Korona: Sykepleierleder advarer om mangel på personell

Leder for intensivsykepleierne i Norsk Sykepleierforbund, Paula Lykke, er svært bekymret for bemanningen på sykehusene.

– Vi har snakket i årevis om stor mangel på intensivsykepleiere. Riksrevisjonen bekreftet dette i sin rapport der de tok for seg bemanningssituasjonen i sykehusene, sier Paula Lykke, leder for intensivsykepleierne i Norsk Sykepleierforbund (NSF) til Dagsavisen.

For noen dager siden løftet Lykke fram denne bekymringen i et intervju i Sykepleien.no. Tirsdag ble det kjent at 22.000 nordmenn kan havne på sykehus med koronavirus, ifølge et planscenario fra Folkehelseinstituttet.

På det meste kan det bli snakk om 1.700 sykehusinnleggelser samtidig.Folkehelseinstituttet tror  én av fire som legges inn på sykehus, vil trenge intensivbehandling. Det betyr at det kan ligge 600 på intensiven samtidig.

– Myndighetene må anerkjenne

Dagsavisen og andre medier har over lengre tid skrevet om mangelen på sykepleiere i årene framover. Korona-epidemien gjør situasjonen langt verre, mener Sykepleierforbundet.

– Dette er en alvorlig situasjon. Sykepleierne har en viktig rolle både med tanke på smittevern og ivaretagelse av syke og alvorlige syke pasienter som rammes av korona-viruset. Slik sett vil i praksis alle sykepleiere jobbe med korona på en eller annen måte i tiden framover.

Det sier leder for Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun mener også at det særlig er mangelen på intensivsykepleiere som er presserende.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk sykepleierforbund mener det må en rekke tiltak til for å oppnå likelønn i Norge.
Foto: NORSK SYKEPLEIERFORBUND

FOTO: NORSK SYKEPLEIERFORBUND

– Vi er opptatt av at det gjøres en evaluering i etterkant av denne situasjonen og at myndighetene anerkjenner at det høye eksisterende presset på helsetjenestene gjør at beredskap ved kriser er særlig krevende. Vi trenger en nasjonal kartlegging og konkrete tiltak for å øke bemanningen og utdanne nok spesialsykepleierkompetanse både på sykehus og i kommuner, sier hun. At helseministeren har tatt til orde for en dugnad i helsevesenet, reagerer Larsen på.

– Sykepleiere skal bidra der det trengs, men arbeidsgivere må i denne situasjonen også sørge for sykepleiernes fysiske, psykiske og sosiale helse. Det er spesielt viktig i en krisesituasjon som per nå kan se ut til å bli langvarig. Derfor reagerer vi på at noen omtaler dette som en «dugnad», sier hun.

Trengs kompetanse

Det gjør også Paula Lykke.

– Bent Høie sier vi skal jobbe på dugnad, men vi har jobbet på dugnad i mange år. Vi kommer selvsagt til å stille opp, men vi står overfor en alvorlig bemanningskrise, sier Lykke.

Nå, når smittesituasjonen er blitt mer dramatisk, og sykehusleger ved Ullevål sykehus maner til at folk må ta smitten mer på alvor, er Lykke enda mer bekymret.

– Jeg vet ikke helt hvordan helsemyndighetene ser for seg at de skal kunne øke kapasiteten ved intensivavdelingene. En ting er at det trengs utstyr, en annen ting er at det trengs personell som har kompetanse til å bruke utstyret, sier hun.

Lykke beskriver intensivsykepleierne som en arbeidsgruppe man gjerne ikke ser, men som har stor betydning for alvorlig syke.

– Vi jobber bak lukkede dører med de sykeste pasientene, og de fleste som har besøkt en intensivavdeling reagerer sterkt, både pasienter og pårørende. Det er et helt spesielt miljø, med sterke inntrykk.

Presset situasjon

Før hun påtok seg ledervervet i forbundet, jobbet Lykke ved Aker sykehus i Oslo Universitetssykehus.

– Du skal ikke langt vekk fra byene før mangelen på intensivsykepleiere er et kjempeproblem. Vi vet jo også at de som jobber med svært smittsomme pasienter kan bli syke selv. Mangel på smittevernutstyr er allerede et faktum, og vi er bekymret for de ansattes sikkerhet. Det er fint at regjeringen setter av penger til avansert medisinsk-teknisk utstyr, men hva med kompetansen til å administrere dette, spør hun.