Nyheter

Osloskolen vil gi sårbare elever et tilbud i påsken

Sårbare barn, som har behov for et dagtilbud, vil få mulighet til å være på skolen også under helligdagene i påsken, forsikrer skolebyråd, Inga Marte Thorkildsen (SV).

 Inga Marte Thorkildsen er skolebyråd. FOTO: MIMSY MØLLER

– Jeg er dypt bekymra for de påkjenningene mange barn i vår by utsettes for nå. Derfor gjør vi alt hva vi kan for å være i tett dialog med alle gjennom uka, og særlig barn vi er bekymra for.

Stor reportasje: Dette er historien om et døgn i det fortsatt arbeidende Norge (+)

Det sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) til Dagsavisen. Fredag denne uka kommer et ekspertutvalg med en rapport med vurdering av videre stenging av norske skoler. Foreløpig er skolene stengt til etter påske, og Thorkildsen håper det vil bli med det.

–  Jeg håper inderlig at risikovurderingene som nå gjøres tilsier at det blir mulig å åpne skoler og barnehager etter påske, i alle fall for de yngste barna, sier hun.

Sårbare barn

Dagsavisen har i en serie saker satt søkelyset på barn som ikke har godt av å være hjemme under koronakrisen. Blant dem som har uttalt seg er barneombud Inga Bejer Engh, og Thorkildsen selv.

Barneombudet: Mener krisen kan resultere i omsorgssvikt

De siste dagene har om lag 1.200 barn i barnehagealder og om lag 600 elever benyttet seg av tilsynstilbudet som Oslo kommune tilbyr. Det er ennå ikke kartlagt hvor mange som trenger et tilbud i påsken, opplyser byrådsavdelingen.

Det er påskeaften og helligdagene i påskeferien at barn av foreldre der begge har samfunnskritiske jobber, eller barn som av ulike grunner har behov for tilsyn utenfor hjemmet, kan få et tilbud i skole eller barnehage.

I vurderingen av hva som skal tilbys skal hensynet til barnets beste legges til grunn. Tilbudet må oppleves som trygt for barna, og barn bør ikke ha en daglig oppholdstid i tilsynsordningen utover en ordinær barnehage- eller skoledag, skriver byrådsavdelingen.

Glad for ordningen

–  Vi må gjøre hva vi kan for å sikre at ansatte i samfunnskritiske funksjoner kan ivareta jobbene sine gjennom ferien, og da er det viktig med et tilbud til barna deres. Samtidig er vi veldig bekymra for barn i sårbare livssituasjoner, og som har behov for et sted å være utenfor familien. Det kan være familier som allerede hadde det tøft, men også nye familier som har fått det vanskelig som følge av denne krisen. Det er viktig at kommunen er åpen og tilgjengelig for dem som trenger det. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå har fått denne ordningen på plass, sier Thorkildsen.

Det er hver enkelt bydel og Utdanningsetaten som sammen skal kartlegge hvilke barn som trenger tilsyn, gjennom dialog med foresatte. Målet er at barna skal få tilsyn av voksne de kjenner til fra før, og utgangspunktet er at bemanningen skal skje frivillig. Men kommunen har åpnet opp for å beordre ansatte på jobb.

Lei av å være hjemme?: Tyfus-Mary satt i karantene 26 år (+)

– Vi ser at selv om vi har åpnet opp for at flere kan få være på skolen eller i barnehagen, så er det likevel veldig mange barn vi ikke får til å møte, så dette er krevende. Men jeg vet at det gjøres en kjempejobb der ute! Vi har mange lærere, sosiallærere, assistenter og barnehagepedagoger som jobber vettet av seg med å følge opp barn de er bekymra for, samtidig som de også skal ivareta alle de andre – kanskje i kombinasjon med hjemmeskole for sine egne barn. Jeg føler en enorm takknemlighet og respekt for dem, sier Thorkildsen.

På disse skolene har Utdanningsetaten bestemt at det skal være et tilbud:

 • Alna: Trosterud skole
 • Bjerke: Linderud skole
 • Frogner: Majorstuen skole
 • Gamle Oslo: Tøyen skole
 • Grorud: Nordtvet skole
 • Grunerløkka: Lakkegata skole
 • Nordre Aker: Tåsen skole
 • Nordstrand: Ekeberg skole
 • Sagene: Lilleborg skole
 • St. Hanshaugen: Marienlyst skole
 • Stovner: Rommen skole
 • Søndre Nordstrand: Stenbråten skole
 • Ullern: Lysejordet skole
 • Vestre Aker: Holmen skole
 • Østensjø: Oppsal
Bente Rognan Gravklev

Bente Rognan Gravklev

Oslo-redaktør i Dagsavisen