Nyheter

– Elbuss lønner seg

Busselskapene kan spare store beløp på å bytte ut fossil diesel med elektrisitet, viser ny studie.

Over en tiårsperiode kan busstransporten i Oslo spare 750 millioner kroner ved å gå over til ladbare, elektriske busser, ifølge studien, som er utarbeidet av Siemens og Volvo.

Utgangspunktet for regnestykket er de 64 bussrutene i Oslos bykjerne som i dag betjenes av til sammen 460 busser.

Det er videre forutsatt en pris på én krone per kilowattime med strøm.

– I dag ligger prisen på strøm godt under det, og det er ikke ventet at strømprisene skal øke vesentlig de nærmeste årene, påpeker informasjonssjef Christian Jahr i Siemens.

Dermed kan et bytte fra fossil diesel til elektrisitet vise seg å bli enda mer lønnsomt enn studien viser.

LES OGSÅ: Kjører på avfall

Stortingsvedtak

Både Siemens og Volvo vil tjene på en overgang til elektriske busser, ettersom disse selskapene produserer henholdsvis teknologi for lading av elektriske busser og elektriske busser. Miljøstiftelsen Zero nøler likevel ikke med å gå god for beregningene.

– Det er mye å spare på å gå over til elektriske busser, sier rådgiver Ingvild Kilen Rørholt.

Hun mener busselskapene nå ikke bør nøle, men straks begynne utfasingen av bussene som går på fossil diesel.

I februar i fjor ba et enstemmig storting regjeringen om å sørge for at «kollektivtrafikken i 2025 som hovedregel benytter null- elller lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff».

– Det er mulig å bli fossilfri før 2025. Oslo skal jo være fossilfri i 2020. Da er det mulig i resten av landet også, sier Rørholt.

Ruters styre vedtok i juni i fjor  en plan for hvordan bussflåten på 1.100 busser, i  2020 kun skal kunne bestå av lav- og nullutslippsbusser på fornybar energi. I dag kjører 77 prosent av Ruters busser på fossil diesel.

I framtiden vil de fleste av Ruters busser være elektriske, men det vil også være en del som går på biogass, produsert av matavfall og kloakk.

LES OGSÅ: Fyller opp tankene med matavfall

– Lang vei

I dag arrangerer Zero det første møtet i Forum for fornybar transport, for å bidra til å få fortgang i retning mer miljø- og klimavennlige tunge kjøretøy.

– Det er en lang vei å gå, sier Rørholt.

Ifølge henne er det bare i Stavanger og Bergen det nå jobbes  aktivt med elektrifisering av bussparken, i tillegg til Oslo.

– Når det gjelder lastebiler er det en enda lengre vei å gå, tilføyer Rørholt.

Ruter planlegger en større test av elbusser i løpet av inneværende år. Christian Jahr forteller at Siemens allerede har testet ut denne teknologien under nordiske forhold.

– Det har vi gjort Göteborg og Stockholm, og den viser seg å være veldig pålitelig.

Så langt er elbusser dyrere enn tradisjonelle dieselbusser, men med masseproduksjon vil prisene på elbussene gå ned, tror Jahr.

Besparelse over 10 år med ulike teknologier

  • Fuel Cell: - 5.000 millioner kr
  • Bioethanol: - 250 millioner kr
  • Biogass: - 200 millioner kr
  • Diesel: 0 millioner kr
  • Biodiesel: + 150 millioner kr
  • Lade om natten: + 160 millioner kr
  • Standard hybrid: + 230 millioner kr
  • Hurtiglading: + 630 millioner kr
  • Elektrisk hybrid med lading på holdeplass: + 750 millioner kroner

Så lønnsomt eller ulønnsomt vil et bytte fra diesel være i Oslo, ifølge studien til Siemens og Volvo. «Fuel cell» innebærer det samme som hydrogen. Tallene for hydrogen er noe usikre, etter som teknologien er umoden og også fordi det så langt er lite erfaring med hva infrastrukturen vil vil koste. Årsaken til at det er snakk om beregninger for en tiårsperiode, er at dette er vanlig levetid for en buss.