Nyheter

Trues med utkastelse av namsfogden

I et brev fra namsfogden trues Johanna Engen med utkastelse om hun ikke flytter frivillig innen tre uker.

KASTES UT: Johanna Engen trues med utkastelse av Namsfogden om hun ikke frivillig flytter.

Brevet fra Namsfogden kom 20. juni, med overskriften «Foreleggelse av begjæring om fravikelse av fast eiendom (utkastelse)».

– Jeg fikk helt panikk da jeg mottok brevet, og tok umiddelbart kontakt med advokatene i leieboerforeningen, som har hjulpet meg mye tidligere, sier Johanna Engen.

Truende

– På grunn av ferie har jeg ikke hørt noe mer, men jeg frykter hver dag at jeg vil få beskjed om at de kommer og kaster meg ut, sier hun.

Engen forteller til Dagsavisen at hun opplever brevet, og brevets form, som truende.

Hun har fått tre ukers frist til å «ordne opp», før namsfogden begjærer utkastelse.

Dagsavisen skrev allerede i november 2016 om Johanna Engen som bor i en kommunal leilighet på Kampen.

Hun er enslig og har en treroms på 46 kvadratmeter.

– Den egner seg lite som en familieleilighet, sier hun.

Men Oslo kommune mener at en enslig person ikke har behov for en treroms, og vil flytte henne til en toroms som er dyrere.

Det ønsker hun ikke.

– Jeg er tilbudt en leilighet i Hagegata 27, som er tre kvadratmeter mindre enn den jeg har i dag, men til en langt høyere pris. I dag betaler jeg 9.500 per måned. For den jeg ble tilbud er husleien 11.700. Jeg er minstepensjonist, og har ingen mulighet til å greie den økningen, sier hun.

– Jeg vil bo her jeg er. Det er her jeg har hjemmet mitt, og det er her jeg føler meg trygg. Totalt har jeg bodd på Brinken i snart 27 år, sier hun gråtkvalt.

I mai i fjor fikk hun to hjerneslag som følge av stress. Noe hun fortsatt sliter med ettervirkninger av.

– I 2017 utarbeidet daværende byråd for helse-, sosial- og arbeid, Inga Marte Thorkildsen (SV), nye instrukser til bydelene. Der heter det at folk over 60 år med dårlig helse og lang botid ikke skal kastes ut. Jeg fyller alle kriteriene. Dette tok ikke boligkontoret hensyn til og sendte nye varsler om utkastelse. I stedet fikk jeg tilbud om en mindre og dyrere leilighet, sier hun til Dagsavisen.

Les også: Betaler nær 20.000 i leie for kommunal bolig på Vestli

I mai sendte hun et brev til nåværende byråd for helse-, sosial- og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), med kopi av søknad om forlengelse av kontrakten, pluss legeattest.

Hun har ennå ikke fått noe svar.

– Det morsomme i dette er at jeg sendte en mail til USAs president Donald Trump, der jeg sa hva jeg mente om måten han skilte barn fra foreldre da de illegalt kom til USA. Da fikk jeg svar fra Det hvite hus dagen etter, sier hun med et lite smil.

– Vi kommenterer ikke enkeltsaker, og det er uansett slik at bydelen fortsatt har saken til behandling, svarer Tone Tellevik Dahls byrådssekretær, Vegard Andersen, på Dagsavisens spørsmål om hvorfor Engen ikke har fått svar på brevet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Er i dialog

SVs bystyrerepresentant Ivar Johansen har lenge fulgt Engens sak, og er opprørt over behandlingen hun får.

– Jeg er i dialog med våre folk i byrådet og i bystyret, og for meg er det helt klart at vedtaket bør endres, sier Johansen til Dagsavisen.

– Regelverket ble endret for ikke minst å fange opp eldre som vil ha et varig behov for utleiebolig. Men et regelverk vil aldri kunne fange opp alle situasjoner, og da må man selvsagt bruke skjønn. Her snakker vi om ei dame på straks 70, som underveis i denne prosessen har pådratt seg to hjerneslag, og legen antyder at det er stress rundt bosituasjonen som kan være en medvirkende årsak. Da må kommunen stoppe opp og være føre var i forhold til hennes helsesituasjon, sier han.

###

Johanna Engen sammen med SVs bystyrerepresentant Ivar Johansen. FOTO: Tom Vestreng

Johansen mener at kommunes leiepriser, som går på «gjengs leie, er med på å skape sosialklienter.

– At kommunen tar 11.700 kroner for en toroms leilighet betyr at minstepensjonisten Johanna Engen må gå til sosialkontoret for å få hjelp gjennom sosialhjelp eller bostøtte. De pengene hun får fra kommunen, går rett tilbake til den samme kommunen for husleie. Det er ikke noe mening i sånt, sier han.

– Politikere skal ikke avgjøre hvem som skal få kommunale tjenester, men både byrådet og bydelsutvalget har et overordnet tilsynsansvar for at lovverk, forskrifter og instrukser følges, sier Johansen.

Les også: Vil la leiere få eie

Engen er glad for at saken hennes blir løftet opp for det politiske Oslo.

– Dette gjelder ikke bare meg. Jeg har hatt ork og krefter til å fronte en sak som gjelder mange. Mange føler at kommunen står over dem som et stort troll, som de ikke tør å opponere mot, sier hun.

Orker ikke mer

Men nå er både kreftene og orket borte hos 69-åringen.

Frps fraksjonsleder i bystyret, Aina Stenersen, har lenge fulgt saken og føler med Johanna Engen. Hun er imot at hun kastes ut.

– Det er vedtatt i bystyret tidligere at man ikke skal flytte eldre som har dårlig helse og som bor i kommunale boliger. Det er et regelverk som fortsatt gjelder og som bør benyttes, sier Stenersen til Dagsavisen.

– Jeg synes også det er uheldig at byrådet ikke vil kommentere enkeltsaker. Dette handler ikke bare om et menneske, men ganske mange som har utfordringer med kommunale boliger, sier hun.

Sammen med SV vil hun følge opp saken ovenfor bystyret.

– Det skal ikke være mulig for en byråkrat å tolke sine egne regler når man har et regelverk som er overordnet for Oslo. Vi ser ofte mennesker som sliter i møtet med regelverket og møter en ugjennomtrengelig vegg. Det kan ikke være slik at man bare kan kaste ut folk, sier Frp-politikeren.

Bydel Gamle Oslo, som har saken, forsikrer at Johanna Engen ikke vil kastes ut med det første.

– Vi vil gjøre en ny vurdering av saken i august, når ferien er over, sier bydelsdirektør i bydel Gamle Oslo, Tore Olsen Pran, til Dagsavisen.

Han legger til at bydelen har en utfordring med altfor få leiligheter, og et for stort behov for kommunale leiligheter.

– Det er mange barnefamilier som har behov for et ekstra soverom, sier han.

– Jeg har stor forståelse for situasjonen til Johanna Engen. Hun har bodd der lenge. Men vi må bruke leilighetene der det er størst behov, sier han.

Han sier videre at det ikke er noen automatikk i at eldre og syke skal få beholde leiligheten de bor i.

– Men det vil bli gjort en ekstra nøye vurdering når man er over 60 år. Som vil gjøre ovenfor Johanna Engen i august, sier bydelsdirektøren.

Les også: Johanna Engen: – Byråkratisk svada

Noe som også bekreftes i et brev hun fikk fra boligbygg i dag.

Der står det:

«På grunn av ferieavvikling vil vi dessverre ikke kunne besvare innsigelsen før etter 6. august.

I midlertid har vi bedt namsfogden om å bero saken inntil de nødvendige avklaringer er foretatt».