Byhistorie

Barnehjemsskandalen som ble forsøkt skjult

Barna ble bundet fast i sengene på Heftyes barnehjem ifølge VGs avsløring i 1950. Overskriften var «To år gammel barnehjemsskandale i Oslo som det lyktes å skjule for offentligheten».

Høsten 1948 besøkte skoleinspektøren i Elverum Heftyes barnehjem sammen med kona og en arkitekt for å bli inspirert til byggingen av barnehjem i Elverum. De ble vist rundt av en kommunesekretær. De reagerte sterkt på de fikk se.

Heftyes barneherberge ble åpnet i 1914 på tomt skilt ut av den kommunale tvangsskolen i Geitmyrsveien 62.

Sekretæren satte det de så i sammenheng med at barna gikk «på en påfallende ubehjelpelig måte» og skrev i sin klage: «Vårt besøk i hjemmet ble varslet på forhånd. Jeg fulgte selv med, og vi kom til Heftyes barnehjem ca. kl. 13. Vi ble vist rundt av bestyrinnen, og da vi kom til en av sovesalene i 2. etasje lå noen av barna der til sengs grunnet forkjølelse og vannkopper. I en av sengene lå en gutt på ca. 2 år med helt utstrakte bein, fast bundet med et bein til hver side av sprinklene nederst i sengen. Overkroppen var fast bundet i sele, helt stramt til hver side av sengen og barnet kunne overhodet ikke røre kroppen. Teppet hang over fotenden av sengen. Barnet ble løst opp av meg og bestyrinnen». Hun skrev videre at følget ga etterpå uttrykk for at noe måtte bli gjort i anledning dette vi hadde sett: «Jeg meddelte at administrasjonen ville ta seg av saken, og hindret således en offentliggjørelse av hendelsen».

Julefeiring på Heftyes barnehjem.

H.T. Heftyes barneherberge åpnet i en moderne teglsteinsbygning i september 1914. Bygget i Kirkeveien 173 ble reist med midler fra cand.theol. Henrich Thomassen Heftyes gavelegat, men ble fra starten drevet av kommunen. Vergerådet og Fattigvesenet hadde fortrinnsrett til å fylle plassene som skulle være et midlertidig hjem for femti barn under skolealder, 25 av dem spedbarn. Mangelen på gode pleiehjem var prekær. I 1913 var 2024 barn under Pleiebarnskontoret ansvar. Tolv barn ble dette året hentet ut fra pleiehjem som fikk politiforbud mot å ta seg av barn. På Heftyes skulle barna få et trygt hjem. I 1948 kom avsløringene om at slik var det ikke nødvendigvis.

Da Heftyes barnehjem var det behov for et småbarnshjem for midlertidige plasseringer, også av syke barn. Barn hviler i hengekøyer mellom trærne og på gresset på ukjent sted. Bildet er hentet fra Helserådet, overlege Carl Schiøtz' fotosamling.

Kommunesekretæren oppsøkte da etter første besøk barnehjemmet igjen med et par sakkyndige, en lege og en representant fra Sosialdepartementet. Hun fikk da streng beskjed av avdelingssjefen i barneforsorgskontoret og sosialrådmannen om at hun hadde blandet seg inn i noe hun ikke hadde myndighet til. Sekretærens varsel førte likevel til at det tre uker etter, 12. oktober 1948, ble foretatt et formelt forhør ved barnehjemmet. Her ble det slått fast at det var svært alminnelig å binde ungene på Heftyes barnehjem. Flere barnepleiere forklarte at de bant fast barna for å holde dem rolige, men ikke for å straffe dem.

Elever fra den kommunale husmorskolen hadde praksis i barnepleie ved Heftyes barnehjem. Bildet er hentet fra Helserådet, overlege Carl Schiøtz' fotosamling og viser barnepleiere med småbarn. Ukjent institusjon i Oslo.

Bestyrinnen innrømmet at hun kjente til at barna ble bundet i senga, men at hun ikke likte det. En pleierske fortalte at bestyrinnen «har liten interesse av å ta seg av barna, hun har aldri noe med barna å gjøre, gir aldri en håndsrekning, selv når barna er syke. Frk. J. mener at Heftyes kunne ha vært et utmerket hjem hvis ledelsen la an på det».

VG spurte: «Hvor mange skandaler innenfor vårt barnevern har det i årenes løp lyktes å skjule for det samfunn som i siste instans er den øverste ansvarlige for alt som foretas med våre små vergeløse?»

Heftyes barnehjem skulle være for midlertidige plasseringer av barn i alderen 0-3. Tanken var at barna enten skulle videre til private hjem, eller hjem til foreldre. Bildet er hentet fra Helserådet, overlege Carl Schiøtz' fotosamling og viser barnepleiere med småbarn. Ukjent institusjon i Oslo.

I granskingen av barnevernsinstitusjoner under Oslo kommune for årene 1954–1988 kommer det fram at fram at de ansatte var mye på gulvet og lekte med barna og at barna lekte mye ute fram til 1965. I tilsynsrapporten fra 1965 er det notert: «Jeg tror barna har det godt her». Med ny bestyrinne i 1965 ble det brått en endring, og en ny skandale der barna ble skadelidende endte med at styreren fikk sparken i 1969. Klagene førte i begge sakene fram, men det tok flere år. I 1975 forslo barnevernssjef i Oslo, Egil Egeland at barnehjemmet ble lagt ned fordi småbarn ble utsatt for «en stor psykisk belastning når de flyttes fra små, kjente hjemmeforhold til store spedbarnsinstitusjoner», noe som også ble gjort.

Se flere saker om Oslos byhistorie her.

Kilder

Arbeiderbladet, 9.7.1929

Beretning om Oslo kommune for årene 1912-1947, 1952

Bøsterud, Helen (2005): Barnevernsinstitusjoner benyttet av Oslo kommune 1954-1993: gransking av overgrep, omsorgssvikt, tilsyn og tvangsplasseringer, Utvalget

Oslo byarkiv, Bystyresak 117/1911, møte 28.9.1911

Oslo byarkiv, Heftyes barnehjem

Social-Demokraten


Nyeste fra Dagsavisen.no: