Her er Ruters nye Majorstua

460 nye boliger, og blokker opp til 17 etasjer. Slik er Ruters drøm for Majorstua. – Uten magamål, raser Espen Ophaug (V).

 

Av Aslak Borgersrud, David Stenerud og Sissel Hoffengh

Ruter vil bygge ut Majorstua T-banestasjon. Fra å være en åpen stasjon bak et signaturbygg på Majorstukrysset, vil de endre området totalt. Det skal bli høyt, tett og veldig folkerikt.

I en pressemelding forteller Ruter stolt om hvordan forslaget fjerner barrierer, tilrettelegger for myke trafikanter, åpner parker og Frognerelva, samt er i tråd med kommunens miljøambisjoner.

Men forslaget møter massiv motstand, både fra faglig og politisk hold.

Saken fortsetter under bildet. 

Kritiserer Ruter: Espen Ophaug er Venstres mann i byutviklingskomiteen.
Foto: Siri Øverland Eriksen
Kritiserer Ruter: Espen Ophaug er Venstres mann i byutviklingskomiteen. Foto: Siri Øverland Eriksen

Må være magemål

– Jeg skjønner Ruters ønske om å tjene masse penger. Men det må jo være litt magamål på det også, sier Venstres mann i Oslos byutviklingskomité, Espen Ophaug.

– De planene som Ruter har lagt fram innebærer en fullstendig endring av Majorstua, mener han.

Ophaug mener mange utbyggere legger fram ekstra store prosjekter, for så å få gjennomslag for et kompromiss, som fortsatt er både høyt og stort.

– Det er jo det store problemet i utbyggingssaker i Oslo. Utbyggere legger fram et forslag de skal prute ned. Mange utviklere spekulerer i det, for å få et mellomalternativ som blir godkjent, sier han.

Ophaug savner også en skole i forslaget fra Ruter.

– Majorstua skole er kanskje Oslos mest overfylte. Det ligger som en forutsetning for å få gjort noe som helst på Majorstualokket at man løser skolesituasjonen også. Jeg tror nok Ruter må tilbake på tegnebrettet, sier Ophaug.

Les også: Her vil byrådet bygge ny T-banetunnel

Saken fortsetter under bildet. 


Har eget forslag: Byantikvar Janne Wilberg. Foto: Mimsy Møller

Majorstuas sjel

Byantikvaren i Oslo har lagt fram et alternativt forslag, med lavere utnyttelsesgrad og høyder.

– Vi tar utgangspunkt i det som er Majorstuas sjel, sier byantikvar Janne Wilberg til Dagsavisen.

– Hva er det?

– Majorstua er et murgårdsområde med kvartalsbebyggelse hvor bygghøyden i gjennomsnitt er fire til fem etasjer. Vi ønsker en videreføring av det, sier hun.

– Det er en politisk bestilling om å fortette. Vårt svar er at området allerede er ganske tett og med opp til åtte etasjers nybygg er dette omtrent en dobling av gjennomsnittet i området, forklarer Wilberg.

– Majorstua må få lov til å utvikle seg videre basert på eksisterende gode kvaliteter. Ruters forslag er voldsomt, og bryter med den stedlige karakteren. Det konkurrerer også med Majorstubygget, slik at dette ikke lenger blir det signalbygget det er i dag. Vi foreslår lavere høyder rett ved Majorstubygget, og så høyere lenger bak, sier hun.

Saken fortsetter under bildet. 

Vil bygge lavere: Direktør i Plan- og bygningsetaten Ellen de Vibe. Foto: Mimsy Møller
Foto: Mimsy Møller
Vil bygge lavere: Direktør i Plan- og bygningsetaten Ellen de Vibe. Foto: Mimsy Møller

For høyt

– Vi mener 17 etasjer blir for mye, sier Ellen de Vibe, som er avtroppende sjef for Plan- og bygningsetaten.

De har også laget et eget forslag, som plasserer seg mellom Ruters og Byantikvarens. Etaten vil ha ett høyhus i stedet for fire av varierende høyde, og vil beholde halve Vognhallen.

– Av hensyn til omgivelsene har vi foreslått at bebyggelsen blir noe lavere, sier hun.

Likevel presiserer byplansjefen at de støtter Ruter i hovedpoenget: At Majorstua er et knutepunkt, som er viktig å utnytte.

Høringsfristen er fjerde mars, og Plan og bygg håper på at et engasjert nabolag vil vise engasjement.

– Dere vil bygge nesten like mye som Ruter vil?

– Det er sikkert noen som mener det ikke bør være høyere bebyggelse der enn det er i dag. Men dette er bærekraftig miljømessig, Majorstua er at av Norges viktigste trafikknutepunkt, sier hun.

Les også: Omstridt bygård kan bli revet: – Ikke greit (+) 

Bo uten bil

– Over Norges tredje største trafikknutepunkt bør man kunne bygge litt høyere, kontrer Ola Skar.

Han er fagsjef for byutvikling i Ruter og mener dette blir en gave til byen, med blant annet store grøntområder.

– Ruter mener det er bærekraftig å bygge konsentrert på sentrale knutepunkt. Her vil en kunne bo å arbeide uten behov for egen bil, sier Skar.

– Så dette handler ikke om grådighet fra Ruter?

– Dette er offentlige arealer og offentlige verdier som vi fremmer et planforslag for. Det ligger ikke noen privat fortjeneste i dette, sier han.