å bo.

SiO tilbyr alle familier som er berørt å søke seg til andre studentboliger, men familien Sheik takket nei. Tobarnsfaren forteller at han ikke vil at sønnene skal måtte skifte miljø.

– Vi vil at de skal ha den samme vennekretsen, at de skal gå på samme skole og at de skal ha de samme gode naboene de alltid leker med. Man tenker på barnas beste.

Han fortsetter:

– I blokka vår bor mange single mødre, og noen av dem går på skole og jobber samtidig. Vi har god relasjon med dem, og henter barna deres fra skolen hvis de er forsinket fra jobb. Alt dette mister de nå, selv om de ikke har lyst til å flytte.

Vil ha beboere som blir

Familien Sheik er blant mange studentfamilier som må finne seg nytt bosted. Saken har vekket oppmerksomhet i lokalmiljøet. Da bydel Gamle Oslo holdt bydelutvalgsmøte forrige torsdag ble saken tatt opp som hastesak. Sigrid Jacobsen er leder for driftsstyret på Tøyen skole, og la frem bekymringene på vegne av de engasjerte.

– Vi la frem ønsket om å sette byggingen på vent, slik at lokalmiljøet kan ha en dialog med studentsamskipnaden om prosjektet. Med det håper vi på et prosjekt som er mer i tråd med Tøyens behov, sier hun.

Hva er Tøyens behov?

– Tøyen trenger en mer stabil beboermasse. Vi har i dag byens høyeste mobilitet, med stor inn- og utflytting. En stor grunn til dette er mangel på leiligheter – det er svært få større leiligheter her sammenlignet med andre steder i Oslo.

Jacobsen forteller at studentblokka til SiO har bidratt til å fylle behovet for familieleiligheter på Tøyen, og forminske utfordringen med mobilitet. Dette tjener også den lokale barneskolen på. Byggeprosjektet kan føre til at utviklingen går andre veien.

– Tøyen skole har hatt en svak oppgang på elevtallet. Det som kommer vil rive bort mange av elevene, og rive bort miljøet her. Blokka har representert en liten, men viktig faktor i veien mot å få en mer stabil beboermasse, og gjør det attraktiv for familier å være her, sier hun.

Tøyen familier

Dårlig kommunikasjon

Hvert år mister Tøyen skole omtrent en fjerdedel av elevmassen sin. 27 av barna som bor i Enerhaugen studenthus er elev på Tøyen skole. Hvis de nå flytter ut av Tøyen og bytter skole, mister de elevene, samt barna som begynner i første klasse til høsten.

Til tross for konsekvensene har skolen ikke fått noen form for informasjon fra SiO om byggeprosjektet. Da Jacobsen ringte studentsamskipnaden for omtrent to uker siden, ble hun lovet at de skulle kommuniserer bedre.

– I den første samtalen jeg hadde med SiO, snakket jeg med en som hadde ansvar for dette byggeprosjektet og kommenterte at skolen ikke hadde hørt noen ting fra dem. Vedkommende beklagde og forsikret oss på at de hadde tenkt å ha en god og tett dialog med skolen. Til nå har vi fortsatt ikke hørt fra dem, sier hun.

Bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo mener at SiO bør omgjøre vedtaket om å totalrenovere studenthuset, og beholde familieleilighetene på Tøyen. Utvalget har bedt bydelsdirektøren videresende saken til SiO, samt byråd for byutvikling og Velferdstinget i Oslo og Akershus.

– Vi kommer til å fortsette å skape oppmerksomheten fra saken så godt vi kan. Så håper vi at det hjelper, sier Jacobsen.

Imøtekommer studentenes boligbehov

Dagsavisen har forelagt SiO kritikken fra Tøyen skole. Stine Johannessen, styreleder i SiO, skriver i en epost til Dagsavisen at viktig for dem at de studentene som bor på Enerhaugen har fått god og tydelig informasjon tidlig, og at de har gitt varselet i tilstrekkelig tid.

– Det er utrolig synd at disse familiene må flytte fra nærområdet sitt, men denne rehabiliteringen er sårt tiltrengt og planene baserer seg på de behovene studentene i Oslo har i dag, skriver hun.

Johannessen skriver at SiO sitt ansvar er å gi studentene i Oslo gode boliger.

– Vårt samfunnsoppdrag som studentsamskipnad er blant annet å levere trygge og gode boliger til studentene i Oslo. Når vi bygger studentboliger ser vi på hvilke behov som finnes i studentmiljøet og hva studentene ønsker. Nærskolene er ikke en partner vi vanligvis samarbeider med. Vi har forståelse for at Tøyen skole føler seg oversett i denne prosessen, og det må vi bare beklage.

Unngå hyblifisering

Marian Hussein i Oslo SV har engasjert seg i saken, og mener at man må unngå hyblifisering av Tøyen for at flere studenter med barn skal kunne bli værende i nærmiljøet, samtidig som de får bo og studere sentralt nær universitetene i Oslo.

– Skolen opplever at mange elever begynner og slutter på grunn av boligsituasjonen på Tøyen. Å gjøre hele blokka om til små hybler vil forsterke problemer området allerede sliter med fra før, sier hun.

At mange barn blir berørt fordi foreldrene deres blir tvunget til å flytte ut av studentleilighetene får konsekvenser.

– Det gjør noe med både læringsmulighetene til barna, men også klassemiljøet og miljøet i nabolaget, hvis det hele tiden er en stor forflytning. Derfor må vi tilrettelegge for mer stabilitet, sier hun.

Marian Hussein

Hussein sier at stabile botilbud må til for å endre situasjonen.

– Vi må få sosiale tilbud som er stabile, og studentboliger er et av dem. Når det blir færre familieleiligheter, begrenser det muligheten for studenter med barn som kunne ha bodd i disse leilighetene å studere. Jeg har hørt om folk som har tenkt å fortsette med studiene, men som ikke kommer til å gjøre det, nettopp fordi de ikke får bodd i familieleiligheter, svarer SV-politikeren.