Birte Sjule forventer videre vekst i antallet reisende med trikken. Hun er selv blant dem som jevnlig reiser kollektivt med både trikk, T-bane og buss.

Hun leder tidenes trikkeløft

Birte Sjule (38) skal lede arbeidet med den største satsingen på trikk i Oslo noensinne.

 

Torsdag begynner Sjule i en nyopprettet stilling som sjef for Sporveien Trikken.

– Vi varsler med dette en tung satsing på trikken i tiden framover, påpeker Torgeir Kristiansen, konserndirektør for kommunikasjon og marked i Sporveien.

Les også: Slik blir Oslo-trafikken

– Tre store prosjekter

I årene fram mot 2024 skal det investeres 10 milliarder kroner på å styrke trikketilbudet ytterligere, forteller han.

– Vi står foran tre store prosjekter: Kjøp av 87 nye trikker, oppgradering av mesteparten av infrastrukturen, inkludert en gjennomgang av holdeplassene, og det å finne en base for de nye trikkene, opplyser Sjule.

Hun håper også på hyppigere avganger og et trikketilbud gjennom flere av døgnets timer. I dag starter de første rutene litt før klokka seks om morgenen og de siste slutter nærmere klokka ett på natta.

– Dermed er det ennå noen ledige timer i døgnet, konstaterer Sjule.

– Viktig samfunnsansvar

Den nye trikkesjefen er opprinnelig fra Mo i Rana, utdannet sivilingeniør og har jobbet både i oljebransjen, som konsulent og i universitetsmiljøet i Trondheim. Hun er likevel ikke noen novise i Sporveien-sammenheng. I sju år har hun vært der, de siste årene som konserndirektør for strategi.

– Sporveiens samfunnsansvar var viktig for meg, at det er en miljøbedrift som skal få folk fra bil til kollektivt.

Det sier Sjule om bakgrunnen for at det ble nettopp Sporveien som ble hennes arbeidsgiver.

I løpet av sine år i kollektivgiganten så langt, har hun blant annet hatt hovedansvaret for strategien «Best 2015», som har bidratt til innsparinger i driften på mer enn 450 millioner kroner. Arbeidet videreføres i strategien «Best 2020».

– Det er mulig å effektivere driften ytterligere, tror Sjule.

– Hvordan kan det skje?

– For eksempel ved at trikkeførere bruker enda mer av arbeidstiden på å kjøre trikk, og ved å redusere tiden trikkene står på verksted, svarer Sjule.

Når det gjelder det sistnevnte, er det allerede oppnådd gode resultater. Av dagens 72 trikker er 64 i stabil drift, mot 56 tidligere. Målet er 66 trikker i stabil drift, altså at bare seks av trikkene til enhver tid er til ettersyn eller blir reparert.

– Hver ekstra trikk i trafikk innebærer at vi kan transportere flere tusen ekstra passasjerer, påpeker Kristiansen.

Selv om den tekniske standarden på dagens trikker er gjennomgående svært god etter til dels omfattende reparasjoner og utbedringer, nærmer de seg slutten av skinnegangen.

– Det er som med biler. Når de blir for gamle må de byttes ut, og de eldste av trikkene er jo omtrent på alder med Birte, forteller Kristiansen.

– Hvordan blir de nye trikkene?

– Sannsynligvis vil de romme 240 passasjerer, noen flere enn dagens trikker, og de kan bli litt lengre. Men vi har ikke valgt leverandør ennå. Beslutningen om dette blir trolig fattet om ett år, svarer Sjule.

I løpet av vinteren 2019-2020 er det så meningen at to av de nye trikkene skal testes ut i Oslo, for å sjekke at de takler snø og kulde. De siste av de 87 trikkene skal bli levert i løpet av 2024.

Les også: Ruter sparer to millioner kroner i uka

Formidabel vekst

Selv om alle dagens trikker skal fases ut, innebærer trikkekjøpet at antallet trikker totalt sett blir vesentlig større. I det ligger et politisk ønske om at enda flere skal bruke trikken i stedet for bil for å komme seg fram i Oslo. Byrådets planer om blant annet et bilfritt sentrum, er del av denne planen.

Trikken har allerede opplevd en formidabel vekst i antallet passasjerer. Siden iverksettelsen av «rullende fortau» med hyppigere avganger og høyere hastigheter i 2005, har antallet reisende økt fra 30 til 54 millioner i året.

– Hvor mange flere kan dere frakte med 87 trikker i stedet for dagens 72?

– Vi har så langt ikke satt oss nye måltall, men det forutsettes en fortsatt sterk vekst i antallet reisende, svarer Sjule.

Kraftig befolkningsvekst også i årene som kommer, vil bidra til å fylle opp de nye trikkene. Samtidig håper både Sjule og mange andre i Sporveien at planene om trikk også til Tonsenhagen og gjennom Fjordbyen, kan bli realisert om ikke altfor lenge.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Utfordrende graving

– Hva er den største utfordringen for trikken i Oslo?

– Det at hele byen skal graves opp, samtidig som vi skal fortsette å drifte nettet, svarer Sjule.

– Kommer du til å fortsette som sjef for trikken helt fram til alle de nye trikkene har kommet på plass?

– Det hadde vært artig å følge prosjektet helt i havn.

Les også: Kampen om E18 fortsetter