Johanna Engen har ikke gitt opp håpet om å bli boende i sin kommunale leilighet. I forrige uke holdt hun et innlegg for Helse- og sosialkomiteen (HSK) i Bydel Gamle Oslo.

Johanna Engen: – Byråkratisk svada

Johanna Engen er blitt kastet ut av sin kommunale leilighet etter 23 år i samme bygård. I forrige uke talte hun sin sak for Helse- og sosialkomiteen (HSK) i Bydel Gamle Oslo.

Oslo

 

– Uten å bli hørt, sier en gråtkvalt Johanna Engen, som var til stede på åpen halvtime før møtet.

I dag skal vedtaket, som ble vedtatt mot Rødt og Frps stemmer opp i bydelsutvalget (BU).

Bakgrunn:
* Johanna kastes ut etter 23 år – fordi tre rom og 46 kvadratmeter er for stort for henne.
* Johanna Engen ble kastet ut av kommunen. Nå kan hun få et pusterom.

Fikk slag

– Det møtet får jeg ikke vært med på selv. Jeg ble innlagt på Ullevål sykehus tirsdag, med et lite hjerneslag, forteller hun til Dagsavisen.

– Jeg var heldig, og jeg har fått oppleve helsevesenet på sitt aller beste, skryter hun.

Men hun vil ikke spekulere i om slaget har sammenheng med alt hun har vært gjennom i forbindelse med utkastelsen.

Johanna Engen skjønner imidlertid lite av vedtaket som ble fattet i SHK.

– Dette er byråkratisk retorikk. I beste fall svada. Jeg blir sorgtung over at det sitter mennesker rundt om og tar beslutninger på vegne av folk som ikke er til det beste for de det gjelder. Jeg blir veldig ulykkelig og opprørt over at fattigfolk og vanskeligstilte blir behandlet som kasteballer, at de ikke bruker skjønn. Selv har de ikke problemer, sier hun.

– Det var en underlig seanse jeg var med på. Det ble sagt masse ord om ingenting. SVs representant satt bare ned og glante i bordplata. Jeg satt rett overfor APs møteleder som ikke møtte blikket mitt, og han fra MDG snakket masse og særlig om at men ikke kan gå inn i enkeltsaker. Noe som jeg synes er en ansvarsfraskrivelse. Alle sammfunnsproblemer starter med enkeltsaker, sier Johanna Engen.

– Selv har de ingen boproblemer, legger hun til.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Seks forslag

– Jeg hadde seks konkrete spørsmål som jeg stilte representantene, sier hun. Møtet endte med at Ap kom med et motforslag som ble vedtatt.

Rødt og Frp stemte for dette forslaget:

«Bydelsutvalget ber Boligkontoret i Gamle Oslo om å ikke effektuere vedtakene for de fem personene som er over 65 år og ikke har fått tilbud om nye leiligheter, i påvente av forestående endringer av regelverket. Vi ber byråd Inga Thorkildsen om å medvirke til dette.»

Les også. Johanna: – Jeg er bare et all for kommunen

Nedstemt

Forslaget ble nedstemt.

I stedet gikk komiteen inn for dette forslaget (utdrag):

«Bydelsutvalget legger til grunn at boligkontoret forvalter tilgjengelig boligmasse på en mest mulig hensiktsmessig måte i forhold til det behovet som er. Bydelsutvalget forutsetter også at det brukes skjønn når regelverket åpner for det og spesielt i saker som berører eldre personer som har bodd lenge i samme lokalmiljø. Bydelsutvalget forutsetter at personer ikke må flytte før de er tildelt annen hensiktsmessig bolig og at de gis rimelig tid til flyttingen.»

Rødts gruppeleder i BU, Olaf Svorstøl skjønner også lite av hva som egentlig ble vedtatt.

– Jeg synes det er rart at Ap, som sier at «alle skal være med», stemmer mot forslaget som ville hjulpet de det gjelder. Også SV, som sier der er opptatt av de svake, stemte imot. Noe jeg finner merkelig. Vi og Frp er uenig i mye, men akkurat her er vi på bølgelengde, sier Svorstøl til Dagsavisen.