Kultur

Vil ikke delta på møte med Sløseriombudsmannen

Dansekunstnere vil ikke være i samme rom som den omstridte Sløseriombudsmannen. Forbundsleder kritiserer regjeringens Ytringsfrihetskommisjon for å invitere ham inn.

Det har skapt sterke reaksjoner at festivalen Kulturytring Drammen (21.-23. juni) har invitert den omstridte Sløseriombudsmannen til å fremføre sin teaterforestilling tirsdag.

Onsdag har regjeringens Ytringsfrihetskommisjon invitert mannen bak Sløseriombudsmannen og kunstneren bak teaterforestillingen til sitt innspillsmøte om ytringsfrihet for kunstnere, som del av programmet på Kulturytring Drammen.

Ifølge forbundsleder Kristine Karåla Øren i Norske Dansekunstnere har flere av forbundets medlemmer meldt at de ikke vil delta Ytringsfrihetskommisjonens innspillsmøte, siden også Sløseriombudsmannen deltar.

– Våre kunstnere ønsker ikke å være med på samme arrangement som Sløseriombudsmannen. Dette er en person som har tilrettelagt for hets og trakassering av våre medlemmer. Rammene oppleves som utrygge, mener forbundsleder Kristine Karåla Øren.

Anonym konto

Facebook-kontoen Sløseriombudsmannen startet i 2014, og var drevet anonymt fram til tidligere i år. Kontoen har fått over 70.000 følgere og er blitt omdiskutert for sin bruk av klipp fra bl.a. danseforestillinger støttet av Norsk kulturråd. Scenekunstnere har fortalt at de har opplevd hets og trusler etter å bli omtalt av Sløseriombudsmannen. «Flere kunstnere har blitt sjikanert av Sløseriombudsmannen gjennom hans Facebook-konto der han forsøker å rokke ved finansieringsgrunnlaget for sceniske ytringer», heter det i Fritt Ords rapport «Kunstnere vurderer ytringsfrihet 2020» .

Fra forestillingen «Sløserikommisjonen» på Drammen Teater,  med kunstner og regissør Morten Traavik foran.

Tidligere i vår ble investor Are Søberg navngitt som mannen bak den til da anonyme Facebook-kontoen Sløseriombudsmannen. Han har siden stått fram i flere medier og fortalt om sin virksomhet. Kunster og regissør Morten Traavik inviterte Sløseriombudsmannen til å samarbeide om en teaterforestilling. Den hadde premiere på BIT Teatergarasjen i Bergen i mai i år, etter at den først var planlagt til Festspillene i Bergen i 2020 som ble avlyst.

I forestillingen deltar Søberg selv på scenen. Kulturytring Drammen setter opp «Sløserikommisjonen 2» tirsdag kveld på hovedscenen på Drammens Teater.

Forbundet Norske Dansekunstnere har reagert ved å trekke seg fra Kulturytring Drammen, hvor de skulle hatt et arrangement om kunstnere og inkludering, i protest mot Sløseriombundsmannens deltakelse. «Det er vår klare mening at hets og trakassering i det norske samfunnet må tas mer på alvor og adresseres som et økende samfunnsproblem. Å gi det mer plass i form av å programmere det som en del av Kulturytring Drammen er etter vår mening et skritt i feil retning» het det i forbundets begrunnelse.

Også Danse- og teatersentrum har nå trukket seg fra Kulturytring Drammen, skrev Nettavisen i helga. Dette er de to største fagforeningene innen fri scenekunst.

NTO: - Urovekkende

Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) kom mandag med en uttalelse foran Ytringsfrihetskommisjonens møte, der det heter: «Ytringsfrihetskommisjonen skal undersøke ytringsfriheten for kunstnere og foreslå tiltak for å sikre og fremme kunstnerisk ytringsfrihet. Innspillsmøtet er således et kunnskapsgrunnlag for dette. Når det viser seg at flere kunstnere har trukket seg eller takket nei til å delta, er det et urovekkende signal som må tas på alvor og årsakene undersøkes nærmere».

– Ytringsfrihetskommisjonen går imot sitt eget mandat. Vi lurer på hva Ytringsfrihetskommisjonen vil oppnå ved å invitere en aktør som Sløseriombudsmannen, sier Kristine Øren i Norske Dansekunstnere.

– Han har lenge hengt ut enkeltkunstnere for å oppnå popularitet og «likes», mens han selv har vært beskyttet av anonymitet. Nå vil Ytringsfrihetskommisjonen at han skal sitte i debatt med dem som har vært utsatt for nettopp disse angrepene. Det er ikke fruktbart. Vi er forundret over at en regjeringsoppnevnt kommisjon viser en så mangelfull forståelse av kunstneres utfordringer, mener Kristine Øren i Norske Dansekunstnere.

Oppnevnt av Kulturdepartementet

Ytringsfrihetskommisjonen ble oppnevnt av Kulturdepartementet i februar 2020 for å utrede ytringsfrihetens stilling i Norge. Kommisjonen ledes av Kjersti Løken Stavrum, direktør i Tinius-stiftelsen og tidligere leder for Norsk Presseforbund. Arrangementet i Drammen er en av flere innspillsmøter de har med aktører i kulturlivet.

– Vi ser at organisasjoner og institusjoner vil inkludere Sløseriombudsmannen for å vise takhøyde. Det fører ingen vei. Det hvitvasker Sløseriombudsmannens kunstfiendtlige syn, mener Kristine Øren.

– Som forbund har vi for lengst kommet med innspill til Ytringsfrihetskommisjonen. Flere kunstnere har sagt nei til å delta på deres innspillsmøte onsdag fordi Sløseriombudsmannen er invitert inn. Det er problematisk å skulle sette kunstnere og en som hetser kunstnere i samme rom. Våre medlemmer ønsker ikke å gi ham legitimitet ved å delta, mener Øren.

– Ytringsfrihetskommisjonen ønsker en debatt med et mangfold av stemmer, men de får det ikke til. Da stiller jeg meg kritisk til intensjonen ved å gjennomføre arrangementet likevel, sier Øren.

Kommisjonen i kommisjonen

I forestillingen «Sløserikommisjonen» under festspillene i Bergen deltok bl.a. Mimir Kristiansson og Shabana Rehman, to av de 18 medlemmene i Ytringsfrihetskommisjonen. Rehman er også med på forestillingen i Drammen. Det er problematisk, mener Øren.

– Det vitner om manglende rolleforståelse hos Ytringsfrihetskommisjonen når kommisjonens egne medlemmer Shabana Rehman og Mimir Kristiansson deltar i Sløseriombudsmannens teaterforestilling. Det skaper tvil om Ytringsfrihetskommisjonen er en nøytral part, sier Øren.

- Ytringsfrihetskommisjonens medlemmer blir sterkt oppfordret til å delta med egne perspektiver i offentlige debatter og på scener der ytringfrihetens rammer og kostnader tas opp . Personlig har jeg vært utsatt for hets og forfølgelse i en årrekke, men jeg støtter ikke no-platforming kampanjer. Det betyr at Ytringsfrihetskommisjonen henter inn den informasjon de trenger for å få frem alle sider i en sak, kommenterer Shabana Rehman. Hun understreker at hun har permisjon fra Ytringsfrihetskommisjonen og nå deltar i innspilling av Farmen Kjendis, og derfor er med gjennom digitale innslag under forestillingen i Drammen.

Ytringsfrihetskommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum kommenterer:

– Innspillsmøter handler ikke om å invitere folk som er enige. Vi hvitvasker ingen ved at de får spille inn sine synspunkter på status for ytringsfriheten. Vi er ute etter å lytte og lære, sier Stavrum – se også svar lenger ned i saken.

Are Søberg, bedre kjent som Sløseriombudsmannen, her under oppsetningen av «Sløserikommisjonen Seksjon 1 – Vestland» på BIT Teatergarasjen.

– Det problemet egentlig går ut på er at en liten gruppe scenekunstnere mener det er en menneskerett å motta andres skattepenger uten at noen skal kunne kritisere pengebruken. Hadde de hatt noe konkret å kritisere meg for hadde de vist til konkrete eksempler, kommenterer Sløseriombudsmannen alias Are Søberg – se også svar lenger ned i saken.

«Domstol over kulturlivet»

“Hos Kulturytring Drammen skal Sløserikommisjonen, etter stiftelsesmøte og del 1 i Bergen, avlegge sin endelige innstilling (...) Sløseriombudsmann-general Are Søberg er selv med som storinkvisitor med sine 70 000 følgere som en slags folke(lig) domstol over kulturlivet” heter det i omtalen av «Sløserikommisjonen»-forestillingen på Drammens Teater tirsdag kveld.

Onsdag morgen arrangerer Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund et eget digitalt frokostmøte om hets og trakassering av kunstnere, før Ytringsfrihetskommisjonens møte på Kulturytring Drammen.

Mener han tilrettelegger for hets

Norske Dansekunstnere har lenge vært kritisk til Sløseriombudsmannens virksomhet.

– Sløseriombudsmannen sprer desinformasjon, tar informasjon ut av sin sammenheng, og legger til rette for hets og hatefulle ytringer. Det er etter straffelovens paragraf 185 forbudt å spre hatefulle ytringer. Også medvirkning til spredning av hatefulle ytringer er straffbart, sier Kristina Øren i Norske Dansekunstnere.

På grunn av Sløseriombudsmannen blir våre medlemmer i økende grad utsatt for hets. Erfarne medlemmer som har vært mye utsatt for Sløseriombudsmannens hets, avlyser nå sine arbeider fordi de ikke orker mer hets, og yngre medlemmer melder om manglende lyst til å satse videre som dansekunstnere, forteller Øren.

– Sløseriombudsmannen henger ut dansekunstnere fordi de er enkeltindivider som står alene og ikke har noe beskyttelsesapparat rundt seg. Sløseriombudsmannen har aldri hengt ut de større scenekunstinstitusjonene som Nationaltheatret eller Trøndelag Teater. Om debatten faktisk handler om bruk av offentlige midler, er det merkelig at Sløseriombudsmannen ikke ser på hvor pengestrømmene er størst i kunst og kulturlivet. Sløseriombudsmannen går etter ubeskyttede kunstnere også for å fremme sin politiske ideologi om å bygge ned velferdsstaten. Måten det gjøres på er dypt problematisk, mener hun.

Sløseriombudsmannen kommenterer: - I god behold

– Her under forberedelsene til «Sløserikommisjonen» i Drammen har jeg snakket med flere som er uenig med meg om offentlig pengebruk, og jeg kan forsikre om at alle disse fortsatt er i god behold. Kanskje har både de og jeg blitt litt klokere. Om Norske Dansekunstnere følte det var for skremmende å møtes i Drammen kan de – om de vil – få muligheten senere, uten noe mer dramatikk enn den de velger å skape selv, svarer Are Søberg til kritikken fra Norske Dansekunstnere-leder Kristina Øren.

Morten Traavik, kunstner og regissør for «Sløserikommisjonen», har sendt denne kommentaren til kritikken fra Norske Dansekunstnere:

«Jeg vil gjerne få sitere den svenske poeten Karin Boye:

Ja visst gör det ont när knoppar brister

Varför skulle annars våren tveka?»

Stavrum: – Det er ikke lagt opp til debatt

– Dette er et innspillsmøte, det er ikke lagt opp til debatt, understreker Kjersti Løken Stavrum, leder for Ytringsfrihetskommisjonen.

Kjersti Løken Stavrum leder ytringsfrihetskommisjonen - her under presentasjonen på  Litteraturhuset i Oslo 14. februar 2020.

– Her kan man komme med direkte innspill til Ytringsfrihetskommisjonens arbeid, slik at vi får et bredt tilfang av synspunkter og erfaringer, som skal resultere i en NOU.

– Ytringsfrihetskommisjonen har allerede hatt innspillsmøte om ytringsfrihet for kunstnerorganisasjonene. Nå ville vi høre fra enkeltpersoner som har stått i stormen der det har handlet om kunst, kultur og ytringsfrihet, sier Stavrum.

På spørsmål om Stavrum er kjent med kunstnere som har sagt nei til å delta på innspillsmøtet på grunn av Sløseriombudsmannen, svarer Stavrum at hun er kjent med at to personer har takket nei.

– Innspillsmøter er en god anledning til å komme med sine meninger til Ytringsfrihetskommisjonen. Vi ville gjerne hørt fra dem, understreker hun.

– Sløseriombudsmannen har fått mye kritikk og mye oppmerksomhet fra kunst- og kulturmiljøer, og han har gitt kunst- og kulturmiljøer mye oppmerksomhet. Da er det naturlig å invitere Sløseriombudsmannen og Morten Traavik til dette innspillsmøtet.

– Ytringsfrihetskommisjonen står fritt til å gjøre våre vurderinger ut fra vårt mandat. Vi har ikke skapt denne debatten. Debatten om Sløseriombudsmannen har pågått lenge, helt uavhengig av Ytringsfrihetskommisjonens innspillsmøte. Sløseriombudsmannen har meldt seg på i en debatt, og han er gjort viktig også av kulturmiljøet, sier Kjersti Løken Stavrum.

Mimir Kristjansson: Uheldig av dansekunstnerne

– Ytringsfrihetskommisjonen har ingen ambisjoner om å være nøytral, men alle skal ha tiltro til at Ytringsfrihetskommisjonen vil lytte til alle perspektiver. Jeg oppfatter dette grepet fra Norske Dansekunstnere og en del andre scenekunstnere som uheldig, sier Mimir Kristjansson, stortingskandidat fra Rogaland for Rødt og medlem av Ytringsfrihetskommisjonen.

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson vil hjem til Stavangers innbyggere 1. mai for å holde appeller.

– Det viser noe av problemet vi har fått i vår ytringskultur, der kunstnere søker seg til trygge rom og diskuterer med de som allerede er enige. Man kan ikke ha en sivilisert samtale om man ikke er villig til å gå i dialog med folk man er uenig med. Sløseriombudsmannen har et annet syn på spørsmål om offentlig finansiering av kunst. Ytringsfrihetskommisjonens mål er å høre fra begge parter. Det blir kortsluttet her. Det synes jeg er synd.

– Man kobler hets i enkelte nettfora, som er et udiskutabelt problem, med aktører som ikke driver hets, og lager en indirekte kobling. Som resultat boikotter man Ytringsfrihetskommisjonen, som jo slett ikke har drevet med hets, sier Kristjansson.

– Jeg deltok på scenen under Sløserikommisjonens forestilling i Bergen i vår. Jeg syns det var gøy å være med, og jeg kunne jeg gå i rette med Sløseriombudsmannen, som jeg er uenig med, siden jeg er for offentlig finansering av kunst. Jeg fikk sagt det jeg mente på forestillingen, og jeg følte meg ikke lurt eller brukt, understreker Mimir Kristjansson. Han er ikke med på forestillingen i Drammen, på grunn av forestående familieforøkning med termin tidlig i juli.

---

Mer fra Dagsavisen