Nyheter

«Hemmelig» nummer i Oslo kommune: 90661520

Nå skal du få vite noe om bystyremedlem Ivar Johansen (SV) som Oslo kommune ikke vil røpe. Han kan ringes på 90661520.

Og så skal jeg fortelle deg noe ikke engang sentralbordet i Oslo kommune vet: Når Johansen er på kontoret sitt i rådhuset, nås han på 23461623.

LES OGSÅ: Listemannen Ivar Johansen

– En forutsetning

Når Dagsavisen røper disse «hemmelighetene» er det med Johansens fulle velsignelse. Han ikke bare ønsker at flere får kjennskap til hvordan de kan kontakte ham, han rett og slett ser på det som en nødvendighet.

– Det er viktig ut fra demokratiperspektivet at folk lett skal kunne ta kontakt med oss som er folkevalgte, og komme med synspunkter på saker som er til behandling, eller saker de mener vi bør se på. Dét er en forutsetning for å kunne gjøre jobben som folkevalgt. Derfor ønsker jeg å være så tilgjengelig som mulig, sier Johansen.

Så langt har han ikke fått gehør for dette i rådhuset. Den som går inn på Oslo bystyres nettsider vil derfor ikke finne noe nummer til Johansen.

– Noen av bystyremedlemmene har vært utsatt for ubehagelige samtaler og av den grunn besluttet Bystyrets forretningsutvalg at ingen telefonnumre skulle oppgis. Men dette med ubehagelige samtaler gjelder bare et mindretall av bystyremedlemmene. Numrene til de øvrige bør man derfor kunne oppgi, mener Johansen.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Fakturerer «seg selv»

«Ren økonomi» er Johansens forklaring på at kommunens sentralbord, 02180, ikke har hans kontornummer i rådhuset.

– Den kommunale Utviklings- og kompetanseetaten, som drifter 02180, fakturerer kommunale Bystyrets sekretariat med 6.000-7.000 kroner for hver person oppført i deres infobase. Men Bystyrets sekretariat vil spare penger, og derfor blir verken jeg eller andre oppført. Det er rimelig spesielt at intern fakturering i kommunen skal føre til slikt, mener Johansen.

Siv Songedal, konstituert direktør i Bystyrets sekretariat, avviser at 02180 ikke har Johansens telefonnummer fordi man ønsker å spare penger. Men hun bekrefter samtidig at det å inkludere flere numre i sentralbordets infobase vil medføre en utgift. Også vedlikehold av en utvidet infobase vil innebære en kostnad. I dag er det dessuten slik at Utviklings- og kompetanse-etaten også fakturerer Bystyrets sekretariat for hver telefon som blir satt over fra sentralbordet.

Songedal ser det ellers som lite uaktuelt å inkludere enkeltpersoners nummer i infobasen.

– Dette må eventuelt være et tilbud til flere bystyremedlemmer, mener hun.

Nå er det kun de 12 heltidspolitikerne blant de 59 bystyremedlemmene 02180 kan sette over telefoner til. I tillegg har alle de åtte partigruppene hvert sitt kontaktnummer.

Tar affære

Mandag var de «ukjente» telefonnumrene tema under møtet til Bystyrets forretningsutvalg.

– Vi ba om at administrasjonen kommer tilbake med en sak om dette. Det er et bredt ønske om at det skal være lett å få tak i folkevalgte politikere. Jeg tror vi finner fram til en god løsning, sier ordfører Marianne Borgen (SV), som leder forretningsutvalget.