Kjelsås i Oslo sett fra Grefsenkollen.

Frykter «teppebombing» med blokker

Opposisjonen er redd for at byrådets nye planer fører til «ukontrollert utbygging» i Oslo.

 

– Alle småhus i Oslo er i faresonen, sa Haavard Nordlie til E24 søndag.

Nordlie er mannen som i vår «avslørte» at villastrøket på nedre Grefsen foreslås omregulert til blokkbebyggelse. Det hadde ingen i lokalmiljøet fått med seg, og for øyeblikket pågår det en beboerkampanje mot planene.

Les også: Klokken tikker for Filipstad

Truet

Nå frykter han at flere villaområder vil lide samme skjebne. I det nye byrådets planstrategi, som er ute på høring med frist 26. august, heter det blant annet at «alle stasjonsnære områder langs banenettet, herunder områder omfattet av Småhusplanen, skal gjennomgås for å identifisere fortettingspotensial.»

– I kommuneplanen som ble vedtatt i 2015, gikk forrige byråd inn for å rive eneboliger og bygge ut rundt noen få knutepunkt. Det nye strategidokumentet åpner for å bygge ut også utenfor disse knutepunktene, inkludert de områdene hvor Småhusplanen gjelder. Det vil si at all småhusbebyggelse er truet, utdyper Nordlie overfor Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Teppebombing

Høyres Pia Farstad von Hall, som er fraksjonsleder i byutviklingskomiteen, deler Nordlies bekymring.

– Byrådet åpner for teppebombing med blokker, sier hun.

Det var riktignok Høyres eget byråd som gikk inn for for de omstridte planene på Grefsen.

– Vi er for en fortetting langs de store kollektivknutepunktene, men ikke langs hver eneste trikk-, T-bane- og togstasjon. Vi er redde for en utvikling som fører til ukontrollert utbygging i Oslo, sier hun.

Les også: Erstatter asfalt med park

– Fallitterklæring

Frps Camilla Wilhelmsen, som er nestleder i byutviklingskomiteen, har fremmet privat forslag for å stanse planene på Grefsen. Nordlies bekymringer «gir grunn til ettertanke», sier hun.

– Det er sikkert noe potensial for å fortette i småhusområder og i de stasjonsnære områdene, men man må huske på folkene som bor der, og ikke foreslår slik som på nedre Grefsen. Det være en fallitterklæring overfor lokalmiljøet, sier hun.

Les også: Slik vil hun bygge klimabyen

Ingen teppebombing

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) avviser at alle småhusområder i Oslo er i faresonen.

– Rammene i småhusplanen ligger fast. Likevel kan enkelte stasjonsnære områder som i dag ligger innenfor småhusplanen egne seg for mer fortetting. Disse vil i så fall tas ut av småhusplanen og gis rammer for en høyere utnyttelse gjennom egne, nye reguleringsplaner, skriver hun i en e-post.

Ifølge Marcussen er det heller ikke byrådets hensikt å «teppebombe byen med blokker».

– Det er fullt mulig å fortette byen med fokus på både kvalitet og høy miljøstandard, og mange steder vil dette løfte og gi nye kvaliteter til området rundt, for eksempel i områder der det i dag er nærings- og industrivirksomhet, skriver hun.

Les også: Ber kommunen tvangskjøpe på Ensjø

Les også: Lykken er et knøttlite hus