Bent Høie mener Oslo burde klart å gjenåpne sprøyterom

Oslo må ivareta tilbudet til rusmisbrukere, mener helseministeren, som er svært kritisk til at hovedstadens sprøyterom er stengt til 10. august.

– Vi er skikkelig bekymret, og vi har vært det siden dag én, sa lege og forsker Arne Skulberg til Dagsavisen tirsdag. Skulberg har sammen med ledelsen i Ambulansetjenesten ved Oslo Universitetssykehus sendt brev til Velferdsetaten i Oslo kommune, der de uttrykker sterk bekymring for situasjonen til rusmisbrukere i Oslo.

Som et smitteverntiltak ble sprøyterommet, eller Brukerrommet, stengt i mars. Og tirsdag kunne byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap), fortelle at det vil drøye til 10.august før rommet blir åpnet.

Det mener Ambulansetjenesten er for lang tid. Halvparten av overdosene i Oslo settes på Brukerrommet, og dødsfall kan i større grad avverges, da det er fagfolk som følger med. Uten Brukerrommet frykter de at antall dødsfall vil stige kraftig i sommer, da sommeren også er høysesong for overdoser.

Hun truet med å trekke seg hvis ikke E6 ble utvidet. Nå har hun fått mistillit mot seg (+)

Kritisk til Oslo

Oslo kommune viser til at de ikke får dispensasjon fra Brukerromsloven, og at de også på grunn av manglende bemanning ikke kan åpne før. Det er helseminister Bent Høie (H) kritisk til.

– Det synes jeg er bekymringsfullt. Derfor sendte vi tidlig ut brev til kommunene om at de må ivareta tilbudet til mennesker med rus- og psykiske lidelser. I forbindelse med den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av samfunnet har vi også sagt at helsetjenesten skal gå mest mulig tilbake til en normalsituasjon, sier han til Dagsavisen.

Høie forteller at departementet har svart Oslo kommune på hvordan de kan sikre tilbudet til rusmisbrukere.

– Vi har svart Oslo kommune og vist dem hvordan de kan gjøre dette hvis de ønsker å bruke sin myndighet til å ha åpne ett tilbud til denne gruppen, sier han.

Helsebyråden: Råder folk til ikke å reise utenlands i ferien

Delvis stengt

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet kan Oslo bestemme at stengingsvedtaket etter smittevernloven kan innebære at en delvis stengt virksomhet kan drives videre uten at alle de lovpålagte kravene etterleves. Det forutsettes at eventuelle avvik fra lovpålagte krav er direkte begrunnet i smittevernhensyn eller konsekvens av smitteverntiltaket. Kommunen må derfor gjøre en konkret vurdering av vedtaket opp mot kravene i Brukerromsloven.

For eksempel kan Oslo kommune åpne for tilgang til injiseringsrommet, men de må da fortsatt ha adgangskontroll, dokumentasjon av eventuell helsehjelp og observasjon av brukerne under og etter inntak av narkotika. I tillegg må det tilrettelegges for at særskilte smittevernskrav knyttet til covid-19 kan etterleves. Helse- og omsorgsdepartementet har ikke myndighet til å gjøre unntak fra brukerromsloven, påpeker de.

– Følger statlige føringer

Byråd Rina Mariann Hansen (Ap) sier at både hun og Bent Høie er enige i at helsetilbudene skal nærme seg en normal situasjon.

– Oslo kommune følger alle statlige føringer som er gitt, både når det gjelder smittevern og lavterskeltiltak mot overdoser og injeksjonsrelatert smitte. Jeg skjønner at Høie ikke har vært inne i detaljene i svaret kommunen har fått fra departementet, men jeg oppfatter ikke at svaret de har gitt har vist oss hvordan vi kan åpne brukerrommet, da det de har svart på er hvordan vi kan bruke smittevernloven til å holde deler av tilbudet stengt, sier Hansen.

Saken fortsetter under bildet.

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).
Foto: Lene Sørøy Neverdal

Rina Mariann Hansen (Ap). Foto: Lene Sørøy Neverdal

Hun sier videre at hun tror Høie forstår at kommunene har begrenset med helsepersonell i den krevende situasjonen og at ikke hvem som helst kan jobbe på Brukerrommet.

– Bergen kommune holder også sitt brukerrom stengt, og har så vidt jeg vet ikke satt noen dato for når de kan åpne. Det burde fortelle Høie at dette ikke er så enkelt i praksis som det kan se ut til fra kontoret i Helse- og omsorgsdepartementet, sier Hansen.