Annonse
Oslo Sporveier har bestilt 87 nye trikker, som skal leveres i 2020. Derfor må en del av trikkeskinnene i Oslo, som her rundt Kirkeristen oppgraderes.

De graver og graver

Sporveien har bestilt 87 nye trikker for levering fra 2020. Det krever nye skinner, og derfor graves det rundt Kirkeristen og i Grensen.

Annonse
Oslo

Ikke før Sporveien har fjernet anleggsmaskinene etter oppgraderingen av Prinsens gate, graves det på nytt.
I 2013 vedtok bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.

Les også: Bussterminalen får ny drakt

Oppgradering

Mandag fjerde september startet arbeidet med å oppgradere trikkesporene i Kirkeristen og i Grensen.
«Prosjektet i Grensen og Kirkeristen vil føre til noe redusert fremkommelighet i anleggsperioden, og har forventet ferdigstillelse i januar 2018. Prosjektet er delt opp i tre faser og hver fase vil være inngjerdet mens arbeidene pågår, med åpning for å krysse gatene ved eksisterende fotgjengerfelt.
På grunn av et annet oppgraderingsarbeid på strekningen Tinghuset – Tullins gate går det allerede buss for trikk for linjene 11, 17 og 18. Trikken går derfor ikke i Grensen i dag, og arbeidene vil ikke påvirke kollektivtrafikken ytterligere», skriver Sporveien på sine hjemmesider.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!


Ett av mange

– Byggearbeidene i Grensen og Kirkeristen er et av mange prosjekter i Oslo sentrum framover, sier kommunikasjonsrådgiver i Sporveien, Emilie Mejlænder til Dagsavisen.
Som del av Trikkeprogrammet vil det i løpet av en treårsperiode bli gjennomført om lag 30 små og store byggearbeider i Oslo. Noen er rene trikkesporoppgraderinger, mens andre prosjekter involverer arbeid med fortau, byrom og utskiftning av vann- og avløpsrør. Sporveien er tildelt ansvaret for gjennomføringen av Trikkeprogrammet, i tett samarbeid med Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Ruter og Oslo Vognselskap.
– De andre store prosjektene som ligger foran oss er blant annet Grefsenveien, Storgata, Thorvald Meyers gate, Majorstuen ved Valkyrie plass, Kongsveien, Bispegata og arbeid med verksted og trikkebasene på Grefsen og Holtet. Flere av disse er under prosjektering eller detaljprosjektering, sier Mejlænder.

LPå nye trikkespores også:

Vedlikehold

–  For trikkesporenes del er det en kombinasjon av nødvendig vedlikehold av slitt infrastruktur og sporforskyvning for at trikken ikke skal ha møtekonflikt, sier hun.
De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold, og etter planen skal trikkene testkjøres fra 2020, og innen 2024 skal alle trikkene være på plass i Oslos gater.

 

Annonse