– Inga Marte Thorkildsen demonterer Osloskolen

Høyre og Frp reagerer kraftig på byrådets nye planer for Osloskolen. – Nå står slaget om Osloskolen, advarer Høyres byrådslederkandidat.

– Dette er et angrep på kunnskapsskolen som er bygd opp i Oslo gjennom mange år. Dersom Inga Marte Thorkildsen lykkes med en demontering av Osloskolen er det en hel generasjon som vil stå igjen som tapere, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til Dagsavisen.

Denne uka varslet skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, et oppgjør med skadelig stress og press i skolen.

Nye tall viser at elevers motivasjon synker allerede fra femteklasse, noe Thorkildsen knytter blant annet til det mange opplever som et passivt press for å prestere på prøver og få gode karakterer.

For å få bukt med dette foreslår hun nå tre ting:

* Fjerne karakterbasert inntak til videregående

* Endre finansieringsmodellen for de videregående skolene

* Forhindre store levekårsforskjeller.

Hun trakk også blant annet opp at byrådet ønsker å satse mer på praktiske og estetiske fag for å bedre motivasjonen til elevene. Dessuten vil hun roe testregimet.

Alt dette er Høyre imot, og Lae Solberg mener at dette valget vil bli en kamp om Osloskolens framtid.

Les også: Varsler oppgjør med karakterpress

Kartlegging

At skolebyråden varsler en kamp mot karakter- og testregimet i Oslo mener Lae Solberg vil gå ut over både de sterke og de svake elevene.

– Oslo har en sammensatt elevflokk. Da er det ekstra viktig at skolene kartlegger hver enkelt elev slik at vi får gitt individuell oppføling og sørger for at alle opplever mestring. Erfaring viser også at elever lærer best når de opplever både støtte og å bli satt krav til. En viktig årsak til at elever kjeder seg på skolen er at de ikke får utfordringer tilpasset sitt nivå, sier han.

Også satsingen på mer praktiske fag mener han er fullstendig feilslått.

– De siste årene har vi sett et trendbrudd i Osloskolen, nemlig at andelen som er svært eller meget fornøyde med skolen går ned. Fra 2014 til 2018 sank andelen fra 61 til 54 prosent. Det er også en økning i andelen som skulker. Det er illevarslende. Vi bør gjøre det stikk motsatte av hva byråden gjør, nemlig å igjen vektlegge lesing, skriving og regning, og gjeninnføre den halvårlige skriftlige tilbakemeldingen til foreldrene, sier han.

Allerede før sommeren satte byrådet ned et utvalg som skulle vurdere alternative inntaksmodeller til videregående skole i stedet for at dette utelukkende skal bestemmes av elevenes karakterer, også dette blant annet for å få bukt med det voldsomme presset mange opplever.

Denne uka ble de ulike modellene som skal vurderes kjent. Høyre skyter ned alle sammen med en gang.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Inntak på videregående

– Modellene byrådet vurderer som alternativ til fritt skolevalg vil alle sammen føre til at elevenes innsats får liten eller ingen betydning. Det i seg selv er voldsomt demotiverende. Byrådet legger opp til at inntaket enten skal baseres på loddtrekning eller kvotering.

– Jeg har sjelden sett så vanvittige forslag utvalget og byrådet vurderer, og jeg er veldig overrasket over at byrådet ikke allerede har slått fast at alle modellene er uaktuelle. Det fortjener folk å få vite før 9. september. Slik det står nå, aner vi ikke hva som vil bli utfallet av en rød valgseier. Det er å spille lotto med ungdommens framtid, sier byrådslederkandidaten.

Debatt: Fritt skolevalg skaper tapere

Elevenes motivasjon

Også nestleder i Frp, Sylvi Listhaug, rister på hodet over den nye politikken til byrådet.

– Det er ikke overraskende, men skremmende at Thorkildsen nå vil gå til angrep på fritt skolevalg. Thorkildsen vil erstatte elevenes frihet til å velge med mer makt til seg selv. Jeg mener at fritt skolevalg i seg selv er en motivasjonsfaktor for elevene. De har selv en mulighet til å påvirke egen hverdag gjennom å velge den skolen de vil gå på, sier Listhaug.

– Skal vi styrke elevenes motivasjon må vi sørge for å ta vare på den medinnflytelsen elevene har gjennom ordninger som fritt skolevalg, gi elevene tilbakemelding og stille krav. Politisk ensretting og sosialistisk klassetenkning er ikke veien å gå, legger hun til.

Leder: «Svakhetene ved Høyres konkurransebaserte skoleideologi er avslørt»

 

Ny skolepolitikk

* De siste dagene har skolebyråd Inga Marte Thorkildsen varslet en ny kurs for Osloskolen.

* Et utvalg jobber for å finne alternative opptaksmodeller for hvordan elever kommer inn på videregående skoler. Byrådet har ikke konkludert i saken, men sier de ønsker en ny modell som gir flere muligheten til å komme inn på skolen de ønsker.

* Thorkildsen har også varslet at de vil gå vekk fra dagens stykkprisfinansiering av elever, og i stedet innføre en modell der skoler med større behov får mere penger.

* Byrådet har også varslet et oppgjør med karakter- og testpresset i skolen som de mener kan være skadelig for elevene.