Nyheter

Oslo letter på tiltak for barna

Oslo har nok en gang tatt nasjonalt ansvar og klart å slå ned den tredje smittebølgen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Det blir lettelser i skole og barneidrett

– Det ser nå ut til at Oslo har klart å slå ned også den tredje smittebølgen, sier Johansen på en pressekonferanse onsdag.

Johansen sier at man gleder seg over nedgang i smittetallene i Oslo, selv om de fortsatt er høye.

– Enda en gang har Oslo tatt nasjonalt ansvar. Det er ingen grunn til å tvile på oslofolks evne og vilje til å gjøre det som trengs, sier Johansen.

Oslo kommune viderefører koronatiltakene i ytterligere to uker, men gjør enkelte lettelser for barn og unge.

Skolen

Etter én måned med hjemmeundervisning skal alle Oslos elever tilbake på skolen fra mandag i neste uke. Smitteverntiltakene i skolene blir enda sterkere.

– Jeg er veldig glad for at vi igjen kan ha alle våre elever tilbake i skolen. Der vil de bli møtt med et forsterket rødt nivå, med enda sterkere smittevern enn tidligere, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Dette gjelder videregående skoler, ungdomstrinn og 5.–7. trinn ved sju av 15 bydeler. Barnehagene og 1.-4.-trinn har vært åpent på rødt nivå.

Forsterket rødt nivå i skolen betyr blant annet tiltak for å redusere antall nærkontakter. Det anbefales munnbind i alle situasjoner utenfor undervisning der det er vanskelig å holde avstand. Det åpnes også for at ansatte som ønsker det, kan bruke munnbind.

Dette gjelder i første omgang i to uker framover, men dersom ikke smitten går tilstrekkelig ned kan rødt nivå bli ytterligere forlenget, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

Munnbind til skolene

– Det er særdeles viktig å unngå smitteoppblomstring, karantener og i verste fall nye nedstenginger, sier Thorkildsen.

– Derfor kjører vi ut store mengder munnbind til skolene. Vi tillater også bruk av munnbind i klasserommene for de lærerne som ønsker det. Og derfor er vi tydelige på at vi må begrense antall nærkontakter i skolen, noe som innebærer mer digital undervisning. Dessverre.

Hun sier størrelsen på kohortene skal holdes nede, og dette skal veies mot bruken av vikarer – spesielt i barnehagene, som fra før har et urovekkende høyt sykefravær.

Mer karantene

15. mars innførte byrådet heldigital undervisning i videregående skole, ungdomsskolen og voksenundervisningen i hele Oslo, samt for 5.–7. trinn i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.

I forrige uke ble den heldigitale undervisningen forlenget med ytterligere én uke – til og med fredag. Men fra mandag kan elevene altså returnere til skolene, på forsterket rødt nivå.

– Når vi nå åpner skolene og øker testingen av barn og ansatte, vil dette medføre mer karantene. Dette er også en stor belastning. Vår vurdering er at det er riktigere og viktigere å ha åpne skoler, og teste mye for å avdekke smitte, enn å holde skolene stengt i påvente av enda lavere smittenivå, sier Thorkildsen.

Idrett og fritid

Oslo kommune åpner for at de yngste barna kan fravike kravet om én meters avstand for å kunne drive med fritids- og idrettsaktiviteter utendørs.

Det bekreftet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han informerte om hvilke smitteverntiltak som gjelder for hovedstaden i tiden som kommer.

De aller fleste tiltakene videreføres, men for barn og unge gjøres det enkelte lettelser. Det kommer blant annet idretten til gode.

– Vi unntar barn til og med ungdomsskolealder fra kravet om å holde en meters avstand når det er nødvendig for å drive med en utendørs aktivitet, sa Johansen.

– Denne regelen har vært vanskelig å følge for de yngste barna, og har i mange tilfeller gjort det vanskelig å gjennomføre aktiviteter, tilføyde han.

Byrådslederen understreket samtidig at gruppestørrelsen på maks ti ikke endres, og at alle over ungdomsskolealder som deltar i idretts- og fritidsaktiviteter fortsatt må holde minst en meters avstand til andre.

Viderefører

Men byrådsleder Raymond Johansen sier rådene de har fått fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, tilsier at det ikke er forsvarlig å åpne Oslo nå.

– På grunn av den fortsatt svært alvorlige smittesituasjonen har byrådet besluttet å videreføre de tiltakene vi har i Oslo i to uker, til og med torsdag 29. april, sa byrådslederen.

Det innebærer blant annet at forbudet mot mer enn to besøkende i private hjem opprettholdes, men tiltaket skal vurderes på nytt neste uke.

Skjenkeforbud, forbud mot arrangementer, stengte serveringssteder, treningssentre, kinoer, teatre og butikker gjelder også fortsatt.

Frykter mer importsmitte

Johansen frykter også økt importsmitte i Oslo etter at regjeringen nå starter gjenåpningen av Norge. Han sier at hovedstaden ikke tåler at det åpnes ukritisk for arbeidsinnvandring inn til Norge. Han refererer til regjeringens plan om gjenåpning av Norge, der det ble sagt at det skal åpnes for utenlandsk arbeidskraft som kan gjøre tapet av verdiskaping og jobber minst mulig.

Han sier dette høres ut som en ordning som kan favne svært mange arbeidsinnvandrere.

– Da blir vi i Oslo veldig urolig. Vi tåler rett og slett ikke at det igjen skal åpnes ukritisk for arbeidsinnvandring inn til Norge, når vi akkurat ser ut til å ha slått ned enda en smittebølge, sier Johansen.

– Det aller siste vi trenger nå er økt importsmitte. Nå må vi holde fast ved det vi vet fungerer. Fortsatt svært strenge regler for arbeidsinnvandring er en helt nødvendig forutsetning for at vi skal kunne åpne Oslo igjen, sier byrådslederen.

---

Fakta om koronatiltak i Oslo

* Alle elever i osloskolen får komme tilbake til skolen fra mandag 19. april. Siden 17. mars har det vært digital undervisning på ungdomsskoler og videregående, og 5.–7. klasse i sju bydeler.

* På skolen blir det forsterket rødt nivå. Det betyr tiltak for å redusere antall nærkontakter. Det anbefales munnbind i situasjoner utenfor undervisning der det er vanskelig å holde avstand.

* Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem opprettholdes, men tiltaket skal vurderes på nytt neste uke.

* Fritidsaktiviteter innendørs for barn og unge er fortsatt stengt.

* Fortsatt skjenkeforbud og stengte serveringssteder – bortsett fra takeaway.

* Fortsatt stengte butikker - med noen unntak for blant annet dagligvarebutikker og apotek.

* Fortsatt stengte treningssentre, teatre og kinoer.

* Forbud mot arrangementer – noen unntak, blant annet for begravelser.

* Barn til og med ungdomsskolealder er unntatt kravet om å holde 1 meter avstand når det er nødvendig for å gjennomføre idretts- og fritidsaktiviteter utendørs.

* Alle over ungdomsskolealder som deltar i idretts- og fritidsaktiviteter skal fortsatt holde minst 1 meter avstand til andre som ikke tilhører samme husstand. Gruppestørrelse på ti personer endres ikke for noen aldersgrupper.

---