Nyheter

Samlet inn 600 underskrifter for Ullevål sykehus

Portør Jan Eggen på Ullevål sykehus liker dårlig at sykehuset skal legges ned, og flyttes til Gaustad. På eget initiativ samlet han inn 600 underskrifter fra ansatte som er i mot nedleggelese.

Lene Haug er nestleder i Helsepartiet og styremedlem i folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus. Hun mottok underskriftene fra Jan Eggen onsdag ettermiddag.

I 2016 gikk styret ved Oslo universitetssykehus inn for at Oslo i fremtiden skal bestå av tre sykehus: Rikshospitalet, Aker og Radiumhospitalet. Noe som betyr at Ullevål sykehus skal legges ned.

Nå er omkampen i gang.

– Ullevål må ikke bli lagt ned. Vi må gjøre alt vi kan. Det er et flott sykehus, med fantastisk miljø og traumeavdelingen er jo i verdensklasse, sa Eggen da han overbragte underskriftene.

–  Vi i Redd Ullevål Sykehus synes innsatsen Jan Eggen har gjort er helt strålende og at det er fantastisk at så mange ansatte har skrevet under. Vi fikk underskrifter fra drøyt hundre som deltok på møtet også og er ganske overveldet over hvor tydelig de ansatte sier ifra. Vi håper at politisk ledelse vil lytte til fagfolkene. Det kommer fra alle hold, fra overleger, avdelingsledere, sykepleiere, ambulansesjåfører, kontoransatte og portører, sier Lene Haug til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Folkemøte

Folkeaksjonen hadde sitt første møte i et interimsstyre fredag 6. april, og  23. april arrangerte de et  åpent møte om saken.

Lørdag er de på banen i gjen.

– Da blir det en stor aksjon utenfor Stortinget med nærmere 70 aksjonister med underskriftsark og flyers klokken 13.00 ved «Dasslokket». Dette er et samarbeid mellom Helsepartiet, som har landsmøte denne helgen, og Redd Ullevål Sykehus, sier Haug.

Les også: Slik blir sykehustilbudet i Oslo

Forslag

Frps helsepolitiske talsperson, Aina Stenersen, har i samarbeid med Helsepartiet fremmet et privat forslag hvor hun ber bystyret be regjeringen om at en konseptfaseutredning av utbygging på Ullevål-tomten i stedet for på Gaustad igangsettes så raskt som mulig.

Dette forslaget skal behandles i arbeidsutvalget i Helse- og sosialkomiteen i dag, og det blir da bestemt når saken skal opp i bystyret.

– Dersom Ullevål sykehus legges ned, vil de planlagte utbyggingene, til tross for kostnadene, ikke gi kapasitetsøkning. I lys av befolkningsvekst og økende sykelighet i befolkningen grunnet alderssammensetningen, blir det i realiteten en kapasitetsreduksjon, sa Stenersen til Dagsavisen da hun presenterte forslaget.

Les også: – Bygg Aker sykehus så fort som mulig