Ny administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus

Bjørn Atle Bjørnbeth (57) er ny administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, har et samlet styre besluttet. Han tiltrer i stillingen 3. februar.

Bjørnbeth er utdannet gastrokirurg og kommer fra stillingen som seksjonsleder ved Gastro- og barnekirurgisk avdeling, skriver NTB. Bjørn Erikstein gikk av som direktør ved Oslo universitetssykehus i juni etter at ansatte varslet at de ikke lenger hadde tillit til ham.

LES OGSÅ: Disse vil bli ny direktør ved Oslo universitetssykehus

Bjørnebeth har sammen med flere kolleger tidligere uttalt seg svært kritisk til planene om omlegging av sykehusstrukturen i Oslo, der det er bestemt at Ullevål sykehus skal legges ned, mens det skal bygges nye sykehusbygg til 30 milliarder på Gaustad og Aker. 

Bekymret for pasienttilbudet

I et leserinnlegg i Aftenposten skrev han og flere kolleger i mars at fagfolk ved OUS manglet tillit til prosessen, og at de hadde en reel bekymring for pasienttilbudet. 

– Sykehuset trenger en plan for hvordan pasientene skal få best mulig behandling før man dimensjonerer og tegner byggene. Slike planer må utgå fra fagmiljøene. Innspill fra fagmiljøene er det ikke blitt tatt hensyn til, noe som gir manglende tillit til prosjektet, skrev de til sammen 16 fagfolkene. 

LES OGSÅ: OUS-direktør Bjørn Erikstein valgte å fratre

De pekte særlig på akuttfunksjoner og dimensjonering ved sykehusene som problemer, og pekte blant annet på problemer knytta til befolkningsvekst.

– Ullevål peker seg ut som et tryggere og mer fremtidsrettet alternativ, skrev fagfolkene.

Ting har endret seg

I dag sier Bjørnbeth at det er flere ting som har endret seg siden kritikken ble reist. 

– For det første er det gjort vesentlige endringer knyttet til akuttvirksomheten som skal til Gaustad. For det andre har vi vedtak både hos våre eiere og i Stortinget. For det tredje, og kanskje viktigst, har både våre eiere og styret i OUS vært veldig opptatt av å få til en brei involvering og forankring av prosjektet i organisasjonen. Det kommer til å være min jobb nummer en, sier han til Dagsavisen.

LES OGSÅ: – «Game over» for Gaustad 

Hva blir annerledes med deg som direktør sammenlignet med i dag?

– Med meg som direktør vil pasientene alltid ha første prioritet. Vi skal drive et godt sykehus for pasientene våre. Vi skal være et godt sted å jobbe for ansatte. De flinkeste fagfolkene skal ha lyst til å jobbe hos oss, ikke fordi vi ligger i Oslo, men fordi vi er et godt sykehus. Også skal vi forvalte ressursene våre på en god måte, sier Bjørnbeth.

LES OGSÅ: – Hvis Oslo sier nei til Gaustad, ryker også nytt sykehus på Aker 

Han sier at vedtaket om lokalisering, altså at Ullevål skal legges ned til fordel for nye sykehusbygg på Gaustad og Aker, er noe han må forholde seg til. 

– Vår store oppgave framover og min oppgave som leder blir å samle organisasjonen, sørge for brei involvering og fylle de lokalene med godt innhold til glede for pasienter og ansatte, sier Bjørnbeth.