Når det finnes gryteklare planer for trikk mot Tonsenhagen, er det unødvendig å fortsette planlegging, mener Bjarne Kristoffersen (SV). Med ny trikkelinje vil reisehverdagen for svært mange personer bli en helt annen.

Har ventet på trikken i 62 år

Etter over et halvt århundre med utsettelser, må det bli alvor av planene om trikk til Tonsenhagen og videre til Linderud, mener Bjerke SV.

 

– Pengene som trengs til byggingen av trikkelinjen, må komme på bordet, forlanger lokallagets leder, Bjarne Kristoffersen.

Han varsler at det nå vil bli lagt press både på moderpartiet i Oslo og de to øvrige byrådspartiene, Ap og MDG, for å få realisert trikkelinjen som er høyst etterlengtet og som vil kunne løse et akutt transportproblem.

Les også: Hun leder tidenes trikkeløft

– Smekkfulle busser

– Vi har fått en busspropp i sentrum. Så mange busser er satt inn at du nærmest kan gå fra busstak til busstak i Trondheimsveien. Likevel er 31-bussene som kjører der, så smekkfulle at passasjerer svimer av. Det hørte vi om senest i sommer, forteller Kristoffersen.

Løsningen er ifølge ham en ny trikkelinje i forlengelsen av trikken til Sinsen, en trikkelinje som kan frakte folk forbi Bjerkebanen, videre mot Tonsenhagen og helt til Linderud, hvor reisen eventuelt kan fortsette med T-bane.

– Trikk har mye større kapasitet enn buss. En dobbel leddbuss har en teoretisk kapasitet på 126 personer, mens de største trikkene til Sporveien har en kapasitet på 212, påpeker Kristoffersen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Støtter forslaget

Fra rundt 2020 kan kapasiteten på trikkene bli enda større, i og med bystyrets vedtak om innkjøp av 87 nye trikker til erstatning for de 72 som brukes nå. Sannsynligvis vil hver av nytrikkene romme 240 passasjerer, ifølge den nye trikkesjefen, Birte Sjule.

Både Sporveien Trikken og Ruter støtter helhjertet forslaget om ny trikkelinje til Tonsenhagen.

– Det har vi ønsket oss i lang tid, forteller kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien.

– Hvorfor?

– Kapasiteten på buss er sprengt. Det neste da er trikk, svarer Asperud.

Ola Skar, som er fagsjef for byutvikling i Ruter, påpeker at 31-bussen, som går mellom Grorud og Fornebu/Snarøya, er landets tyngste busslinje med over 15 millioner årlige passasjerer.

– En forlengelse av trikken fra Sinsen til Tonsenhagen vil gi bedre framkommelighet, et mer effektivt knutepunkt på Sinsen og rom for en betydelig kapasitetsvekst for sentrumsrettede reiser. Dette er særlig viktig da kapasiteten for buss til og gjennom sentrum nærmer seg en kritisk grense, sier Skar.

Les også: Slik blir Oslo-trafikken

Ferdig planforslag

Et ferdig planforslag, med mulig forlengelse til Linderud/Veitvet, ble oversendt til politisk behandling høsten 2014, kan Skar også fortelle.

Bjerke SVs leder er mildt sagt frustrert over at forslaget ikke er fulgt opp med bekreftende vedtak.

– I stedet for å forholde seg til det gryteferdige forslaget, skal det bare planlegges videre, sier Kristoffersen.

Dette går fram av den nylig reforhandlede Oslopakke 3-avtalen. Her står det: «Planarbeidet fortsetter for trikkeprosjektene, som for eksempel (...) trikk til Tonsenhagen.»

– Det er helt utrolig med alle disse utsettelsene, mener Kristoffersen.

Han har funnet målsettinger om trikk på den aktuelle strekningen i reguleringsplaner helt tilbake til 1954!

At det forrige byrådet ikke gjorde noe med planene, kan Kristoffersen forstå.

– Høyre har jo en aversjon mot alt som går på skinner, sier SV-politikeren.

Les også: Kollektivtrafikken setter nye rekorder

– Hakkende nødvendig!

Større tro har han på det nye byrådet.

– Alle som tenker stort om kollektivtrafikk, miljø og byplanlegging, forstår at det vil være fornuftig med trikk til Tonsenhagen og videre til Linderud.

– Hvor kostbar blir en slik utbygging?

– Linje 14, for den har allerede fått sitt nummer, vil ifølge planene som foreligger, komme på 850 millioner kroner til Tonsenhagen, og ytterligere 650 millioner kroner til Linderud.

– Og det vil en slik utvidelse av trikketilbudet være verdt?

– Trikk til Tonsenhagen og Linderud er hakkende nødvendig! Vi kan ikke vente på katastrofen! Vi må planlegge for situasjonen om 10, 20, 50 år fram i tid!

– Hvis det blir fattet et vedtak om utbygging, når kan den nye trikkelinjen stå klar?

– Ruters plan M2016 innebærer ferdig trikk til Tonsenhagen innen 2020. Så planlegges anleggsstopp før videre bygging til Linderud T-banestasjon i 2030. Det er åpenbart at denne anleggsstoppen er helt meningsløs og fordyrende. Alt bør bygges i ett!

Les også: Frykter «teppebombing» med blokker