Kultur

Avviste Laila Bertheussens anke over skyldspørsmålet: - Nå må Erna Solberg sette punktum og si unnskyld

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen går igjen ut og ber Erna Solberg beklage overfor «Ways of Seeing»-kunstnerne. Men Solberg nekter fortsatt.

I januar ble Laila Bertheussen kjent skyldig i trusler mot demokratiet og dømt til ett år og åtte måneders fengsel. Ankeutvalget i Borgarting lagmannsrett avviste tirsdag å la Bertheussen få prøvet skyldspørsmålet i en ankesak. Spørsmålet om hun er skyldig etter påtalemyndighetens tiltale, er dermed vurdert og avgjort.

Dette gjør at Erna Solberg ikke lenger kan la være å unnskylde overfor Ways of Seeing-kunstnerne, mener nestleder i Stortingets kulturkomité, Anette Trettebergstuen (Ap).

Pia Maria Roll, Sara Baban og Hanan Benammar. Regissør og skuespillere bak forestillingen Ways of Seeing.

Da ankeutvalgets kjennelse forelå tirsdag formiddag, gikk Trettebergstuen ut på Twitter med sin oppfordring til Solberg om å be om unnskyldning.

– Nå er det klart at Laila Bertheussen ikke får anket skyldspørsmålet. Det blir ikke flere runder i retten. Det er satt et juridisk punktum. Nå bør det også settes et politisk punktum, ved at Erna Solberg gir Ways of Seeing-kunstnerne den unnskyldningen de fortjener, sier Trettebergstuen til Dagsavisen.

Erna mente de gjorde det tøffere å være politiker

Det vakte sterke reaksjoner da statsminister Erna Solberg (H) i mars 2019, mens truslene mot justisminister Tor Mikkel Waras hus ennå ikke var oppklart, gikk ut med kritikk av kunstnerne bak teateroppsetningen «Ways of Seeing». Oppsetningen inneholdt videoopptak gjort på gata utenfor huset til justisminister Tor Mikkel Wara og flere andre samfunnstopper.

– De som har laget stykket, må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser som bidrar til at det er tøffere å være politiker, sa Erna Solberg på en pressekonferanse.

– Vi skal tåle å stå i fokus og få kjeft for det vi sier og gjør. Men det oppleves verre når familier og bosted trekkes inn, fastslo Solberg på pressekonferansen, ifølge NTB.

Kort tid etter ble Laila Bertheussen arrestert av PST og siktet for å stå bak truslene mot familiens hus.

– Kort tid før Laila Bertheussen ble siktet, gikk Erna Solberg langt i å insinuere at kunstnerne selv hadde et ansvar for truslene mot justisministeren. Kunsten skal være fri. Som statsminister gikk hun langt over en grense for hva politikere skal blande seg i, sier Anette Trettebergstuen til Dagsavisen.

Trettebergstuen og flere andre opposisjonspolitikere har gjentatte ganger under saken mot Bertheussen bedt Erna Solberg beklage disse uttalelsene. Solberg uttalte senest i januar at hun ikke så noen grunn til å beklage uttalelsene. Da understreket Statsministerens kontor at det ikke var naturlig for Erna Solberg å kommentere en dom som ikke var rettskraftig, siden Laila Bertheussen hadde anket dommen.

Bertheussen er dømt for åtte tilfeller av trusler mot sin samboer og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), hans partifelle og regjeringskollega samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp). Bertheussen selv har nektet straffskyld og mener at påtalemyndigheten har tiltalt feil person for de omtalte forholdene.

– Levd under enormt press

– «Ways of Seeing»-kunstnerne har levd under et enormt press på grunn av beskyldningene rettet mot dem også fra landets statsminister. De burde hatt en unnskyldning fra statsministeren for lenge siden. Dette er en anledning for Erna til å gjøre det godt igjen, mener Trettebergstuen.

– Jeg ønsker meg at statsministeren nå rydder opp, ber om unnskyldning og setter punktum, så vi alle kan gå videre, sier Trettebergstuen.

- Formuleringene krever ingen beklagelse

Statsministerens kontor er forelagt uttalelsene fra Anette Trettebergstuen. Statssekretær Rune Alstadsæter (H) svarer:

«I 2019 sa statsministeren at det ikke var riktig for henne å spekulere i hvem som stod bak hendelsene rundt huset til Tor Mikkel Wara. Hun viste også til at politikere må tåle å stå i fokus og få kjeft, men at det oppleves som verre når familiene våre og stedet vi bor trekkes inn. Det kan bidra til at det blir tøffere å være politikere. Disse formuleringene krever ingen beklagelse».

Advokat John Christian Elden sier til NTB at han vil vurdere å fremme lagmannsrettens beslutning om å nekte Bertheussens skyldanke for Høyesterett.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Bertheussen-saken – tidslinje

* Natt til 6. desember 2018 skriver noen ordet «rasisit» på huset og tegner et hakekors og skriver «rasist» på bilen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (FrP). I tillegg stikker en hyssing ut av bensintanken på familiens bil som står parkert utenfor huset på Røa i Oslo. Det blir ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det.

* 26. desember anmelder Bertheussen teateret Black Box i Oslo for å ha filmet parets hus i forestillingen «Ways of Seeing». Anmeldelsen henlegges. Hun klager henleggelsen inn for statsadvokaten og får medhold.

* Senere blir saken igjen henlagt, og i mars 2019 sender hennes advokat inn en ny klage. Også teatret sender inn klage på politiets opptreden under arbeidet med etterforskningen. Med klagen følger et erstatningskrav.

* 17. januar i 2019 er det et branntilløp i søppelkassen på utsiden av samboerparets bolig.

* 11. februar undersøker politiet en mistenkelig gjenstand som er plassert ved Waras hus. Et tøystykke med plastflasker som inneholder bensin, er bundet fast i en krok under støtfangeren på bilen.

* 2. mars rykker politiets bombegruppe ut til samboerparets hus etter at det er funnet et brev i postkassen. I brevet ligger det pulver i form av knuste tabletter og natron. Brevet oppfattes som truende.

* Natt til 10. mars rykker politiet ut til en brann i familiens bil, som står parkert utenfor huset. Brannen slukkes raskt, og etterforskningen overlates til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

* Torsdag 14. mars blir Bertheussen siktet for å ha tent på bilen. Hun er da ikke siktet for de tidligere hendelsene, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sier det er «naturlig å se disse i sammenheng».

* Torsdag 28. mars endrer PST Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede er siktet for. Samme dag går Wara av som justisminister.

* Bertheussen erkjenner ikke straffskyld, og hennes forsvarer John Christian Elden uttaler at saken bygger på indisier.

* 3. juni får PST en forsendelse med innhold som skal tale til Bertheussens fordel, ifølge Dagbladet. Pakken ble først sendt til Elden, som siden overleverer den til PST. Konvolutten er poststemplet på et tidspunkt da samboerparet skal ha oppholdt seg i USA.

* 25. juni velger Riksadvokaten å avvise Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises teatrets klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken.

* 23. september bekrefter PST at innstillingen om påtalespørsmålet er oversendt til Det nasjonale statsadvokatembetet. Ifølge flere medier har PST innstilt på å tiltale Bertheussen.

* 30. oktober opplyser Statsadvokatembetet at saken er sendt tilbake til PST for nye undersøkelser.

* 17. desember oversender Statsadvokatembetet innstillingen om påtaleavgjørelse til Riksadvokaten.

* 23. januar 2020 oversender Riksadvokaten sin påtaleavgjørelse i saken tilbake til Statsadvokatembetet. Bertheussen tiltales for angrep og trusler mot landets øverste styringsorganer.

* Tiltalen er tatt ut etter straffeloven paragraf 115 og knytter seg blant annet til trusler rettet mot hennes egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, samt to av hans partifeller, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

* Rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september med at Bertheussen nektet straffskyld på alle 15 tiltalepunkter. I tillegg til Laila Anita Bertheussen ble over 30 personer ført som vitner i saken, også samboeren Tor Mikkel Wara.

* 23. oktober ble rettsforhandlingene avsluttet og saken tatt opp til doms. Aktor Frederik Ranke la ned påstand om to års ubetinget fengsel.

* I midten av november blir det kjent at ekteparet Tybring-Gjedde hadde mottatt et nytt trusselbrev, denne gangen inneholdende persille. I rettssaken omtalte Bertheussen hvor skremt politikerparet var blitt av det første trusselbrevet og framhevet seg selv ved å omtale de to som «persilleblad». Også NRK var mottaker av et nytt trusselbrev noen uker tidligere.

* 15. januar 2021 ble Bertheussen dømt til fengsel i ett år og åtte måneder. Hun anket dommen på stedet.

* Oslo tingrett dømte henne for åtte tilfeller av trusler mot sin samboer og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (FrP), hans partifelle og regjeringskollega samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (FrP).

* 22. juni besluttet Borgarting lagmannsrett at anken over skyldspørsmålet, lovanvendelsen og saksbehandlingen nektes fremmet. Anken over straffeutmålingen ble henvist til ankeforhandling i lagmannsretten.

Kilder: NTB, NRK