Nyheter

Nå vil han innføre Holmlia-kvotering

Ap-politiker Abdullah Alsabeehg vil flytte elever fra enkelte bydeler foran i køen.

Når folk søker på opptak til videregående skole, er det karakterene som avgjør hvor du kommer inn. Hvor i byen du kommer fra har ingenting å si.

Resultatet er at noen skoler får veldig mange søkere, bare elever med svært gode karakterer kommer inn, og økonomien blir god.

På andre skoler er det motsatt: Få søkere, få elever, og dermed dårlig økonomi. I tillegg får gjerne de skolene elever med aller dårligst karakterer og utgangspunkt.

– Det er ingen fellesskole på videregående i Oslo i dag. Fellesskole skulle tilsi at ungdom går på samme skole, uavhengig av bakgrunn.

Det sier Abdullah Alsabeehg. Han er utdanningspolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti og sitter i bystyret.

– Vi må bryte med mønsteret, sier han.

Ny modell

Derfor har han laget et forslag til opptaksmodellen for videregående skole, hvor ikke bare karakterene skal avgjøre hvilken skoleplass man kan få.

Alsabeehg vil at hvor du kommer fra også skal spille en rolle. At man kan få ekstrapoeng i opptaket, basert på hvilken bydel man kommer fra.

Og kanskje også ekstrapoeng for kjønn og alder, inspirert av ordningen man har på høyere utdanning. Forslaget spiller han inn mot programarbeidet i Oslo Ap. Og han vil ha byrådet til å utrede en modell.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Møter ikke annen ungdom

– Jeg har møtt ungdommer som sier at første gang de møtte noen med minoritetsbakgrunn er når de starter å jobbe, sier han.

– Besøker du Ullern, så er det rundt 40 elever der med minoritetsbakgrunn, sier han.

Ifølge Wikipedia er det 850 elever på Ullern totalt.

– Hva vil et sånt system bety?

– At en elev fra Holmlia kan få ekstra poeng for å komme inn på Katta eller Handelsgym, sier han.

Alsabeehg mener alle skolene i Oslo har behov for mer mangfold, ikke bare de «dårligste» skolene.

– Jeg støtter prinsippet om fritt skolevalg, men systemet vi har i dag er ikke hellig. Det er rom for justering.

– Men er det ikke bedre å fjerne fritt skolevalg helt?

– Nei, fordi mange av utfordringene er knyttet til hvor man bor. Osloskolen er tjent med større mobilitet, sier han.

Les også: Dette er Tim. Han skal koste Oslo 65 mill. i året.

Lapping på systemet

Kaja Walløe i Utdanningsforbundet i Oslo mener det er interessant å se på alle forslag til forbedring av inntaksmodellen.

– Det er jo lapping på et system som ikke er ideelt. Men inntakssystemet ville bli bedre med flere faktorer enn bare karakterer, sier hun.

Utdanningsforbundet Oslo er mot et opptakssystem som bare bygger på elevenes karakterer. Men hun ser heller for seg en kvoteordning, enn ekstrapoeng til enkeltelever.

– Jeg tror det ville være bedre om skolene hadde kvoter for forskjellige grupper, sier hun.

Da kunne man for eksempel si at en skole skulle ha noen toppelever, noen elever med lavere karakterer, og sørge for jevn fordeling av kjønnene.