Innsatte får snakke med familie på nettbrett

For å hindre smitte i Oslo fengsel tilbringer innsatte mer alene tid på cellene. Nå prøver ledelsen ut nettbrett og filmer for å gjøre isolasjonen mindre plagsom.

Foreløpig har ingen av de innsatte i Oslo fengsel testet positivt for covid-19 viruset. Men fengselsleder Nils Leyell Finstad er selvsagt bekymret for at smitten kan komme.

– Jeg ser ikke helt at det er belegg for å kalle fengselet en smittebombe, slik Petter Eide gjorde i gårsdagens Dagsavisen. Men det er klart at alle institusjoner der mange lever samlet, enten det er sykehus, sykehjem eller fengsler er i en sårbar situasjon. Og selvsagt er vi bekymret, ikke minst fordi mange av de innsatte tilhører risikogruppene av de som kan bli syke. Derfor har vi et sterkt fokus på forebyggende smittevern, sier Nils Leyell Finstad.

Les også: Alle som kommer fra utlandet skal i karantene

Beskytter innsatte mot ansatte

Av tiltakene er det bruk av smittevernutstyr, og fokus på hygiene, å holde avstand og generalt renhold. Til nå har de vært relativt godt forsynt med godkjent smittevernutstyr som bæres dersom innsatte har symptomer eller har påvist smitte.

– Vi er i en situasjon der det er viktig å beskytte de innsatte mot oss, siden vi er ut og inn og kan bringe smitten med oss inn. Når det gjelder utstyr er situasjonen grei, men om dette blir langvarig er det ikke helt usannsynlig at  det også vil endre seg, sier Leyell Finstad til Dagsavisen.

Test og karantene

– Et annet tiltak mot smitte er at det kommer færre inn i varetekt, og at de som kommer skal fortrinnsvis ha avklart smittestatus. Nyinnsatte blir satt rett i 14 dagers karantene. Dette er tiltak som de innsatte også skjønner viktigheten av og ser på som positivt, sier Nils Leyell Finstad.

Mer isolasjon

I et fengsel kan det få store konsekvenser dersom smitten kommer inn og spres. Den største frykten er at den kan komme utenfra med ansatte, besøkende eller nyinnsatte. Til nå har Oslo fengsel hatt 30 av sine anstte i karantene, men ingen har så langt testet positivt. En konsekvens av alle tiltakene er mindre fellestid og besøk.

– Det betyr at de vil være mer innelåst, mer isolasjon, noe som vi vet fra Sivilombudsmannens rapport ikke er bra for folk, og kan gi psykiske skader på sikt.

Les også: Varsler kaos på intensivavdelingene: – Vi står overfor en alvorlig bemanningskrise

Derfor har ledelsen i Oslo fensgel så langt det er mulig forsøkt med kompenserende tiltak.

– I Oslo fengsel har vi vært de første som får teste å la de innsatte ha iPad på cella slik at de kan gjennomføre videosamtaler med pårørende. På sikt er dette ment også å skulle utvides til samtaler med advokat, Røde Kors og WayBack. I tillegg har de fått flere nye, gratis filmkanaler og mulighet for kjøp av DVD-spiller, og vi har utvidet ringetiden. Dette er ment å gjøre hverdagen litt enklere, selv om det selvsagt ikke kan kompensere for menneskelig kontakt, sier Nils Leyell Finstad.

Hjelpeapparatet

Fremskutte løslatelser er et annet virkemiddel som er tatt i bruk for å lette på forholdene i fengslene. Bekymringen er at folk kommer ut til en dårligere forberedt hverdag der hjelpeapparetet er overarbeidet i forbindelse med koronasituasjonen. Nils Leyell Finstad forsikrer at kravene til regelverket er uendret, og skal være sikkerhetsmessig forsvarlig.

– Per i dag ser det ut til å fungere, men økt bruk av fremskutt løslatelse, kan føre til dårligere planlegging av løslatelsen, sier Nils Leyell Finstad.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!