Nyheter

Planter nye trær i Bygdøy allé

Byrådet bevilger 8,6 millioner kroner til planting av 65 nye kastanjetrær i Bygdøy allé. Arbeidet starter tidlig neste år.

Tidligere i år skrinla byrådet planene som ble laget under det forrige byrådet om å hogge trærne i Bygdøy allé.

Det forrige byrådet hadde store planer med Bygdøy allé, og ville legge trikken dit, flytte kastanjetrærne nærmere husrekken for å få plass til sykkelveier, og redusere biltrafikken.

– Men nå kommer det endelig nye trær. Bymiljøetaten vil så snart det er mulig neste år starte arbeidet. Vi vil også gi trærne bedre vekstvilkår enn hva de har i dag. Blant annet sørge for at de ikke blir så utsatt for salting som de er i dag, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), til Dagsavisen.

Les også: Kastanjene råtner i Bygdøy allé

Svevestøv

Det sittende byrådet (Ap, MDG og SV) har lagt nevnte planer om flytting av trikken og kastanjetrærne nederst i skuffen.

Bygdøy allé er en tungt trafikkert gate, som på værmessig dårlige dager har en av byens største konsentrasjoner av svevestøv. I 2019 forventes imidlertid trafikken å gå ned med de nye bomstasjonene.

– For byrådet er det en selvfølge å ta vare på den flotte alléen, og sikre denne for byen og fremtidige generasjoner. En god del av trærne i alléen som har dødd, spesielt i vest, er fjernet uten å ha blitt erstattet – fordi det har vært uklart hva som skulle skje med gata. Vi vil nå gå i gang med å plante nye trær der hvor det mangler trær, og samtidig forsøke å bedre vekstforholdene for eksisterende trær, sier Lan Marie Berg.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

Sykkelvei?

Bystyremedlem Camilla Wilhelmsen (Frp), tok også i februar i fjor til orde å bevare og skifte ut de trærne som var ødelagt, i et privat forslag til bystyret.

I dag består alléen av 152 trær, hvorav 56 av de opprinnelige 230 trærne fortsatt lever.

– Bygdøy allé er også en del av det foreslåtte sykkelveinettet. Sykkeltilrettelegging er et prioritert satsingsområde for byrådet. Kommunen er derfor i gang med å vurdere sykkelløsninger som ikke kommer i konflikt med gaten, sier Lan Marie Berg.

– Bygdøy allé er en vakker gate, og jeg mener Bygdøy allé har et stort potensial for å bli en enda flottere strøksgate, ikke minst når det plantes nye kastanjetrær, sier byråden.

Les også: Hvordan skal Bygdøy allé se ut?

– Fantastiske nyheter

Også lokalleder for Frogner MDG, Arne Haabeth, er fornøyd med at det nå blir nye kastanjetrær i Bygdøy allé.

– Dette er fantastiske nyheter. Det er mange som har engasjert seg i denne saken, og det med god grunn. Bygdøy allé er en av Norges vakreste og mest kjente gater, og har stor verdi også utenfor bydelen og Oslo. Nå kan Bygdøy allé endelig bli den praktgaten den engang var, sier han.

– Vi som bor i nærheten gleder oss over at døde trær blir erstattet med nye, og at man legger til rette for at alle trærne skal få bedre vekstvilkår. Jeg er glad for at byrådet har bestemt seg for å sørge for at denne alléen vil komme mange generasjoner til gode, legger han til.

Les også: Frogner Ap vil gjøre Bygdøy allé til strøksgate à la Bogstadveien

Nyeste fra Dagsavisen.no: